Tannhelseprosjekt-Orale tjenester i tverrfaglig sykehusmiljø

De fleste som har behov for hjelp med tannhelseproblemer har allerede et tilbud i den offentlige eller private tannhelsetjeneste, men mange pasienter med de alvorligste eller mest sammensatte problemer faller utenom og får ikke den hjelpen de trenger. Dette prosjektet handler om å gi akkurat disse pasientene et tilstrekkelig tilbud. I begynnelsen fokuserer prosjektet på inneliggende henviste pasienter på sykehus. Senere også på henviste pasienter fra fylkestannlegen i Sør-Trøndelag  leger/tannleger privat og offentlig og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt Norge.

Les mer om Tannhelseprosjekt-Orale tjenester i tverrfaglig sykehusmiljø

Tannhelseprosjekt-Orale tjenester i tverrfaglig sykehusmiljø

 Olafur Thorarensen portrettfoto
Olafur Thorarensen 

Nærmere beskrivelse av prosjektet

 • I april 2011 ga Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet i oppdrag å beskrive en forsøksordning med tannhelsetjenesten i tverrfaglig miljø i sykehus. Oppdraget ble gitt til helsedirektoratet som oppfølging av St.Meld 35 (2006-2008) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester.
 • Det framgår av denne meldingen at blant annet tannhelsetjenester for innlagte pasienter på sykehus er mangelfull.
 • Sykehusene skal fortsatt være hjørnesteinen i helsetjenesten.  Problemet er at mange sykehus ikke har gode tannhelsetilbud.  Det betyr at mange pasienter med de alvorligste og mest sammensatte helseproblemer faller utenom og ikke får den hjelpen de trenger. Dette prosjekt handler om å gi akkurat disse pasientene et tilstrekkelig tilbud.
 • En viktig grunntanke i prosjektet er: "Munnen er en del av kroppen og den syke munnen har også en kropp”
 • St. Olavs Hospital og Universitetssykehuset i Tromsø er nasjonale piloter til prosjektet. Forsøksperioden er foreslått til 5 år - fra 2012 - 2017. Evaluering vil bli gjort midtveis og ved prosjektets slutt.

Planleggingsrapport.pdf

Hvilke pasientgrupper har prioritering i tannhelseprosjektet?

 • Kreft 
  • Behandling med cytostatika og/eller stråling mot hode-/halsregionen., kan gi akutte og kroniske bivirkninger.  Pasienter som skal gjennomgå slik behandling bør ha så god munnhygiene som mulig før behandlingsstart for å unngå unødige komplikasjoner. De trenger oppfølging før, under og etter behandling. Barn som rammes av kreft er tre ganger mer utsatt enn voksne for bivirkninger i munnhulen ved kreftbehandling. Barnets vekst og utvikling påvirkes også av behandlingen. Tannskader og tannkjøttsykdommer er vanlig hos kreftoverlevere.
  • Ved Tannsteam, St.Olavs Hospital har vi et godt tilbud til kreftpasienter som strålebehandles mot hodet-/halsområdet. Vi har også et samarbeid med Barn 4 – kreft og blodsykdommer. Dette samarbeidet skal videreføres, utvides og forsterkes i prosjektet. 
 • Hjertesykdommer
  • Pasienter som skal ha hjertekirurgi, for eksempel hjerteklaffkirurgi. Det er nødvendig med en grundig undersøkelse av tenner og slimhinner og eventuelt rens.
 • Organtransplantasjon
  • God tannhelse er viktig for å unngå infeksjoner. For eksempel har Norsk forening for pedodonti rapportert at de er kjent med flere tilfeller der alvorlig syke barn har blitt utsatt for unødvendig medisinsk risiko på grunn av ubehandlet sykdom i munnhulen. 
 • Hematologipasienter
  • Pasienter med leukemi vil i perioder ha behov for grundig munnhygiene for å unngå unødvendige infeksjoner og smerter fra munnen. Når pasienten i perioder  har lave blodverdier, er immunforsvaret kraftig redusert og faren for infeksjoner øker. Det er derfor viktig å eliminere alle mulige infeksjonsfokus i kroppen før behandling med cellegift starter.

Dette er en forenklet beskrivelse av hvem dette prosjektet er ment for, og er tenkt som orientering og informasjon til aktuelle henvisende og samarbeidende instanser. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Nevrosenteret
Harald Hardrådes gate 5

E-post
Nevrosenteret
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5(Kart)
Trondheim

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?