HelsaMi

Tannhelseprosjekt-Orale tjenester i tverrfaglig sykehusmiljø

De fleste som har behov for hjelp med tannhelseproblemer har allerede et tilbud i den offentlige eller private tannhelsetjeneste, men mange pasienter med de alvorligste eller mest sammensatte problemer faller utenom og får ikke den hjelpen de trenger. Dette prosjektet handler om å gi akkurat disse pasientene et tilstrekkelig tilbud. I begynnelsen fokuserer prosjektet på inneliggende henviste pasienter på sykehus. Senere også på henviste pasienter fra fylkestannlegen i Sør-Trøndelag  leger/tannleger privat og offentlig og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt Norge.

Fant du det du lette etter?