Nyhetsbrev - mai 2016

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er et regionalt kompetanse- og behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve tverrfaglig utredning og behandling. RAAO skal sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.