Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet.

Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve utredning som involverer flere fagområder. Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

Les mer om Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Ansatte ved RAAO:

 • Anders Tøndell, overlege, spesialist i lungesykdommer og leder av senteret
 • Liv Bjerke Rodal, spesialsykepleier
 • Nina Moe, barnelege
 • Kristina Vensloviene, spesialist i lungesykdommer
 • Yngve Melheim Jacobsen, ØNH-lege
 • Børge Endre Haugen Østhus, hudlege
 • Else Holstad, Klinisk ernæringsfysiolog
 • Laila Wehn, Lungesykepleier
 • Kristin Bjerkan, Helsesøster
 • Lena Brødreskift, sekretær

   
Helse Midt-Norge har bedt St. Olavs hospital om å etablere et Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). På landsbasis har fire helseforetak opprettet RAAO. Oppbyggingen av senteret startet høsten 2015 og består av tverrdisiplinær medisinsk kompetanse. De som er involvert i teamet er spesialister fra ulike fagfelt og med spesialkompetanse knyttet til astma, allergi og overfølsomhet. Følgende er representert:

 • Barnelege
 • Arbeidsmedisiner
 • Hudlege
 • Lungelege
 • ØNH-lege
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Immunolog
 • Allergolog
 • Spesialsykepleier


Kompetansetjenesten har som oppgave å bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen. Dette gjøres gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell og retningslinjer og nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer).

Behandlingssenteret skal drive høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av barn/unge og voksne med komplisert astma- og allergisykdom, i samarbeid med de kliniske avdelingene. Virksomheten skal konsentrere seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetanse som etableres ved det samlede ved senteret.

Henvisning til RAAO:

Henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) og/eller komplekse allergologiske problemstillinger hos pasienter fra 16-årsalder rettes til RAAO-senteret.

 • Utredning av anafylaksi eller mulig anafylaksi
 • Utredning av medikamentallergi hos voksne
 • Mistanke om fødemiddelallergi der adekvat tilbud ikke foreligger ved annen sykehusavdelingn i andrelinjetjenesten, for eksempel ved behov for provokasjonstesting
 • Komplisert allergi, sammensatte problemstillinger, behov for tverrfaglig utredning
 • Pasienter med annen overfølsomhet og behov for grundig diagnostisk avklaring
 • Vi tar også imot henvendelser per telefon for diskusjon


Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig (spesialisert) utredning i regi av RAAO.

RAAO-senteret vil foreta en grundig utredning av pasientene, inkludert undersøkelser for å avdekke underliggende allergi (inkludert konsultasjon ved klinisk ernæringsfysiolog ved behov) og tilleggsfaktorer der dette er uklart, samt gjennomføre behandling og opplæring av pasientene. Vi vil gi opplæring i bruk av adrenalinpenn der dette er indisert. Utredning og behandling vil være i samsvar med Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering (2014).

Forventet ventetid på utredning: 2-3 måneder

 

Kurs, kongresser innen Astma og allergi

Legespesialister i med godkjenning i kompetanseområdet Allergologi

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
2. etg i østfløyen i 1902-bygget
Telefon
72 57 13 14
mandag - fredag 08.00-16.00
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Kart)

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?