Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

 Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet.

Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve utredning som involverer flere fagområder. Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

Les mer om Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Ansatte ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet:

Prosjektleder: Anders Tøndell, Spesialist i lungesykdommer

Sykepleier: Liv Bjerke Rodal, Spesialkompetanse innen allergologi

Medisinsk Sekretær: Lena Brødreskift


 

Helse Midt-Norge har bedt St. Olavs Hospital om å etablere et Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). På landsbasis har fire helseforetak opprettet RAAO. Oppbyggingen av senteret startet høsten 2015 og består av tverrdisiplinær medisinsk kompetanse. De som er involvert i teamet er spesialister fra ulike fagfelt og med spesialkompetanse knyttet til astma, allergi og overfølsomhet. Følgende er representert:

 • Barnelege
 • Arbeidsmedisiner
 • Hudlege
 • Lungelege
 • ØNH-lege
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Immunolog
 • Allergolog
 • Spesialsykepleier

   

  Kompetansetjenesten har som oppgave å bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen. Dette gjøres gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell og retningslinjer og nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer).

  Behandlingssenteret skal drive høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av barn/unge og voksne med komplisert astma- og allergisykdom, i samarbeid med de kliniske avdelingene. Virksomheten skal konsentrere seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetanse som etableres ved det samlede ved senteret.

  Henvisning til RAAO:

  Fra uke 21 i mai 2016 skal henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) hos pasienter fra 16 års alder rettes til RAAO- senteret.

  Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig (spesialisert) utredning i regi av RAAO.

  RAAO-senteret vil foreta en grundig utredning av pasientene, inkludert undersøkelser for å avdekke underliggende allergi (inkludert konsultasjon ved klinisk ernæringsfysiolog ved behov) og tilleggsfaktorer der dette er uklart, samt gjennomføre behandling og opplæring av pasientene. Vi vil gi opplæring i bruk av adrenalinpenn der dette er indisert. Utredning og behandling vil være i samsvar med Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering (2014).

  Forventet ventetid på utredning: 2-3 måneder

 

Kurs, kongresser innen Astma og allergi

Legespesialister i med godkjenning i kompetanseområdet Allergologi

Kontakt

Oppmøtested
2. etg i østfløyen i 1902-bygget
Telefon
72 57 13 14
mandag08:00-16:00
tirsdag08:00-16:00
onsdag08:00-16:00
torsdag08:00-16:00
fredag08:00-16:00
-
E-post
Postadresse
Regionalt senter for allergi og overfølsomhet
St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

1902-bygget

Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

Artikler

Se flere artikler()

Kart

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Parkering Øya

Kart over parkering (PDF)

 

Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune. Mer informasjon her:

https://trondheimparkering.no/parkering/st-olavs-hospital 

Sykkelparkering Øya

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
 • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Minibank

​Du finner døgnåpen minibank i Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og i kiosken i Nevrosenteret innenfor åpningstidene.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

Kiosk

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Kunst

Kunstsamlingen ved St. Olavs Hospital, Øya, er Norges største utenfor museumsinstitusjonene, når det gjelder antall verk og budsjett.

Visuelle vitaminer