Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet.

Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve utredning som involverer flere fagområder. Tverrfaglig utveksling av kunnskap og kompetanse skal bidra til å sikre en helhetlig utredning og behandling av pasienter som har behov for dette.

Les mer om Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Ansatte ved RAAO:

 • Anders Tøndell, overlege, spesialist i lungesykdommer og leder av senteret
 • Liv Bjerke Rodal, spesialsykepleier
 • Nina Moe, barnelege
 • Kristina Vensloviene, spesialist i lungesykdommer
 • Yngve Melheim Jacobsen, ØNH-lege
 • Børge Endre Haugen Østhus, hudlege
 • Else Holstad, Klinisk ernæringsfysiolog
 • Laila Wehn, Lungesykepleier
 • Kristin Bjerkan, Helsesøster
 • Lena Brødreskift, sekretær

   
 Helse Midt-Norge har bedt St. Olavs Hospital om å etablere et Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). På landsbasis har fire helseforetak opprettet RAAO. Oppbyggingen av senteret startet høsten 2015 og består av tverrdisiplinær medisinsk kompetanse. De som er involvert i teamet er spesialister fra ulike fagfelt og med spesialkompetanse knyttet til astma, allergi og overfølsomhet. Følgende er representert:

Barnelege

Arbeidsmedisiner

Hudlege

Lungelege

ØNH-lege

Klinisk ernæringsfysiolog

Immunolog

Allergolog

Spesialsykepleier

 

Kompetansetjenesten har som oppgave å bygge opp og videreutvikle kompetanse innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen. Dette gjøres gjennom kursvirksomhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateriell og retningslinjer og nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer).

Behandlingssenteret skal drive høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og start av behandling av barn/unge og voksne med komplisert astma- og allergisykdom, i samarbeid med de kliniske avdelingene. Virksomheten skal konsentrere seg om spesielt komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetanse som etableres ved det samlede ved senteret.

Henvisning til RAAO:

 Henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om anafylaksi) og/eller komplekse allergologiske problemstillinger hos pasienter fra 16-årsalder rettes til RAAO-senteret.

 • Utredning av anafylaksi eller mulig anafylaksi
 • Utredning av medikamentallergi hos voksne
 • Mistanke om fødemiddelallergi der adekvat tilbud ikke foreligger ved annen sykehusavdelingn i andrelinjetjenesten, for eksempel ved behov for provokasjonstesting
 • Komplisert allergi, sammensatte problemstillinger, behov for tverrfaglig utredning
 • Pasienter med annen overfølsomhet og behov for grundig diagnostisk avklaring
 • Vi tar også imot henvendelser per telefon for diskusjon


Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig (spesialisert) utredning i regi av RAAO.

RAAO-senteret vil foreta en grundig utredning av pasientene, inkludert undersøkelser for å avdekke underliggende allergi (inkludert konsultasjon ved klinisk ernæringsfysiolog ved behov) og tilleggsfaktorer der dette er uklart, samt gjennomføre behandling og opplæring av pasientene. Vi vil gi opplæring i bruk av adrenalinpenn der dette er indisert. Utredning og behandling vil være i samsvar med Norsk veileder i praktisk anafylaksihåndtering (2014).

Forventet ventetid på utredning: 2-3 måneder

 

Kurs, kongresser innen Astma og allergi

Legespesialister i med godkjenning i kompetanseområdet Allergologi

Kontakt

Oppmøtested
2. etg i østfløyen i 1902-bygget
Telefon
72571314
mandag - fredag 08:00-16:00
-
E-post
Postadresse
Regionalt senter for allergi og overfølsomhet
St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
1902-bygget
Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
72573000

Artikler

 • Nyhetsbrev - mai 2016

  Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er et regionalt kompetanse- og behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet. Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdoms...

Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering Øya

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.