HelsaMi

Rapporter

2021

Årsrapport for 2021
Årsrapport for Arbeidsmedisinsk avdeling 2021

Årsrapport 2021 Arbeidsmedisinsk avdeling.pdf

Kunnskapsnotat om yrkesmessig eksponering for plantevernmidlerog helse

Kunnskapsnotat om yrkesmessig eksponering for plantevernmidler
og helse.pdf
 


2016

Ikke en bonde  å miste
Om ulykker og arbeidsevne i landbruket
Gro Follo (redaktør), Oddfrid Aas, Reidar Almås, Kari Anne Holte, Kari Kjestveit, Brit Logstein, Oddveig Storstad
2016 Rapport Ikke en bonde å miste.pdf

2015

Årsrapport for 2015
Årsrapport for Arbeidsmedisinsk avdeling 2015
2015 Årsrapport.pdf

2014

Sluttrapport Marienborg
NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte.
Bjørn Hilt, Morten Buhagen, Siri Fenstad Ragde og Anna Brenne Grønskag

Sluttrapport - Marienborg.pdf

Årsrapport for 2014
Årsrapport for Arbeidsmedisinsk avdeling 2014

årsrap 2014.pdf

2013

Årsrapport for 2013
Årsrapport for Arbeidsmedisinsk avdeling 2013

årsrap 2013.pdf

Kokker, arbeidsmiljø og helse. Delrapport I
Bjørn Hilt, Torgunn Qvenild, Oddfrid Aas, Tonje Strømholm, Sindre Rabben Svedahl, Kristin Svendsen og Ann Kristin Sjaastad

2013 Kokker, arbeidsmiljø og helse. Delrapport 1.pdf

2012

Årsrapport for 2012
Årsrapport for Arbeidsmedisinsk avdeling 2012

årsrap 2012.pdf

2011

Årsrapport for 2011
Årsrapport for arbeidsmedisinsk avdeling 2011

årsrap 2011.pdf

Rehabilitering av Freifjordtunnelen. Yrkeshygieniske og arbeidsmedisinske forhold
Bjørn Hilt, Morten Buhagen, Solveig Føreland, Tonje Strømholm og Torgunn Qvenild

Sluttrapport Freifjordprosjektet.pdf

Skadefri bonde. En undersøkelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker og muligheter for forebygging
Oddfrid Aas, Marit Haugen, Per Olav Rian, Kristin Svendsen, Gunnar Løvås, Siri Slåstad, Jon Gisle Vikan, Anne Marie Heiberg og Bjørn Hilt

Rapport Skadefri bonde.pdf
Fant du det du lette etter?