HelsaMi

Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse

Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse er et femårig prosjekt, lokalisert ved Arbeidsmedisinsk avdeling. Prosjektleder er Brit Logstein. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, midler over jordbruksavtalen og Norsk Landbruksrådgivning.
Fagkompetansesenteret har som målsetning å bidra til økt nasjonal forskning og utredning på temaet landbrukshelse og være et naturlig midtpunkt og bindeledd mellom ulike fag- og landbruksmiljø nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse er et femårig prosjekt, lokalisert ved Arbeidsmedisinsk avdeling (2019-2023). Prosjektleder er Brit Logstein, og Aina Winsvold er medarbeider. Prosjektet er finansiert med midler over jordbruksavtalen i 2018, og ble tildelt via Landbruksdirektoratet. Prosjektet har som målsetting å sire et varig Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse. I perioden fra 2019 har prosjektet har to delmål. Det første er å sikre dialog og forankring hos aktører relevante for landbrukshelse. Det inkluderer de som kan bidra med ny og viktig fagkunnskap om landbrukshelse og de som skal definere og etterspørre kunnskapsbehov i landbruket. Andre delmål er å initiere og utvikle nasjonale aktiviteter som kan definere den funksjonen og rollen fagkompetansesenteret skal ha.

 

Etter etablering av et varig fagkompetansesenter, ønsker senteret å ta rollen med å være et faglig og samlende miljø for landbrukshelse. Det betyr å utvikle ny kunnskap om landbrukshelse, og drive med overvåking og være i beredskap på feltet landbrukshelse. Det inkludere å ha oversikt over statistikk for helseutfordringer og risikofaktorer, og kunne bistå ved akutte kunnskapsbehov i landbruket. 

Fant du det du lette etter?