Sosionomavdelingen

Sosionomen kan:
• Bistå med å finne løsninger på problemer som oppstår for pasient og pårørende i forbindelse med ulykker, sykdom og behandling
• Bidra til å øke den enkelte pasients evne og mulighet til å mestre en endret livssituasjon

 

Kontakt med sosionom kan formidles gjennom sykepleier eller lege på avdelingen.  Sosionomen har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell på sykehuset.

 

Les mer om Sosionomavdelingen

Sosionomavdelingen

SYKEHUSSOSIONOMENS MÅL:
Å bidra til å oppfylle sykehusenes målsetting om en helhetlig behandling av pasienten.

Sosionomen kan tilby følgende:

INFORMASJON:
• Gi pasient og pårørende informasjon, råd og veiledning om trygderettigheter, økonomiske forhold, forsikringer.
• Gi råd og veiledning i forhold til arbeid, skole og hjemmesituasjon.
• Gi bistand ved skriving av søknader.

KONTAKTFORMIDLING:
Formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor sykehuset, både offentlige og private.
For eksempel: NAV (trygd, arbeid, sosialtjeneste), boligkontor, forsikringsselskaper m.m. - Sosionomen kan bidra med å koordinere tjenestene.

STØTTESAMTALER:
Samtaler om de følelsesmessige reaksjoner som ulykke og sykdom kan føre med seg, samt løsningsorienterte samtaler om eventuelle endringer i familie og livssituasjon.
Tilbudet gjelder også pårørende.

UNDERVISNING:
Opplæring og undervisning overfor pasient og pårørende. Gi veiledning, undervisning og konsultasjon i sosialfaglige spørsmål overfor samarbeidspartnere og annet helsepersonell.

 

 


 

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
72 82 60 09 (ekspedisjon)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
73 55 37 62 (seksjonsleder Marianne Johnsen). Ved pasientsaker skal telfon benyttes, ikke send e-post.
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Sosionomavdelingen.
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?