Avdeling klinisk ernæring og logopedi

Klinisk ernæringsfysiolog foreskriver ernæringsbehandling til pasienter med underernæring, pasienter med kostrelaterte sykdommer og/eller pasienter som må legge om kosten på grunn av oppstått sykdom.

Logoped gir råd og utformer treningsopplegg til pasienter med kommunikasjons-, språk-, svelg- og/eller oralmotoriske vansker.

Les mer om Avdeling klinisk ernæring og logopedi

Avdeling klinisk ernæring og logopedi

Avdelingen har ansvar for å gi behandlingstilbud til somatiske pasienter som fyller kriteriene for ernæringsbehandling eller logopedbistand i spesialisthelsetjenesten.

Avdelingen tilbyr individuell veiledning eller gruppeundervisning av somatiske pasienter og pårørende etter skriftlig henvisning. Behandlingstilbudet gis til inneliggende og polikliniske pasienter. Ansatte utfører arbeidet i nært samarbeid med annet helsepersonell. Behandlingen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring har stort fokus.

Avdelingen deltar i ulike råd og utvalg, og gir undervisning til både ansatte ved sykehuset og studenter.

Ernæringsstrategien for St. Olavs Hospital 2010 - 2020

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Nevrosenteret: kontor 3. etg., tlf. 72576180

Gastrosenteret: kontor 1. etg., tlf. 72825363

Kvinne-barn-senteret: kontor 4. etg., tlf. 72576435

Telefon
72 57 45 70 , seksjonsleder Else Rabbås Holsdal
mandag - fredag 08:30 - 15:00
Ved pasientsaker skal telefon benyttes, ikke send e-post.
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling klinisk ernæring og logopedi
Postboks 3250 Torgarden
NO 7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Cøliakibehandling med glutenfri kost https://stolav.no/behandlinger/coliakibehandling-med-glutenfri-kost-Cøliakibehandling med glutenfri kost CCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kost

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.