Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapeutene i seksjonen arbeider på sengeposter ved Ortopedisk og Revmatologisk avdeling, samt poliklinikker innen generell ortopedi, revmatologi, håndkirurgisk rehabilitering og akutte skader (skaden).
I tillegg til pasientbehandling er vi praksisplass for studenter i fysioterapi, og tar i mot en turnuskandidat hvert halvår.
Diagnosespesifikk pasient- og pårørendeopplæring i grupper gjennomføres jevnlig, bl.a. for hofte-kneproteseopererte og personer med osteoporose. Kursene annonseres på klinikkens hjemmesider.
Ansatte innehar spesialisert kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og deltar i aktuelle fagutviklings- og forskningsprosjekter.

Les mer om Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapeutene innen revmatologi betjener både sengeavdeling og poliklinikk. Fysioterapikonsultasjon er en del av et standardisert pasientforløp for alle med nydiagnostisert leddsykdom. Vi har også opplæringstilbud for pasienter med osteoporose. Andre pasienter blir henvist ved behov.

Vi har to bassenggrupper: En "kom i gang gruppe" for de som trenger å prøve ut denne formen for trening, og en gruppe for gravide med revmatisk sykdom.
Begge fysioterapeutene er godkjente spesialister i revmatologisk fysioterapi.

Virksomhet ved Ortopediske sengeposter består av postoperativ opptrening av pasienter i akutt fase slik at de kan være mest mulig selvhjulpne, mestre gangfunksjon og klare nødvendig egentrening før utreise.
Fysioterapeutene har kompetanse om opptrening i tidlig fase for ulike tilstander.

Håndkirurgisk rehabilitering skjer i all hovedsak poliklinisk, og i nært samarbeid med håndkirurger og ergoterapeuter.
Fysioterapeutene har utdanning og lang erfaring innen håndrehabilitering og lymfødem.
Vi bistår pasienter som er opererte, som har belastningsskade eller her fått en akutt skade.

Ved Skade- og taumepoliklinikken tilbyr fysioterapeut tidlig instruksjon og oppfølging etter ulike akutte, kompliserte skader. Fysioterapeut jobber tett sammen med sykepleier, ortopeditekniker og lege. 

Seksjonsansvarlig fysioterapeut: Hilde Strøm Solberg, tlf. 72 57 14 28

Kontaktinformasjon          
Kontor - fysioterapeuter ortopedi: 72 82 61 20           
Kontor - behandlingsrom, fysioterapeuter reumatologi: 72 82 61 20
Kontor - fysioterapeuter håndrehabilitering: 72 57 13 04
Kontor - fysioterapeut Skade- og Traumepoliklinikk: 72 82 71 11 (telefonsvarer)
Basseng: 72 82 61 21

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Oppmøte Etterkontroll Hofte – kneproteser: Ortopedisk poliklinikk, Bevegelsessenteret, 1.etg.
Oppmøte Hofte-/ kneprotese-gruppe: 1902 bygget, Ekspedisjon, 1.etg.
Oppmøte Revmatologi: Bevegelsessenteret, 1.etg.
Oppmøte Håndrehabilitering: 1902 bygget, Ekspedisjon, 1.etg.
Oppmøte Skadepoliklinikk: Akutt hjerte lunge senteret, 1.etg.
Oppmøte Basseng: Bevegelsessenteret, 1.etg. 

Telefon
72 57 13 10 (ekspedisjon)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avd. fysioterapi ved Revmatologi og Ortopedi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?