Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapeutene i seksjonen arbeider på sengeposter ved Ortopedisk og Revmatologisk avdeling, samt poliklinikker innen generell ortopedi, revmatologi, håndkirurgisk rehabilitering og akutte skader (skaden).
I tillegg til pasientbehandling er vi praksisplass for studenter i fysioterapi, og tar i mot en turnuskandidat hvert halvår.
Diagnosespesifikk pasient- og pårørendeopplæring i grupper gjennomføres jevnlig, bl.a. for hofte-kneproteseopererte og personer med osteoporose. Kursene annonseres på klinikkens hjemmesider.
Ansatte innehar spesialisert kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og deltar i aktuelle fagutviklings- og forskningsprosjekter.

Les mer om Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapi revmatologi og ortopedi

Fysioterapeutene innen revmatologi betjener både sengeavdeling og poliklinikk. Fysioterapikonsultasjon er en del av et standardisert pasientforløp for alle med nydiagnostisert leddsykdom. Vi har også opplæringstilbud for pasienter med osteoporose. Andre pasienter blir henvist ved behov.

Vi har to bassenggrupper: En "kom i gang gruppe" for de som trenger å prøve ut denne formen for trening, og en gruppe for gravide med revmatisk sykdom.
Begge fysioterapeutene er godkjente spesialister i revmatologisk fysioterapi.

Virksomhet ved Ortopediske sengeposter består av postoperativ opptrening av pasienter i akutt fase slik at de kan være mest mulig selvhjulpne, mestre gangfunksjon og klare nødvendig egentrening før utreise.
Fysioterapeutene har kompetanse om opptrening i tidlig fase for ulike tilstander.

Håndkirurgisk rehabilitering skjer i all hovedsak poliklinisk, og i nært samarbeid med håndkirurger og ergoterapeuter.
Fysioterapeutene har utdanning og lang erfaring innen håndrehabilitering og lymfødem.
Vi bistår pasienter som er opererte, som har belastningsskade eller her fått en akutt skade.

Ved Skade- og taumepoliklinikken tilbyr fysioterapeut tidlig instruksjon og oppfølging etter ulike akutte, kompliserte skader. Fysioterapeut jobber tett sammen med sykepleier, ortopeditekniker og lege. 

Seksjonsansvarlig fysioterapeut: Hilde Strøm Solberg, tlf. 72 57 14 28

Kontaktinformasjon          
Kontor - fysioterapeuter ortopedi: 72 82 61 20           
Kontor - behandlingsrom, fysioterapeuter reumatologi: 72 82 61 20
Kontor - fysioterapeuter håndrehabilitering: 72 57 13 04
Kontor - fysioterapeut Skade- og Traumepoliklinikk: 72 82 71 11 (telefonsvarer)
Basseng: 72 82 61 21

 

Kontakt

Oppmøtested

Oppmøte Etterkontroll Hofte – kneproteser: Ortopedisk poliklinikk, Bevegelsessenteret, 1.etg.
Oppmøte Hofte-/ kneprotese-gruppe: 1902 bygget, Ekspedisjon, 1.etg.
Oppmøte Revmatologi: Bevegelsessenteret, 1.etg.
Oppmøte Håndrehabilitering: 1902 bygget, Ekspedisjon, 1.etg.
Oppmøte Skadepoliklinikk: Akutt hjerte lunge senteret, 1.etg.
Oppmøte Basseng: Bevegelsessenteret, 1.etg. 

Telefon
72571310 (ekspedisjon)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avd. fysioterapi ved Revmatologi og Ortopedi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.