Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag

Fysioterapeutene har spesielt god kompetanse på tidlig rehabilitering og mobilisering etter hjerneslag og andre nevrologiske skader og tilstander, fallutredning, bruk av hostemaskin og smertelindring. Vi har en utstrakt poliklinisk virksomhet.

Alle pasientene behandles etter henvisning fra lege.

Les mer om Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag

Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag

Fysioterapeutene ved seksjon Nevro jobber på sengepostene på Nevrosenteret; Nevrokirurgisk sengepost, Nevrologisk sengepost, Nevrointensiv, Øre-Nese-Hals, Slagenheten og Geriatrisk sengepost. Det er ca. 16 fysioterapeuter ansatt i seksjon Nevro, fordelt på 12 stillinger. Vi tar imot to turnuskandidater i året og har flere studenter fra Fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Alle pasienter behandles etter henvisning fra lege. Sengepostene har tverrfaglig samarbeid i fokus, ved geriatrisk sengepost og slagenheten arbeides det i tverrfaglige team. Vi har spesielt god kompetanse på tidlig rehabilitering og mobilisering etter hjerneslag og andre nevrologiske skader og tilstander, fallutredning, bruk av hostemaskin og smertelindring.

 

Poliklinikk

Vi har en ustrakt poliklinisk virksomhet når det gjelder postoperative kontroller innen rygg- og nakkekirurgi ved Nevrokirurgisk poliklinikk, fallutredninger ved Geriatrisk poliklinikk og vurdering/behandling av ulike nevrologiske tilstander.

I tillegg har vi tilbud om gruppetrening i gymsal eller i basseng som i hovedsak er et "Kom-igang"-tilbud for pasienter med nyoppstått eller forverret sykdom/skade.

 

Seksjonsleder: Guri Tokle, tlf. 72 57 62 92

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Kontrolltime etter korsryggoperasjon/individuell time ryggpasienter:  Nevro Øst 1. etg.
Pasienter med Bekkenrelaterte plager: Nevro Øst 1. etg.
Kontrolltime etter nakkeoperasjon/individuell time nakkepasienter:   Nevro Vest 4. etg.
Pasienter i svimmelhetsgruppe og balansegruppe/individuelle timer:  Nevro Vest 3. etg.
Ms-gruppe mandager: 1902-bygget 1. etg.
Ms-gruppe onsdager: Nevro Øst 1.etg.
Nevrologiske pasienter/individuelle timer: Nevro Øst 1. etg.
Bassenggrupper: Bevegelsessenteret 1. etg.

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
Fysioterapikontor Nevro: 72 57 61 83 . Ekspedisjon 72 57 13 10
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital
Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling fysioterapi, nevrologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?