Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag

Fysioterapeutene har spesielt god kompetanse på tidlig rehabilitering og mobilisering etter hjerneslag og andre nevrologiske skader og tilstander, fallutredning, bruk av hostemaskin og smertelindring. Vi har en utstrakt poliklinisk virksomhet.

Alle pasientene behandles etter henvisning fra lege.

Les mer om Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag

Fysioterapi Nevrologisk avdeling, ØNH, Geriatri og Slag

Fysioterapeutene ved seksjon Nevro jobber på sengepostene på Nevrosenteret; Nevrokirurgisk sengepost, Nevrologisk sengepost, Nevrointensiv, Øre-Nese-Hals, Slagenheten og Geriatrisk sengepost. Det er ca. 16 fysioterapeuter ansatt i seksjon Nevro, fordelt på 12 stillinger. Vi tar imot to turnuskandidater i året og har flere studenter fra Fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Alle pasienter behandles etter henvisning fra lege. Sengepostene har tverrfaglig samarbeid i fokus, ved geriatrisk sengepost og slagenheten arbeides det i tverrfaglige team. Vi har spesielt god kompetanse på tidlig rehabilitering og mobilisering etter hjerneslag og andre nevrologiske skader og tilstander, fallutredning, bruk av hostemaskin og smertelindring.

 

Poliklinikk

Vi har en ustrakt poliklinisk virksomhet når det gjelder postoperative kontroller innen rygg- og nakkekirurgi ved Nevrokirurgisk poliklinikk, fallutredninger ved Geriatrisk poliklinikk og vurdering/behandling av ulike nevrologiske tilstander.

I tillegg har vi tilbud om gruppetrening i gymsal eller i basseng som i hovedsak er et "Kom-igang"-tilbud for pasienter med nyoppstått eller forverret sykdom/skade.

 

Seksjonsleder: Guri Tokle, tlf. 72 57 62 92

Kontakt

Oppmøtested

Kontrolltime etter korsryggoperasjon/individuell time ryggpasienter:  Nevro Øst 1. etg.
Pasienter med Bekkenrelaterte plager: Nevro Øst 1. etg.
Kontrolltime etter nakkeoperasjon/individuell time nakkepasienter:   Nevro Vest 4. etg.
Pasienter i svimmelhetsgruppe og balansegruppe/individuelle timer:  Nevro Vest 3. etg.
Ms-gruppe mandager: 1902-bygget 1. etg.
Ms-gruppe onsdager: Nevro Øst 1.etg.
Nevrologiske pasienter/individuelle timer: Nevro Øst 1. etg.
Bassenggrupper: Bevegelsessenteret 1. etg.

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
Fysioterapikontor Nevro: 72576183 . Ekspedisjon 72571310
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital
Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling fysioterapi, nevrologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.