Fysioterapi Akutt, Hjerte og Lunge / Gastro Sør

Fysioterapeutene behandler inneliggende og polikliniske pasienter etter henvisning.

Vi har ekspertise på tidlig rehabilitering etter traume, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, bruk av hostemaskin, behandling av pasienter som puster på respirator, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen.

Les mer om Fysioterapi Akutt, Hjerte og Lunge / Gastro Sør

Fysioterapi Akutt, Hjerte og Lunge / Gastro Sør

Fysioterapeutene ved Seksjon AHL/Gastro Sør jobber på Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Kirurgisk klinikk og Klinikk for anestesi- og intensivmedisin. Vi behandler inneliggende pasienter etter henvisning.

 

Vi tar imot pasienter med lungesykdom for poliklinisk behandling og trening både i treningssal og i basseng. Vi har også polikliniske treningsgrupper for pasienter som har hatt hjerteinfarkt, er hjerteopererte, lungeopererte og pasienter som er operert for-, eller på annen måte, behandles for overvekt. Alle polikliniske pasienter tas imot etter henvisning fra lege.

 

Vi har ekspertise på tidlig rehabilitering etter traume, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, bruk av hostemaskin, behandling av pasienter som puster på respirator, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen.

 

Det er 13 fysioterapeuter ansatt i seksjon AHL / Gastro Sør. I tillegg tar vi imot to turnuskandidater per år og flere studenter fra Fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Vi har et tett samarbeid med kompetansesenteret "Trening som medisin".

 

Seksjonsleder: Jorunn Louise Grong, tlf. 72 57 12 54

Kontakt

Oppmøtested

Gruppetrening skjer i 1902-bygget, to gymsaler i 1. etg. Henvendelse i ekspedisjonen i 1. etg.

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
72571306 (hjerte/lunge) og 72827525 (kirurgi/intensiv/thorax)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
72 57 12 54 (seksjonsleder)
E-post
Postadresse

Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling fysioterapi
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Hjertetreningsgruppehttps://stolav.no/behandlinger/hjertetreningsgruppeHjertetreningsgruppeHHjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabiliteringEMPTY

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.