Fysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sør

Fysioterapeutene behandler inneliggende og polikliniske pasienter etter henvisning.

Vi har ekspertise på tidlig rehabilitering etter traume, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, bruk av hostemaskin, behandling av pasienter som puster på respirator, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen.

Les mer om Fysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sør

Fysioterapi akutt, hjerte og lunge / gastro sør

Fysioterapeutene ved seksjon AHL/Gastro sør jobber på Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Kirurgisk klinikk og Klinikk for anestesi- og intensivmedisin. Vi behandler inneliggende pasienter etter henvisning.

 

Vi tar imot pasienter med lungesykdom for poliklinisk behandling og trening både i treningssal og i basseng. Vi har også polikliniske treningsgrupper for pasienter som har hatt hjerteinfarkt, er hjerteopererte, lungeopererte og pasienter som er operert for-, eller på annen måte, behandles for overvekt. Alle polikliniske pasienter tas imot etter henvisning fra lege.

 

Vi har ekspertise på tidlig rehabilitering etter traume, behandling av lungesykdommer og lungekomplikasjoner, bruk av hostemaskin, behandling av pasienter som puster på respirator, opptrening etter hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller andre inngrep i bryst- og mageregionen.

 

Det er 13 fysioterapeuter ansatt i seksjon AHL / Gastro sør. I tillegg tar vi imot to turnuskandidater per år og flere studenter fra Fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Vi har et tett samarbeid med kompetansesenteret "Trening som medisin".

 

Seksjonsleder: Jorunn Louise Grong, tlf. 72 57 12 54

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Gruppetrening skjer i 1902-bygget, to gymsaler i 1. etg. Henvendelse i ekspedisjonen i 1. etg.

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
72 57 13 06 (hjerte/lunge) og 72 82 75 25 (kirurgi/intensiv/thorax)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
72 57 12 54 (seksjonsleder)
E-post
Postadresse

Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling fysioterapi
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Besøksadresser og praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Hjertetreningsgruppehttps://stolav.no/behandlinger/hjertetreningsgruppeHjertetreningsgruppeHRehabilitering - HjertetreningsgruppeRehabilitering - HjertetreningsgruppeRehabilitering - HjertetreningsgruppeRehabilitering - Hjertetreningsgruppe

Fant du det du lette etter?