Fysikalsk avdeling, Orkdal

Ved Fysikalsk avdeling jobber fysioterapeuter og ergoterapeut. Klinisk ernæringsfysiolog og sosionom er tilknyttet en dag per uke.
All behandling og pasientopplæring av både inneliggende og polikliniske pasienter skjer etter henvisning fra lege.

Les mer om Fysikalsk avdeling, Orkdal

Fysikalsk avdeling, Orkdal

Fysioterapeuter har spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt og  behandler pasienter på alle sengeposter, inkludert overvåkning med hovedtyngde på:
• Rehabilitering hjertesykdom og indremedisinske sykdommer ved medisinsk sengepost B2M
• Ved lungesykdom , kreftsykdom og hjertesvikt ved medisinsk sengepost B4
• Etter operative inngrep i mage og tarm ved kirurgisk sengepost B3K
• Etter proteseoperasjon i hofte og kne samt andre ortopediske inngrep ved ortopediske sengeposter A3 og B3O

Vi har ulike polikliniske kom- i gang gruppetilbud på land og i vann. Tilbudet gis i hovedsak til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, er hjerteopererte, har lymfeødem (også individuell behandling) eller har behov for spesialisert rehabilitering.
Fysioterapeuter har ansvar for postoperative kontroller av pasienter som er operert for hofte- og kneprotese i standardisert pasientforløp på St. Olavs Hospital.
Fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom bidrar i palliativ team på kreft poliklinikk.

Ergoterapeut jobber hovedsakelig med tidlig rehabilitering med pasienter med behov for kartlegging av fysisk og kognitiv funksjon med tanke på mestring av dagliglivet.

Klinisk ernæringsfysiolog gir tilsyn, kostråd og ernæringsbehandling i hovedsak til inneliggende pasienter.

Sosionom kan bistå med råd om rettigheter, stønader og ytelser etter helse- og sosiallovgivningen og bistår ved søknader som angår økonomi, bolig, arbeid, utdanning og rehabilitering/attføring.

Lærings- og mestringssenteret ved Orkdal gir tilbud om ulike diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs i samarbeid med de kliniske avdelinger.

 

Seksjonsleder: Jutta Elvbakken, tlf. 72 82 91 63

 

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
72 82 91 60 / 468 05 188
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Orkdal Sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusveien 3(Kart)
Orkanger (post skal sendes til felles postmottak: St. Olavs hospital HF, Orkdal sjukehus, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim)
Telefon
72 57 30 00

Kart

Parkering Orkdal

​Sykehuset har gratis parkeringsplasser. Noen plasser nærmest hovedinngangen er reservert. Begrenset plass gjør at ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil som tar opp plass over lengre tid.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Orkdal

​Adkomst til Orkdal Sjukehus

Rutegående trafikk
Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. Følgende ruter kan benyttes for å komme seg til Orkdal sjukehus:

310 Stjørdal-Trondheim-Orkanger-Fannrem
320 Frøya-Hitra-Snillfjord-Orkanger-Trondheim
410 Trondheim-Orkanger via Fv 800
421 Agdenes-Lensvik-Orkanger med forbindelse fra ferge Brekstad-Valset
470 Aure-Kyrksæterøra-Orkanger-


For mer informasjon om rutetider ring kundesenteret til AtB på telefon 02820 eller se nettsiden www.atb.no.

Privat skyss
Sykehuset har gratis parkeringsplasser. Noen plasser nærmest hovedinngangen er reservert. Begrenset plass gjør at ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil som tar opp plass over lengre tid.

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Overnatting Orkdal

​Nærmeste alternativ for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus som trenger overnatting er Bårdshaug Herregård. De tilbyr overnatting med litt rabatt for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.