Fysikalsk avdeling, Orkdal

Ved Fysikalsk avdeling jobber fysioterapeuter og ergoterapeut. Klinisk ernæringsfysiolog og sosionom er tilknyttet en dag per uke.
All behandling og pasientopplæring av både inneliggende og polikliniske pasienter skjer etter henvisning fra lege.

Les mer om Fysikalsk avdeling, Orkdal

Fysikalsk avdeling, Orkdal

Fysioterapeuter har spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt og  behandler pasienter på alle sengeposter, inkludert overvåkning med hovedtyngde på:
• Rehabilitering hjertesykdom og indremedisinske sykdommer ved medisinsk sengepost B2M
• Ved lungesykdom , kreftsykdom og hjertesvikt ved medisinsk sengepost B4
• Etter operative inngrep i mage og tarm ved kirurgisk sengepost B3K
• Etter proteseoperasjon i hofte og kne samt andre ortopediske inngrep ved ortopediske sengeposter A3 og B3O

Vi har ulike polikliniske kom- i gang gruppetilbud på land og i vann. Tilbudet gis i hovedsak til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, er hjerteopererte, har lymfeødem (også individuell behandling) eller har behov for spesialisert rehabilitering.
Fysioterapeuter har ansvar for postoperative kontroller av pasienter som er operert for hofte- og kneprotese i standardisert pasientforløp på St. Olavs Hospital.
Fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom bidrar i palliativ team på kreft poliklinikk.

Ergoterapeut jobber hovedsakelig med tidlig rehabilitering med pasienter med behov for kartlegging av fysisk og kognitiv funksjon med tanke på mestring av dagliglivet.

Klinisk ernæringsfysiolog gir tilsyn, kostråd og ernæringsbehandling i hovedsak til inneliggende pasienter.

Sosionom kan bistå med råd om rettigheter, stønader og ytelser etter helse- og sosiallovgivningen og bistår ved søknader som angår økonomi, bolig, arbeid, utdanning og rehabilitering/attføring.

Lærings- og mestringssenteret ved Orkdal gir tilbud om ulike diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs i samarbeid med de kliniske avdelinger.

 

Seksjonsleder: Jutta Elvbakken, tlf. 72 82 91 63

 

Kontakt

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
72829160 / 46805188
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Orkdal Sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusveien 3(Google maps)
7300 Orkanger
Telefon
06800

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Overnatting Orkdal

​Nærmeste alternativ for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus som trenger overnatting er Bårdshaug Herregård. De tilbyr overnatting med litt rabatt for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.