Avdeling ergoterapi

Ergoterapeutenes spesialkompetanse er utredning og behandling/trening rettet mot funksjoner som er grunnleggende for å mestre sammensatte aktiviteter i dagliglivet, fysisk, psykisk og kognitivt, uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse, skade eller diagnose pasientene har.

Vi behandler inneliggende og polikliniske pasienter etter henvisning og jobber i samarbeid med avdelingenes øvrige personale. Henvisninger fra øvrige fagområder i sykehuset behandles ut fra hvilken kompetanse henvisningen krever.

Les mer om Avdeling ergoterapi

Avdeling ergoterapi

Ergoterapeutene bidrar med utredning og kartlegging ved hjelp av utprøving og observasjon i aktivitet, samtaler, tester og undersøkelser.
Vi gir trening i dagliglivets aktiviteter (påkledning, spising, toalettsituasjon, bade/dusje etc.).
Vi har spesialkompetanse på håndrehabilitering / rehabilitering av akutte håndskader.
Vi har ekspertise på å spesialtilpasse individuelle hjelpemidler; som for eksempel håndskinner/ortoser, grepshjelpemidler, trykkavlastningshjelpemidler, puter og slynger.
Vi gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i og utenfor St. Olavs Hospital om blant annet hvordan aktiviteter kan utføres enklere og mer energibesparende, og hvordan de kan brukes/utføres forebyggende.

Ergoterapeutene gir fast tjeneste til:

 • Barne- og ungdomsklinikken
 • Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
 • Medisinsk klinikk
 • Nevroklinikken
 • Kreftklinikken
 • Klinikk for hjertemedisin
 • Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin

 

Kontaktinformasjon:

Seksjonsleder Marianne Mesteig (i permisjon)72 57 62 83  
Kontor Barn72 57 48 82 
Kontor Håndterapi72 57 13 02 
Kontor Nevrosenteret    72 57 59 84   (Geriatri, Medisin, Nevrologi, Ortopedi)
Kontor Kreft72 82 58 44 
Kontor Revma72 82 61 19 

Kontakt

Oppmøtested

Ergoterapi barn: Barneklinikken, behandlingsrom 4. etg.
Ergoterapi nevrologen: Nevro vest, behandlingsrom 4. etg.
Ergoterapi revmatologen: Bevegelsessenteret, behandlingsrom 1. etg.
Håndrehabilitering: 1902-bygget, 1. etg. østfløya
Veiledning hjertepasienter: 1902-bygget, behandlingsrom 1, 1. etg. vestfløya

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Telefon
72 57 13 10 (ekspedisjon)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse
Klinikk for kliniske servicefunksjoner, avdeling ergoterapi
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
 • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli