Klinikk for kliniske servicefunksjoner

I klinikken jobber ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, logoped og sosionomer. Vi tilbyr tjenester i 14 av helseforetakets 20 klinikker og divisjoner.

Vi undersøker, kartlegger, behandler og rehabiliterer inneliggende og polikliniske pasienter og via ambulante team. Dette skjer i nært samarbeid med annet helsepersonell ved sykehuset, i primærhelsetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Klinikken er organisert i fem avdelinger og ti seksjoner.

Les mer om Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Avdeling Fysioterapi Bevegelse og Klinisk ernæring

Avdelingssjef: Hilde Strøm Solberg

Avdelingen består av seksjon Fysioterapi Bevegelse og seksjon Klinisk ernæring

Avdeling Fysioterapi Kvinne-Barn og Gastro

Avdelingssjef: Anne Sørlie

Avdelingen består av seksjon Fysioterapi Kvinne-Barn og seksjon Fysioterapi Medisin, Kreft og Uro

Avdeling Fysioterapi Nevro og Ergoterapi

Avdelingssjef: Guri Tokle

Avdelingen består av seksjon Fysioterapi Nevro og seksjon Ergoterapi

Avdeling Læring og mestring, Fysioterapi AHL og Gastro Sør

Avdelingssjef: Borghild K. Lomundal

Avdelingen består av seksjon Læring og mestring og seksjon Fysioterapi AHL og Gastro Sør

Avdeling Orkdal og Sosionom

Avdelingssjef: Jutta Elvbakken

Avdelingen består av seksjon Fysio- og ergoterapi Orkdal og seksjon Sosionom

 

Klinikken åpnet i 2013 kompetansesenteret "Trening som medisin". Senteret er i dag nasjonal kompetansetjeneste.

Klinikksjef Lise Lundbom Støylen

Klinikksjef Lise Lundbom Støylen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Klinikken har fem avdelinger og ti seksjoner lokalisert ved ulike senter på Øya og ved Orkdal sykehus. Se kart under Besøksadresser og praktisk informasjon.

Ekspedisjonen på Øya: 1. etasje i 1902-bygget.
Betjent på hverdager fra kl. 8:00 - 15:30.

Ekspedisjonen i Orkdal: Fysikalsk avdeling i underetasjen.
Betjent på hverdager fra kl. 8:00 - 15:00. 

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:30
Telefon
72 57 13 10 (Øya), 72 82 91 60 (Orkdal)
mandag - fredag 08:00 - 15:30
Ved pasientsaker skal telefon benyttes, ikke bruk e-post. På Øya blir telefonen satt over til telefonsvarer i helgene.
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Bekkenbunnstrening https://stolav.no/behandlinger/bekkenbunnstrening-Bekkenbunnstrening BUrinlekkasje - bekkenbunnstreningUrinlekkasje - bekkenbunnstreningUrinlekkasje - bekkenbunnstreningUrinlekkasje - bekkenbunnstrening
Blæretreninghttps://stolav.no/behandlinger/bleretreningBlæretreningBUrinlekkasje - blæretreningUrinlekkasje - blæretreningUrinlekkasje - blæretreningUrinlekkasje - blæretrening
Cøliakibehandling med glutenfri kost https://stolav.no/behandlinger/coliakibehandling-med-glutenfri-kost-Cøliakibehandling med glutenfri kost CCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kostCøliaki - behandling med glutenfri kost
Hjertetreningsgruppehttps://stolav.no/behandlinger/hjertetreningsgruppeHjertetreningsgruppeHHjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabiliteringHjerterehabilitering

Avdeling ergoterapihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/ergoterapiAvdeling ergoterapi
Avdeling fysioterapihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/fysioterapiAvdeling fysioterapi
Avdeling klinisk ernæring og logopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/klinisk-ernering-og-logopediAvdeling klinisk ernæring og logopedi
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/lms-klinikk-for-kliniske-servicefunksjonerLærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjonerSeksjonsleder: Borghild Lomundal, tlf. 72 57 69 08  Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, praktiske utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.  Lærings-...
Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisinhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/nasjonal-kompetansetjeneste-trening-som-medisinNasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin
Sosionomavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner/sosionomavdelingenSosionomavdelingen

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.