HelsaMi

Klinikk for kliniske servicefunksjoner

I klinikken jobber ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, logoped og sosionomer. Vi tilbyr tjenester i 14 av helseforetakets 20 klinikker og divisjoner. Vi undersøker, kartlegger, behandler og rehabiliterer inneliggende og polikliniske pasienter og via ambulante team. Dette skjer i nært samarbeid med annet helsepersonell ved sykehuset, i primærhelsetjenesten og andre aktuelle samarbeidspartnere. Klinikken er organisert i fem avdelinger og ti seksjoner.

Fant du det du lette etter?