HelsaMi

Klinikk for kliniske servicefunksjoner

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og Klinikk for servicefunksjoner er slått sammen til Rehabiliteringsklinikken fra 1. januar 2023.


Klinikk for kliniske servicefunksjoner består av fem avdelinger og ti seksjoner, lokalisert ved ulike senter på St. Olavs hospital, Øya, og ved Orkdal sjukehus.


Vi tilbyr tjenester ved fjorten av helseforetakets tjue klinikker - både til inneliggende og polikliniske pasienter, og hjemmeboende pasienter via ambulante team og/eller digitale verktøy. I klinikken jobber ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, logoped og sosionomer. Vi har et nært samarbeid innen, og mellom, de fem profesjonene i vår klinikk, med andre klinikker i helseforetaket, ved andre helseforetak, og i kommuner og ved private helsetjenester. Samlet tilbyr vi et bredt behandlings- og rehabiliteringstilbud.


Klinikk for kliniske servicefunksjoner samarbeider om drift av Nasjonal kompetansetjeneste, Trening som medisin, med Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og CERG, NTNU.

Vi har som mål å utøve vår kliniske virksomhet basert på evidensbasert medisin og kunnskapsbasert praksis. FoU-aktiviteten er en sentral og integrert del av virksomheten, og forskning, gjennom prosjekter, doktorgrads- og mastergradsarbeid, pågår kontinuerlig.

Fant du det du lette etter?