Protokoll fra review av skulderteststudier

I 2010-2011 organiserte poliklinikken et prosjekt med hensikt å gjennomføre og publisere en systematisk gjennomgang av litteratur om diagnostiske skulderinjeksjoner og kliniske skulderundersøkelse. Prosjektleder var Sigmund Gismervik.

​Mer enn 180 kliniske skuldertester er beskrevet. Men det oppstår
likevel forvirring om hvilke tester som er best å bruke, hvordan du utfører dem og hvilke konklusjonen du kan
trekke fra den kliniske undersøkelsen. Vitenskapelige bevis på nytten
av flere tester i klinisk praksis mangler eller er av dårlig kvalitet.

Les rapporten her (pdf)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.