Møtereferater fra Brukergruppen Fys.med&rehab

Her finner du møtereferater fra Brukergruppen i klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.