Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering for mennesker med skader i ryggmargen og med ervervet hjerneskade.
Vår tverrfaglige poliklinikk har rygg-, nakke- og skulderrehabilitering som hovedfelt.

Les mer om Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

Sentralt i behandlingen ligger tanken om det hele mennesket. Dette krever en individuell fysisk, mental og sosial tilnærming gjennom hele rehabiliteringsprosessen. Klinikken jobber tverrfaglig for å dekke pasientens behov for rehabilitering.

Klinikken består av tre avdelinger: Avd. for ryggmargsskader, avd. for ervervet hjerneskade og tverrfaglig poliklinikk; rygg-,nakke-,skulder.

Klinikken skal i størst mulig grad utøve sin kliniske virksomhet basert på evidensbasert medisin og kunnskapsbasert praksis. Som universitetsklinikk skal FOU-aktiviteten være en sentral og integrert del av virksomheten. Til enhver tid pågår det forskning gjennom prosjekter, doktorgrad- og mastergradsarbeider.

Bilde av kinikksjefen
Klinikksjef Bjørn Skogstad

Kontakt

Oppmøtested

Klinikken har tre avdelinger plassert rundt på ulike lokasjoner.

Hovedkontaktpunkt for klinikksjef er ved Avd. for ryggmargsskader i 4 etasje i Nevro Øst.

Telefon
72575100
mandag - fredag 08:00-15:30
Resepsjonen er betjent på hverdager. Telefonen blir satt over til avdelingspersonalet på kveld go helg.
E-post
Postadresse
St.Olavs Hospital HF
Klinikk for fysikalsk medisin & og rehabilitering
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Besøksadresser og praktisk informasjon

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.