Utrykningskurs - kompetansegivende kurs for fører av utrykningskjøretøy

Helse Midt-Norge arrangerer kurs i utrykningskjøring både i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Våre instruktører har lang erfaring fra utrykningskjøring og opplæring, og innehar de godkjenninger som er nødvendig. Vi har egne godkjente utrykningsbiler for denne type opplæring.

Kursene lyses ut fortløpende på www.kursporten.no

Påmelding til kurs


To ambulanser. Illustrasjonsfoto. 

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter:

  1. Dokumentere at de medisinske krav for førerkortklasse D er oppfylt gjennom skjema NA202.
  2. Fylt 20 år.
  3. Hatt førerrett for klasse B uavbrutt i de siste 2 år.
  4. Dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring eller være under eller ha gjennomført utdanning hvor erverv av kompetanse i utrykningskjøring er relevant.

Målgruppe

Personell i brann- og redningstjeneste, ambulansetjeneste, offentlige etater, frivillige organisasjoner og personell som er under utdannelse til disse yrkene.

Kursarrangør

Helse Midt-Norge har i flere år gjennomført opplæring av førere til utrykningskjøretøy, og er i dag godkjent av Statens Vegvesen som kursarrangør i kompetansegivende kurs i utrykningskjøring. Våre instruktører har lang erfaring fra utrykningskjøring og opplæring, og innehar de godkjenninger som er nødvendig. Vi har egne godkjente utrykningsbiler for denne type opplæring. I vår opplæring vektlegger vi kvalitet i undervisning, sikkerhet og hensyn til miljøet opplæringen foregår i.

Opplæringen

Kurset vil bli gjennomført etter egen fagplan og i en kombinasjon av teori, gruppearbeid og praktiske øvelser i utrykningsbil. For å bestå kurset må teoretisk og praktisk prøve avlegges hos Statens Vegvesen. Eleven må ha deltatt i det minimum antall timer som er beskrevet for å få den obligatoriske opplæringen godkjent. En undervisningstime varer i 45 minutter. Opplæringen består av fire trinn som gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Måloppnåelse i ett trinn er en forutsetning for å kunne ha godt utbytte av opplæringen i det neste trinnet.

Opplæringen foregår primært på dagtid /ettermiddag og vi har opplæringssted både i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Vi gjennomfører kurs både gjennom vår og høst 2016.
Våre kurs lyses ut fortløpende på www.kursporten.no.

Instruktører

  • Pål Inge Hilmo (Undervisningsansvarlig Kjøreopplæring)
  • Jon-Ola Wattø
  • Tove Selbo
  • Svein Dragsnes
  • Per Johan Tøsse

Kontakt

Undervisningsansvarlig Kjøreopplæring Pål Inge Hilmo
E-post pal.inge.hilmo@stolav.no
Mobil 950 30 926

Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.