HelsaMi

Utvikling

​Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon driver utstrakt utviklingsarbeid. Utviklingsarbeid er ikke forskning som sådan, men systematisk virksomhet hvor vi anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlige forbedrede prosesser, systemer eller tjenester.

Utviklingsarbeidet blir gjerne systematisk evaluert ved hjelp av vitenskapelige metoder.

Et eksempel på utviklingsarbeid og translasjonsforskning er hvordan senteret jobber systematisk med å sette primærhelsetjenesten i stand til å møte fedmeepidemien gjennom kompetanseheving innen tematikken, slik at helsevesenet kan igangsette lokale tiltak og behandlingstilbud der pasienter bor. Det er etablert et regionalt fagnettverk. For å oppdatere deg om aktuelle seminarer, konferanser og samlinger:

   Konferanser, seminarer og kurs.

Vil du vite mer om våre utviklingsprosjekter, regionalt fagnettverk seminarer, konferanser eller samlinger, ta telefonisk kontakt: 72 82 23 67.

Fant du det du lette etter?