HelsaMi

Ansatte i ObeCe

Bård Eirik Kulseng

Leder ObeCe, Professor dr. med.

Protrettbilde av Bård Eirik Kulseng  

Bård er leder for Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon. Han har mer enn 25 års erfaring innen forskning og klinisk erfaring innen endokrinologi og fedmebehandling.

Publikasjoner

Magnus Nordvik Strømmen

Forsker, sykepleier PhD-student i klinisk medisin

Portrettbilde av Magnus Strømmen

Magnus sine forskningsinteresser er først og fremst kliniske, pasientnære problemstillinger. Han er prosjektleder for studier av fedmekirurgis påvirkning av opptak og omsetning av legemidler, samt hvordan fedmekirurgi kan være en risikofaktor for utvikling av rusmisbruk. Han har også en generell interesse for pasientenes psykososiale helse.

Publikasjoner

Duan Chen

Dr. Med.

Duan er forskningsgruppeleder i forskningsgruppen for eksperimentell kirurgi ved institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) ved det medisinske fakultet, NTNU. Han ble uteksaminert fra Lunds universitet i Sverige, og er professor ved NTNU. Han er for tiden president for gastrointestinal seksjon i International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), og var leder for en arbeidspakke i EU-prosjektet  “Understanding food-gut-brain mechanisms across the lifespan in the regulation of hunger and satiety for health” i det 7. europeiske rammeprogrammet.

Publikasjoner

Rønnaug Astri Ødegård

Dr. med

Rønnaug jobber som overlege ved Avdeling for barn og unge på St. Olavs Hospital, og jobber med forskning tilknyttet tematikken overvekt og fedme hos ObeCe. Hun er særlig opptatt av utviklings- og forskningsarbeid med mål om å bedre behandlingsresultater for barn og unge med fedme.

Publikasjoner

Christian Klöckner

Konsulent statistiske analyser, Professor NTNU sosialpsykologi og kvantitative metoder

Portrettbilde av Christian Kløcker 

Christian forsker på modellering av menneskelig atferd og valg i samspill mellom psykologiske og strukturelle faktorer.

Publikasjoner

Monica Tømmervold Devle

forsker, sykepleier, master Klinisk helsevitenskap/Fedme og helse

Portrettbilde av Monica Tømmervold Devle 

Monica jobber fortrinnsvis med samhandlingsprosjekter og kompetanseutveksling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Hun har også forsker på forebygging av diabetes.

Publikasjoner

Marte Volden

Forsker, fysioterapeut og master Helsevitenskap

Portrettbilde av Marte Volden 

Marte jobber både i Fedmepoliklinikken og på Senter for fedmeforskning og innovasjon. Hun jobber med behandlingsintervensjoner for barn og unge og samhandling med kommunehelsetjenesten (forløp).

Publikasjoner
 

Hege Tevik Bjøru

Forskningssykepleier, masterstudent Helsevitenskap

Portrettbilde av Hege Tevik Bjøru 

Hege har vært med å bygge opp fedmepoliklinikken i perioden 2008 til 2011. Siden dette har hun jobbet i ObeCe som forskningssykepleier, primært opp mot rehabiliteringssentra (inntak), medikamenstudier og egeninitierte studier ved Obece. Hun forsker på endring i kognitiv funksjon etter bariatrisk kirurgi.

Publikasjoner

Sissel Salater

Forskningskoordinator

Portrettbilde av Sissel Salater 

Sissel er utdannet spesialistsykepleier, og hun har videreutdanning i Diabetes og diabetesomsorg og Helsepedagogikk og også en master i Helsevitenskap/Fedme og helse.

Publikasjoner

Gjermund Johnsen

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi

Portrettbilde av Gjermund Johnsen 

Gjermund jobber i hovedsak innenfor øvre gastrokirurgi, som vil si tilstander i spiserør, magesekk, lever, galleveier og bukspyttkjertel. Dette inkluderer også fedmekirurgi. Han er spesielt interessert i minimalt invasiv kirurgi som laparoskopi og endoskopisk behandling. Han har også jobbet med forskning på gastroøsofageal reflukssykdom, kreft i spiserør- og magesekk samt fedmekirurgi. Ellers har jan jobbet med bruk av simulatorer i utdanningen av kirurger.

Publikasjoner

Jorunn Sandvik

Spesialist i gastroenterologisk kirurgi

Portrettbilde av Jorunn Sandvik 

Jorunn jobber på ObeCe samt som overlege ved kirurgisk klinikk St. Olavs hospital, blant annet på tverrfaglig fedmepoliklinikk. Hun forsker på langtidseffekter av fedmekirurgi.

Publikasjoner

Saideh Salamati

forsker, PhD mykologi

Portrettbilde av Saideh Salamati 

Saideh jobber med påvirkning av tarmflora (både mikrobiota/bakterieflora og mykobiota/soppflora) på fedme. Hun har forsket på genetisk variasjon av sopp-populasjoner. Nylig jobbet hun med påvirkning av gjær på immunsystemet hos pasienter med fedme.

Publikasjoner

Ingerid Brænne Arbo

Forsker, PhD cand.scient cellebiologi, cand.mag bioteknologi, bioineniør

Portrettbilde av Ingerid Brænne Arbo 

Ingerid forsker hvordan dokumentere grad av fysisk aktivitet, inaktivitet og søvn relatert til skole og yrkespraksis for elever på yrkesfaglige studier i videregående skole i forhold til tiltak skolene setter i gang for å øke fysisk aktivitet og bedre livsstilen til elevene. Hun jobber også med prosjektet PlayPulse exergames, som kombinerer dataspill med høyintensitets intervalltrening på en ny og morsom måte.

Publikasjoner

Ellen M. I. Ersfjord

Forsker, PhD-student, cand.polit sosialantropologi

Portrettbilde av Ellen M. I. Ersfjord 

Ellen jobber innenfor tilnærmingene medisinsk antropologi og barndomssosiologi. Hun skriver doktorgrad om barns opplevelser av langvarig rehabilitering og behandling av barnefedme. På Senter for fedmeforskning og innovasjon jobber hun med kvalitativ forskning tilknyttet medisinskfaglige studier og prosjekter.

Publikasjoner


Ingrid Sørdal Følling

PhD, Forsker

Portrettbilde av Ingrid Sørdal Følling. Foto

Ingrid har en doktorgrad, PhD (2017) i Samfunnsmedisin med hovedfokus på forebygging av overvekt, fedme og type 2 diabetes ved kommunale Frisklivssentraler.

I doktorgradsarbeid har hun sett på emosjonell bagasje og tidligere erfaringer som barrierer til endring av levevaner.  Hun har også forsket på hvilke faktorer som bidrar til endring av levevaner for personer i risiko for type 2 diabetes, og effekt av tilbud i primærhels​etjenesten i forhold til vektreduksjon og forebygging av type 2 diabetes.

Ingrid har tidligere i sitt masterarbeid, MSc (2009) utført en epidemiologisk studie ifht vekt på inneliggende pasienter på St. Olavs.

Publikasjoner

Tanja Plasil

Portrettbilde av Tanja

Tanja har en doktorgrad i Science and Technology Studies fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU og en mastergrad i antropologi fra Universitetet i Amsterdam. Hun forsket på styringsteknologier, matkultur og mat systemer. På Senter for fedmeforskning og innovasjon jobber hun med kvalitativ forskning.​

Fant du det du lette etter?