Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) fokuserer på opplæring, forskning og kvalitetssikring av operative prosedyrer.
Oppgavene til NSALK er å overvåke, videreutvikle og formidle kompetanse på et nasjonalt plan.
Kompetansetjenesten jobber for å øke anvendelsen av og kvaliteten på laparoskopisk/endoskopisk/minimal invasiv kirurgi.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi

Ansatte

  • Ronald Mårvik, avdelingsoverlege
  • Gjermund Johnsen, overlege
  • Kirsten Rønning, ingeniør
  • Hilde Merete Klungerbo, kurskoordinator  

Laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi)

har hatt en sterk utvikling i Norge siden introduksjonen på tidlig 90-tallet. Kikkhullskirurgi har en rekke fordeler: mindre smerte for pasienten, kortere liggetid og raskere rekonvalesenstid. Sammenlignet med tradisjonell kirurgi er kikkhullskirurgi samfunnsøkonomisk besparende.

Overgangen fra åpen til laparoskopisk kirurgi er en stor utfordring. For at nye teknikker skal kunne implementeres, er det nødvendig å styrke opplæringen.

NSALK sin oppgave er å bygge opp kompetanse og sikre at alle norske sykehus får ta del i denne ekspertisen.

Kompetansetjenesten består av et tverrfaglig miljø av klinikere, ingeniører og forskere. Ved å gjennomføre ulike aktiviteter ønsker NSALK at tilgangen til likeverdige tjenester innen laparoskopisk kirurgi blir like gode i hele Norge.

På kompetansetjenestens hjemmeside finnes en oversikt over kursaktivitet, forskning, publikasjoner, kontaktinformasjon m.m.: 

www.nsalk.org

Kursdeltakere øver på operasjon ved NSLAK 

Kursvirksomhet på St. Olavs hospital hos Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK)

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?