HelsaMi

Spørreskjema studier

I flere studier benyttes online utfylling av spørreskjema via en webbasert løsning levert av CheckWare.

Studiedeltakere logger inn her:
 

Pålogging spørreskjema for studier

(For personell tilknyttet studiene: administratorer og klinikere)

Pålogging

Pålogging skjer i to trinn. Ved studiestart mottok du et unikt brukernavn og et passord. Når du har skrevet inn disse mottar du ganske umiddelbart en SMS med en engangskode.

Selve utfyllingen

Etter du har logget inn vil du se to ikoner øverst i bildet. For å finne spørreskjema som skal fylles ut, trykker du på "Mine oppgaver". Skjemaene vil da ligge i venstremargen på siden som åpnes. Såfremt det ikke ligger noe der, betyr det at du allerede har fylt ut skjemaene eller at det ikke skal fylles ut skjema på dette tidspunktet i studien.

Såfremt du ikke rekker å fylle ut alle skjemaene på samme tid eller at besvarelser mangler i et skjema, finner du disse liggende i margen neste gang du logger inn. Skjema du rakk å fylle ut, fjernes fra venstremargen slik at siden hele tiden er oppdatert.

Husk at skjema må besvares i løpet av en uke fra de legges på siden. Du vil få en SMS som varsler deg om at det er skjema som venter på svar. Såfremt skjema ikke besvares innen fristen, vil du også få en purring via SMS.

Om selve løsningen

Systemet vi benytter er levert av CheckWare som har utviklet nettbaserte kartleggingstjenester som automatiserer innsamling, scoring og lagring av testresultater. Løsningen er vurdert og godkjent for bruk av Personvernombudet for forskning ved St. Olavs Hospital.

Fant du det du lette etter?