Ambulant rehabiliteringsteam (ACT)

Tiller DPS

ACT er et oppsøkende behandlingstilbud for pasienter som har en langvarig og alvorlig psykoselidelse.

Vi arbeider ut fra en målsetting om at pasienten skal oppleve mestring og mening i hverdagen, samt ha større kontroll over eget liv.

Teamet er et samarbeid mellom St.Olavs hospital og kommunehelsetjenesten i kommunene Trondheim, Klæbu og Melhus.

Tilbudet retter seg mot pasienter som tidligere har falt utenfor eksisterende behandlingstilbud.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.