Tiller DPS

Tiller Distriktspsykiatriske Senter er et moderne lokalsykehus i ditt nærmiljø, og en avdeling i Divisjon Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital.

Vi behandler de vanligste psykiske lidelsene og har både polikliniske og døgnbaserte behandlingstilbud. Tiller DPS betjener befolkningen i et avgrenset geografisk opptaksområde.

Les mer om Tiller DPS

Tiller DPS

For å få behandlingstilbud ved Tiller DPS, må du som for spesialisthelsetjenesten ellers, bli henvist gjennom fastlege eller andre med henvisningsrett.

Tiller Distriktspyskiatriske Senter betjener bydelene Byåsen, Heimdal og deler av Midtbyen i Trondheim kommune, samt kommunene Klæbu og Melhus.

Innlogging til kartleggingsportalen Checkware:

Innlogging pasient

Innlogging behandler

Kontakt

Oppmøtested
Henvendelse i resepsjonen i hovedbygget.
Telefon
72 82 39 00
E-post
Postadresse

Tiller DPS
St.Olavs hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta driftes av Trondheim kommune.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Raskere tilbake for pasienter med lettere psykisk lidelse og som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldthttps://stolav.no/behandlinger/raskere-tilbake-for-pasienter-med-lettere-psykisk-lidelse-og-som-star-i-fare-for-a-bli-sykemeldt-eller-allerede-er-sykemeldtRaskere tilbake for pasienter med lettere psykisk lidelse og som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldtRRaskere tilbake for pasienter med lettere psykisk lidelse og som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldtRaskere tilbake for pasienter med lettere psykisk lidelse og som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldtRaskere tilbake for pasienter med lettere psykisk lidelse og som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldtRaskere tilbake for pasienter med lettere psykisk lidelse og som står i fare for å bli sykemeldt eller allerede er sykemeldt

Tiller DPS - Tiller poliklinikk spiseforstyrrelser områdefunksjon (SPIS)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/tiller-dps-poliklinikk-spiseforstyrrelser-spisTiller DPS - Tiller poliklinikk spiseforstyrrelser områdefunksjon (SPIS)
Tiller DPS, Ambulant akutteam (AAT)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/ambulant-akutt-team-aatTiller DPS, Ambulant akutteam (AAT)
Tiller DPS, Ambulant rehabiliteringsteam (ACT)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/ambulant-rehabiliteringsteam-actTiller DPS, Ambulant rehabiliteringsteam (ACT)
Tiller DPS, Døgnenhethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/dognenhetTiller DPS, Døgnenhet
Tiller DPS, Forskning og utviklinghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/forskning-og-utvikling-fouTiller DPS, Forskning og utvikling
Tiller DPS, Gruppepoliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/gruppepoliklinikkenTiller DPS, Gruppepoliklinikk
Tiller DPS, poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/rosten-poliklinikkTiller DPS, poliklinikk
Tiller DPS, Regionfunksjonen for døvehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/regional-enhet-for-horsel-og-psykisk-helseTiller DPS, Regionfunksjonen for døve

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.