Østmarka, Spesialpost 7

Spesialpost 7 er en behandlingspost rettet mot personer med dobbeltdiagnose rus/psykose som trenger omfattende behandling og omsorg på sykehusnivå. Posten har 9 sengeplasser.

Les mer om Østmarka, Spesialpost 7

Østmarka, Spesialpost 7

Rutine for henvisning og innleggelse

Våre pasienter blir som oftest henvist fra akuttposter. I tillegg har vi et felles inntaksmøte en gang pr. uke sammen med andre spesialposter ved avdelingen, hvor søknader blir vurdert og behandlet. Spesialpost 7 samarbeider også tett med DPS, kommune og avdeling Brøset. Søknader og henvisninger skal komme fra leger og godkjente behandlere.

Behandlingstilbud 

Vårt hovedmål er å tilby et stabilt og faglig høyt nivå på behandlingen til mennesker i en fase av livet hvor de trenger støtte og ekstra oppfølging. Vi ønsker å være til hjelp for pasienten, slik at han/hun skal kunne lettere takle sin hverdag, leve med sykdommen og mestre livet ute i samfunnet. Dette innbefatter å lære strategier for å takle livet utenfor institusjon. Blant annet vil dette skje ved valg av ulike metoder tilpasset den enkeltes behov.

Fagmiljøet i posten vektlegger tverrfaglig samarbeid og de ulike faggruppene du finner her er; psykolog, leger, sosionom, ergoterapeuter, sykepleiere/psykiatriske sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter.

Samarbeid med pårørende tilstrebes, og pårørende er velkommen på besøk til pasienten. Dette gjennomføres på besøksrom i posten til fastsatte tider. Posten har egne barneansvarlige som har ansvar for å fokusere på barn under 18 år som pårørende.

Kontakt

Oppmøtested
Østmarkveien 15
7040 TRONDHEIM
Telefon
06800
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Sluppen
7006 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.