Østmarka, Spesialpost 7

Spesialpost 7 er en behandlingspost rettet mot personer med dobbeltdiagnose rus/psykose som trenger omfattende behandling og omsorg på sykehusnivå. Posten har 9 sengeplasser.

Les mer om Østmarka, Spesialpost 7

Østmarka, Spesialpost 7

Rutine for henvisning og innleggelse

Våre pasienter blir som oftest henvist fra akuttposter. I tillegg har vi et felles inntaksmøte en gang pr. uke sammen med andre spesialposter ved avdelingen, hvor søknader blir vurdert og behandlet. Spesialpost 7 samarbeider også tett med DPS, kommune og avdeling Brøset. Søknader og henvisninger skal komme fra leger og godkjente behandlere.

Behandlingstilbud 

Vårt hovedmål er å tilby et stabilt og faglig høyt nivå på behandlingen til mennesker i en fase av livet hvor de trenger støtte og ekstra oppfølging. Vi ønsker å være til hjelp for pasienten, slik at han/hun skal kunne lettere takle sin hverdag, leve med sykdommen og mestre livet ute i samfunnet. Dette innbefatter å lære strategier for å takle livet utenfor institusjon. Blant annet vil dette skje ved valg av ulike metoder tilpasset den enkeltes behov.

Fagmiljøet i posten vektlegger tverrfaglig samarbeid og de ulike faggruppene du finner her er; psykolog, leger, sosionom, ergoterapeuter, sykepleiere/psykiatriske sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter.

Samarbeid med pårørende tilstrebes, og pårørende er velkommen på besøk til pasienten. Dette gjennomføres på besøksrom i posten til fastsatte tider. Posten har egne barneansvarlige som har ansvar for å fokusere på barn under 18 år som pårørende.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Østmarkveien 39
7040 TRONDHEIM
Telefon
72 57 30 00
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.