Østmarka, Spesialpost 6

Spesialpost 6 er en lukket avdeling med 15 sengeplasser for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Posten gir tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling ut over den akutte fasen.

Les mer om Østmarka, Spesialpost 6

Østmarka, Spesialpost 6

Majoriteten av pasientene på post 6 har en lidelse innen schizofreni-spekteret eller alvorlig affektiv lidelse. Vi har også en del pasienter med dobbeltdiagnose problematikk, med hovedvekt på rus/psykose. Pasientene her er enten frivillig innlagt eller innlagt på tvang. Vi har også pasienter som er dømt til behandling.

 
Posten tilbyr individuell behandling og oppfølging. Det innebærer blant annet samtaler med behandler og miljøkontakter, medikamentell behandling, samt tilrettelagte individuelle - og gruppeaktiviteter. Vi organiserer videre oppfølging og hjelp etter utskrivelse. Hovedmål for behandlingen er å oppnå bedre livskvalitet og et mest mulig meningsfylt og selvstendig liv.


Posten har et utstrakt samarbeid med andre enheter innen St. Olavs hospital, og med kommunale instanser. Samarbeid med pårørende tilstrebes, og posten har egne barneansvarlige som skal fokusere på barn under 18 år som pårørende

Henvisning

Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan henvise til Spesialpost 6. Pasienter som klarer seg med rammene som tilbys ved innleggelse på DPS, vil ikke få et tilbud på Spesialpost 6.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Østmarkveien 15
7040 TRONDHEIM
Telefon
72 82 29 00
Seksjonsleder: Tor Egil Ingebrigtsen Tlf.: 72823076/ 92847061
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?