Østmarka, Bipolarpoliklinikk

Spesialpoliklinikken tilbyr behandling og oppfølging av pasienter med bipolar lidelse og søvnrelaterte sykdommer

Les mer om Østmarka, Bipolarpoliklinikk

Østmarka, Bipolarpoliklinikk

Bipolarteamet har følgende arbeidsoppgaver: 1. Utredning i forhold til Bipolar lidelse 2.) Kurs for mennesker med bipolar lidelse 3.) Individuell opplæring om bipolar lidelse med vekt på tiltak for å forebygge nye sykdomsepisoder 4.)Oppstart eller ny vurdering av forebyggende medikamentell behandling ved bipolar lidelse.

Pasienter henvises til utredning fra andre behandlere i Psykisk Helsevern, fra spesialistpraksis og fra fastleger. Noen pasienter går i behandling over tid ved poliklinikken, de fleste fortsetter hos henvisende behandler. Det gis undervisning og opplæring til pasienter og pårørende. Mange av pasientene deltar i forskningsprosjekt som utgår fra bipolarklinikken. Bipolarklinikken deltar i et utstrakt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon om aktuell forskning ved bipolarklinikken:

www.ntnu.no/sleep-bp


Kurs for pasienter med bipolar lidelse

Spesialpoliklinikken på Østmarka arrangerer psykoedukativt kurs for pasienter med bipolar lidelse hvert semester.

Forskning viser at pasienter med bipolar lidelse som deltar på psykoedukative pasientkurs har færre tilbakefall enn de som ikke har deltatt på slike kurs, ved tilbakefall vil de som har deltatt på pasientkurs ha mer kortvarige og mindre alvorlige sykdomsepisoder enn de som ikke har deltatt. Grunnen til det er at pasienter som har deltatt på kurs har mer kunnskap om bipolar lidelse, de gjenkjenner raskere faresignaler hos seg selv og de har en plan for hva de skal gjøre når faresignalene kommer.

Kurset går over 11 ganger og består av ukentlige samlinger på litt under 2 klokketimer (2 x 45 minutter pluss 15 minutter pause). Kurset foregår i et møterom på Østmarka. Gruppene har ca. 14 deltakere.

Kurset er basert på psykoedukasjon og egenaktivitet. Det betyr at det blir forelest i sentrale tema om bipolar lidelse, samtidig som at hver enkelt gruppedeltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses- og tiltaksplan. Det blir gitt opplæring i hjelpemidler som er nyttige for å forstå og håndtere sykdommen sin bedre. Deltakerne får utlevert en arbeidsbok som vi bruker gjennom kurset, og de må regne med å bruke litt tid til hjemmeoppgaver og forberedelser før kurssamlingene.

Tema for forelesninger og egenaktivitet på kurset er: årsak og forløp av bipolar lidelse, symptomer og tiltak ved hypomani, mani og depresjon, medikamentell behandling, stressfaktorer og stressmestring, livsførsel, pårørende, fysisk aktivitet og fysisk helse. 

Deltakerne betaler vanlig egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten fram til oppnådd frikort. Pasientkurset regnes som en viktig del av behandlingen for bipolar lidelse og pasienter har rett til fri fra jobb for å delta. Fra brosjyre om kurs.

Pasienter med bipolar lidelse kan henvises til pasientkurset av sin fastlege eller behandler i spesialisthelsetjenesten.

 

Henvisning

Henvisning sendes til:

Bipolarklinikken

St. Olavs Hospital HF,

Divisjon Psykisk Helsevern, avd. Østmarka

Postboks 3250 Torgarden

7006 Trondheim

 

Tilbud til pårørende

Bipolarklinikken samarbeider også med Nidaros DPS om årlige temakvelder for pårørende. Temakveldene er åpen for alle pårørende, også de som ikke «tilhører» Nidaros DPS.

Invitasjoner blir sendt ut og hengt opp på Nidaros DPS ca. 1 mnd før temakvelden. Dersom du ønsker å få disse tilsendt pr e-post, send navnet ditt til: Lms-nidaros@stolav.no

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med bipolarteamet på telefon 73 55 30 54

Link til Nidaros DPS sine hjemmesider:

https://red-stolav.hn.nhn.no/steder/lade/nidaros-dps

 

Team Søvn

Teamet er en del av tverrfaglig søvngruppe ved St. Olavs Hospital som samarbeider om utredning og behandling av pasienter med søvnrelaterte sykdommer. Søvngruppen består av overleger innen lungemedisin, klinisk nevrofysiologi, nevrologi, barnemedisin og øre-nese-hals sykdommer. Overlege i psykiatri deltar også i arbeidet ved behov. Avdeling Østmarka driver en forskningspoliklinikk, og så langt kapasiteten strekker til, tar vi inn pasienter til utredning og behandling som både har psykiske vansker og betydelig redusert søvnkvalitet. Behandlingen er ikke medikamentell og omfatter bl.a. kognitiv adferdsterapi.

Kontakt

Oppmøtested
Østmarkveien 41
7040 TRONDHEIM

 

Telefon
72573000
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM
Østmarka
Besøksadresse
Østmarkveien 29A(Google maps)
7040 Trondheim
E-post

Kart

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Poliklinisk behandling av Bipolare lidelserhttps://stolav.no/seksjon-behandling/Sider/Poliklinisk behandling av Bipolare lidelser.aspxPoliklinisk behandling av Bipolare lidelserPBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseEMPTY

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.