Østmarka, Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser

Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser tilbyr utredning og behandling av unge voksne med ulike psykiske plager (oftest psykoselidelse), med eller uten et samtidig rusproblem. Enheten består av sengepost med 16 sengeplasser.

Les mer om Østmarka, Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser

Østmarka, Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser

Spesialpost 3

Rutine for henvisning og innleggelse

Pasienter innlegges vanligvis etter henvisning fra behandlere (leger/psykologer) ved akuttpost eller annen døgnavdeling ved Østmarka. I tillegg samarbeider posten med andre enheter innen St. Olavs Hospital og kommunen, og kan motta henvisinger fra andre behandlere.

Behandlingstilbud

Ved innleggelse får pasienten en fast behandler (lege eller psykolog) og egne miljøkontakter. Det utarbeides en individuell behandlingsplan for hver enkelt pasient. Behandlingstilbudet vil blant annet innebære faste samtaler med behandler og miljøkontakter, somatisk undersøkelse (inkl. blodprøver og urinprøver), vurdering av medikamentell behandling, samt miljøterapeutiske tiltak (tilpassede individuelle - og gruppeaktiviteter etter ønsker og behov). Hovedmål for oppholdet vil være bedret psykisk tilstand og økt mestring av egen livssituasjon. Personalgruppen består hovedsakelig av leger, psykologer, ergoterapeut, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionom, fysioterapeut, vernepleiere og hjelpepleiere.

Varighet på oppholdet vil vanligvis variere fra noen uker til flere måneder.

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes, og posten har over flere år tilbudt pårørendekurs. Posten har egne barneansvarlige som har ansvar for å fokusere på barn under 18 år som pårørende.

 

Velkommen til Spesialpost 3 (2).pdf

 

Kontakt

Oppmøtested
Østmarkveien 15
7040 TRONDHEIM
Telefon
06800
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Sluppen
7006 TRONDHEIM

Kart

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli