Østmarka, Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser

Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser tilbyr utredning og behandling av unge voksne med ulike psykiske plager (oftest psykoselidelse), med eller uten et samtidig rusproblem. Enheten består av sengepost med 16 sengeplasser.

Les mer om Østmarka, Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser

Østmarka, Spesialenhet for nyoppståtte psykiske lidelser

Spesialpost 3

Rutine for henvisning og innleggelse

Pasienter innlegges vanligvis etter henvisning fra behandlere (leger/psykologer) ved akuttpost eller annen døgnavdeling ved Østmarka. I tillegg samarbeider posten med andre enheter innen St. Olavs Hospital og kommunen, og kan motta henvisinger fra andre behandlere.

Behandlingstilbud

Ved innleggelse får pasienten en fast behandler (lege eller psykolog) og egne miljøkontakter. Det utarbeides en individuell behandlingsplan for hver enkelt pasient. Behandlingstilbudet vil blant annet innebære faste samtaler med behandler og miljøkontakter, somatisk undersøkelse (inkl. blodprøver og urinprøver), vurdering av medikamentell behandling, samt miljøterapeutiske tiltak (tilpassede individuelle - og gruppeaktiviteter etter ønsker og behov). Hovedmål for oppholdet vil være bedret psykisk tilstand og økt mestring av egen livssituasjon. Personalgruppen består hovedsakelig av leger, psykologer, ergoterapeut, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionom, fysioterapeut, vernepleiere og hjelpepleiere.

Varighet på oppholdet vil vanligvis variere fra noen uker til flere måneder.

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes, og posten har over flere år tilbudt pårørendekurs. Posten har egne barneansvarlige som har ansvar for å fokusere på barn under 18 år som pårørende.


Velkommen til Spesialpost 3.pdf

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Østmarkveien 31
7040 TRONDHEIM
Telefon
72 57 30 00
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?