Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

RPUA er et regionalt tilbud for utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter med utviklingshemming og autismespekterlidelse.

 
 
Les mer om Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

Enheten er et døgntilbud for pasienter med utviklingshemming og autismespekterlidelse i alderen 16 til 30 år, der det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Vi ønsker i tett samarbeid med habiliteringstjenesten og førstelinjetjenesten i regionen å legge til rette for en adekvat og hensiktsmessig behandling av alvorlig psykisk lidelse hos denne delen av befolkningen. Dette døgntilbudet holder til i en skjermet del av Spesialpost 3 på Østmarka, med totalt 3 sengeplasser. Her har pasientene eget bad, soverom og oppholdsrom.

Henvisning

RPUA tar imot henvisninger fra habiliteringstjenesten i helseregionen. Fordi det er mange symptomer på psykisk lidelse som overlapper med symptomer på både utviklingshemming og autisme, starter utredningen allerede i henvisningsfasen, hvor en rekke undersøkelser skal ligge til grunn før innleggelse. En oversikt kan finnes som vedlegg her. Henvisende instans bør for å forkorte behandlingstiden gjøre denne screeningen så tidlig som mulig i henvisningsfasen. (Dokumenter til hjelp før undersøkelser: Om fastlegen og utviklingshemmede). I henvisningsfasen tilbyr RPUA konsultasjon i bolig og i samarbeid med henvisende instans. Ved slike hjemmebesøk har man mulighet til å observere og tilegne seg informasjon som kan være vanskelig å se ut ifra henvisningen.    

Utredning/behandling

Gjennom lavaffektiv tilnærming søker vi å bli kjent med pasienten og tilby tett oppfølging med 2-1 bemanning der dette viser seg hensiktsmessig. RPUA har ikke kapasitet til å ivareta/utrede 3 pasienter samtidig med så tett oppfølging, så dette kan medføre mer ventetid i perioder. Et tverrfaglig team bestående av helsepersonell (vernepleiere og sykepleiere), miljøterapeuter, ergoterapeuter, fysioterapeut, psykologspesialister og psykiatere vil samarbeide i utredningen av pasientens psykiske helse. Beliggenheten i kort avstand til Trondheimsfjorden gir mulighet til rekreasjon i omgivelser med variert natur. Miljøterapeutisk aktivitet vil tilpasses den enkelte pasient. Det vil også være mulighet for å delta på andre aktiviteter i regi av spesialpost 3, der dette er hensiktsmessig. Observasjoner som danner grunnlag for utredningsarbeidet foregår i ulike aktiviteter og av personell med ulik fagbakgrunn.

Hospitering

RPUA stiller krav til at personal fra førstelinjetjenesten følger pasienten 1-2 uker etter innleggelsesdato, der pasienten er avhengig av hjelp og strukturert støtte av nærpersoner for å uttrykke seg og gjøre seg forstått. Kompetanseoverføring for denne gruppen er nødvendig. Det stilles også krav til at personal fra førstelinjetjenesten kommer på et tilsvarende opphold også 1-2 uker før utskrivelse. Dette er særlig viktig i de tilfellene hvor man er i ferd med å etablere et helt nytt tilbud til pasienten. Samarbeidsavtale finner du her.


Regional funksjon

Enheten har en regional funksjon, og er en del av et nasjonalt fagnettverk med blant annet regional seksjon på Dikemark i Asker (PUA).

Forskning

Regional enhet for psykiatri utviklingshemming og autisme deltar i UKU-SERS studien. Mer informasjon om studien finner du her.

Kontakt

Kart

Praktisk informasjon

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter

 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene.

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (Ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.