Om diagnoser

Informasjon og aktuelle lenker om ulike diagnoser.

ADHD

AD/HD: hva er det? (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

 

ADHD: Hovedsakelig uoppmerksom type (tidligere kalt ADD) (ADHD Norge)

AD/HD: hvilken behandling virker? (Helsebiblioteket.no)

AD/HD hos tenåringer (Janssen)

AD/HD hos jenter (ADHD Norge)

AD/HD hos voksne (Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi)

Å snakke om AD/HD, med helsepersonell, lærere og familien (Janssen)

 

Søvnproblemer hos barn (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Behandling av søvnproblemer med Melatonin (Helsebiblioteket.no)

 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK  (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

 

FOR BARN:

Velkommen til BUP (barn)

Film: Mathilde – sånn er jeg og sånn er det (jente 9 år) (Bufdir)

Hefte: - Du er klok som en bok, Line  AD/HD med hovedvekt på uopppmerksomhet (Janssen)

Hefte: - Klart jeg er smart! sier Martin AD/HD av kombinert type med uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet (Janssen) 


 

FOR UNGDOM:

Velkommen til BUP (ungdom)

Petters historie (Janssen)

Film: Elin 16 år og Patrik 15 år (Janssen) 


 

FOR SØSKEN:

Hefte: - Til deg som har søsken med ADHD (Janssen)

Søskengruppe ved BUP-klinikk  


 

FOR LÆRERE:

Tilrettelegging for elever med AD/HD i skolen (ADHD Norge)

Informasjon fra Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Venn1 - ungdom og psykisk helse - undervisningsprogram (Mental Helse) 


 

KURS:

Dagskurs "Barn og unge med AD/HD eller ADD"  Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk.

Søskengruppe  For barn og ungdom som har en bror eller søster med psykiske vansker. Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funskjonsevne. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg?  Kurs for enslige foreldre som har hovedomsorg for barn med nedsatt funksjonsevne. Arrangeres av Bufetat. 


 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (brosjyre)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordning, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk 


 

BRUKERORGANISASJONER:

ADHD Norge

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Angst

Angstlidelse - generalisert (Helsebibliotektet.no)

Ulike typer angstlidelser - generalisert angstlidelse, panikklidelse, posttraumatisk stresslidelse, tvangslidelser (Helsedirektoratet, Helsenorge.no) 

 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

 

UNGDOM OG ANGST:

Ungdom og angst (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Om Nina som fikk angst som 15-åring (Bufdir) 


 

BARN OG ANGST:

Angst hos barn (Sinnetshelse.no, Nasjonalforeningen for folkehelsen)

Elias (5 år) fikk angst (artikkel)

Barn med sosial angst (artikkel) 


 

FOR SØSKEN:

Søskengruppe For barn og ungdom som har en bror eller søster med psykiske vansker. Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk 


 

FOR PÅRØRENDE:

Råd til pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no) 


 

FOR LÆRERE:

Venn1 - ungdom og psykisk helse - undervisningsprogram (Mental Helse) 


 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (brosjyre)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordninger, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk 


 

BRUKERORGANISASJONER:

Angstringen

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Autimsespekterforstyrrelser (ASD)

Autismespekterforstyrrelser (Statped, Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Autismespekterforstyrrelser - hva er det? (SPISS Forlag)

Uspesifikk gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD-NOS) (Autism Speaks)

Fakta om autisme (Folkehelseinstituttet)

Hva er Asperger syndrom? (Autismeforening)

Voksne aspergere - En brukerveiledning for venner - Også for ungdom med ASD og andre som kjenner noen med en autismespekterlidelse. (Autismesiden.no)

Behandling av søvnproblemer med melatonin (Bjørn Bjorvatn, Professor dr.med., Universitetet i Bergen og leder Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer)

INFORMASJONSFILMER: (Autismeforeningen.no)

- Hva det vil si å ha en autismespekterdiagnose (ASD)

- Hva det vil si å ha barn med ASD

- Om å ha en søster eller bror med ASD

- Eksempler på tidlig innsats i barnehagen

- Erfaringer med ulike skoletilbud

- Om å ha ASD og ta høyere utdanning

- Muligheter i arbeidslivet

- Erfaringer med ulike botilbud

 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

 

FOR UNGDOM

Velkommen til BUP - for ungdom (Nordlandssykehuset, Seksjon for kompetanseutvikling)

Coping: A survival guide for people with Asperger syndrome (Marc Segar) Engelsk

Overlevelsesguide - for mennesker med Asperger syndrome (Marc Segar) Dansk oversettelse

 

FOR BARN

Velkommen til BUP - for barn (Nordlandssykehuset, Seksjon for kompetanseutvikling)

Film om Lavrans som er 9 år og har Asperger syndrom (NRK i samarbeid med Statped og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet)

 

FOR BARNEHAGE OG SKOLE

Førskolebarn med ASD Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Katrine B. Hildebrand

Barn med ASD i barneskolen Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Harald Martinsen

Ungdom med ASD i ungdomsskolen Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Sylvi Storvik

Ungdom med ASD i videregående skole Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Harald Martinsen

 

SPESIELT FOR BESTEFORELDRE

Artikkel av Nancy Muclow (autismesiden.no)

 

KURS

Dagskurs: Barn og unge med Aspergers syndrom. Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk

Søskengruppe For barn og ungdom som har en bror eller søster med psykiske vansker. Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne. Arrangeres av Bufetat

Hva med meg? Kurs for enslige foreldre som har hovedomsorg for barn med nedsatt funksjonsevne. Arrangeres av Bufetat

Dagsseminar om Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Arrangeres av Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag.

Informasjonsmøter om støtteordninger, rettigheter og muligheter - et opplæringstilbud for foreldre/foresatte til barn og unge som er pasienter ved BUP-klinikk.

 

STØTTEORDNINGER

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter. Brosjyre fra BUP-klinikk, Trondsletten habiliteringssenter og Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter.

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Informasjonsmøter om støtteordninger, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk.

 

BRUKERORGANISASJONER

Autismeforeningen i Norge Sør-Trøndelag fylkeslag

Autismeforeningen i Norge

Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse

Bipolar lidelse

Bipolar lidelse - hva er det? (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Bipolar lidelse hos barn og unge (Bipolarforeningen)

Hvilke medikamenter virker (Helsebiblioteket.no)

Hvordan unngå tilbakefall (Helsebiblioteket.no)

For pårørende (Bipolarforeningen)

 

Velkommen til BUP (barn)

Velkommen til BUP (ungdom)


 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

 

KURS:

Kurstilbud og søskengruppe i regi av BUP-klinikk, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for enslige foreldre som har hovedomsorg for barn med nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (brosjyre)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har  familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordninger, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk

 

BRUKERORGANISASJONER:

Bipolarforeningen

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Depresjon

Om depresjon (Helsebiblioteket.no)

 

Depresjon hos barn (Helsebiblioteket.no)

Video - I had a black dog, his name was depression (WHO, Verdens Helseorganisasjon)

Video - Camilla 13 år - om depresjon (Helsefilm.no)

Pasientforløp i BUP-klinikk

Velkommen til BUP (ungdom)


 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsebiblioteket, Helsenorge.no)

 

FOR BARN:

Velkommen til BUP (barn)

Video - Kakerlakken med den stygge frakken (NRK Super)

 

FOR LÆRERE:

Venn1 - ungdom og psykisk helse - undervisningsprogram (Mental Helse)

 

BEHANDLING AV DEPRESJON:

Behandling av depresjon i BUP-klinikk (pasientforløp)

Medikamentell behandling av depresjon i BUP-klinikk (pasientforløp)

TF-CBT - Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (ungsinn.no)

 

KURS:

Søskengruppe For barn og ungdom som har en bror eller søster med psykisk vansker. Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for enslige foreldre som har hovedomsrog for barn med nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (Brosjyre fra LMS ved BUP-klinikk)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordninger, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk

 

BRUKERORGANISASJONER:

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Kronisk utmattelsessyndrom

Om kronisk utmattelsessyndrom (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Spesielt for ungdom (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet)

 

Velkommen til BUP (barn)

Velkommen til BUP (ungdom)


 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsebiblioteket, Helsenorge.no)

 

KURS:

Kurstilbud og søskengruppe i regi av BUP-klinikk, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for enslige foreldre som har hovedomsorg for barn med nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (brosjyre)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørendes rettigheter ( Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordninger, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk

 

BRUKERORGANISASJONER:

ME-foreningen

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Posttraumatisk stress hos barn og unge – forståelse og prinsipper for behandling (Norsk psykologforening)

 

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) (RKBU Nord og Ungsinn)

Hva er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (EMDR Norge)

 

Velkommen til BUP (barn)

Velkommen til BUP (ungdom)


 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsebiblioteket, Helsenorge.no)

 

KURS:

Kurstilbud og søskengruppe i regi av BUP-klinikk, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for enslige foreldre som har hovedomsorg for barn med nedsatt funksjonsevne (Arrangeres av Bufetat)

 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (brosjyre)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordninger, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk

 

BRUKERORGANISASJONER:

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelser, fakta om ulike typer (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

 

Anoreksi (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Livet med anoreksi. Erfaringer fra mennesker med diagnosen (Folkehelseinstituttet)

En historie om en spiseforstyrrelse (Ung.no, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

 

Bulimi (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Overspising som diagnose (Interesseorganisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS)

 

Spiseforstyrrelser ved diabetes (Norsk diabetesforbund)

 

Spesielt for foreldre og andre pårørende:

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge (Bufetat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Når noen du kjenner rammes (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

 

Velkommen til BUP (barn)

Velkommen til BUP (ungdom)


 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsebiblioteket, Helsenorge.no)

 

KURS:

Søskengruppe For barn og ungdom som har en bror eller søster med psykiske vansker. Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funskjonsevne. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg? Kurs for enslige foreldre som har hovedomsorg for barn med nedsatt funksjonsevne. Arrangeres av Bufetat.

 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (brosjyre)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordning, rettigheter og muligheter - i regi av BUP-klinikk

 

BRUKERORGANISASJONER:

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse 

Søvnproblemer

Søvnproblemer hos barn (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Døgnrytmeproblemer hos unge mennesker (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Søvnløshet - Insomni (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Søvnapné (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Narkolepsi (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Søvn ved depresjon og angst (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Behandling av søvnproblemer med melatonin (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

 

Velkommen til BUP (barn)

Velkommen til BUP (ungdom)


 

LITTERATURTIPS

INFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK (Helsebiblioteket, Helsenorge.no)

 

KURS:

Kursttilbud og søskengruppe i regi av BUP-klinikk, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hva med oss? Samlivskurs for foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne. Arrangeres av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med meg? Kurs for enslige foreldre som har hovedomsorg for barn med nedsatt funkjonsevne. Arrangeres av Bufetat.

 

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (brosjyre)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørendes rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Informasjonsmøter om støtteordning, rettighteter og muligheter - i regi av BUP-klinikk

 

BRUKERORGANISASJONER:

Foreningen for søvnsykdommer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse