Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne

Lærings- og mestringssenteret ved Habiliteringstjenesten for voksne er for personer med medfødte funksjonshemminger, deres pårørende og ansatte i kommunale virksomheter.

 

Les mer om Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne

Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne

Vi samarbeider med de andre lærings- og mestringssentrene ved St. Olavs hospital, og særlig med lærings- og mestringssenteret ved Trondsletten habiliteringssenter. Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en tilgjengelig møteplass for personer med kronisk sykdom og/eller funksjonshemming, familie, venner og fagpersonell.

 

Lærings- og mestringssentrene har følgende oppgaver:

 • være en tilgjengelig møteplass og et samarbeidsverksted
 • være senter for kursvirksomhet for brukere (pasienter og pårørende)
 • gi et bidrag til at helsepersonell blir bedre til å lære fra seg
 • være aktivt informasjonssenter
 • gi tilgang til internett for brukerne

Når noen har en funksjonshemming trenger han/hun og pårørende kunnskap. Dette gjelder også offentlige bistandspersoner. LMS bygger på prinsippet om at brukerens erfaringskunnskap og sykehusets fagkunnskap likestilles.

 

Vi samarbeider med brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og fagpersoner for å utvikle aktuelle og gode tilbud.

 

Dersom du har ønsker eller forslag, eller selv ønsker å bidra til planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringstilbud, ta kontakt med oss:

Anne-Line Lenes

E-post: anne-lise.lenes2@stolav.no

Telefon: 72 82 35 81

Kontakt

Oppmøtested
Det store hvite hovedhuset i 2. etg. 
Telefon
72823630
mandag - fredag 08:00- 15:30
E-post
Postadresse

Habiliteringstjenesten for voksne

Lærings- og mestringssenteret
Postboks 3250, Sluppen
7006 TRONDHEIM

Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.