Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne

Lærings- og mestringssenteret ved Habiliteringstjenesten for voksne er for personer med medfødte funksjonshemminger, deres pårørende og ansatte i kommunale virksomheter.

 

Les mer om Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne

Lærings- og mestringssenteret, Habiliteringstjenesten for voksne

Vi samarbeider med de andre lærings- og mestringssentrene ved St. Olavs hospital, og særlig med lærings- og mestringssenteret ved Trondsletten habiliteringssenter. Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en tilgjengelig møteplass for personer med kronisk sykdom og/eller funksjonshemming, familie, venner og fagpersonell.

Lærings- og mestringssentrene har følgende oppgaver:

  • være en tilgjengelig møteplass og et samarbeidsverksted
  • være senter for kursvirksomhet for brukere (pasienter og pårørende)
  • gi et bidrag til at helsepersonell blir bedre til å lære fra seg
  • være aktivt informasjonssenter
  • gi tilgang til internett for brukerne

Når noen har en funksjonshemming trenger han/hun og pårørende kunnskap. Dette gjelder også offentlige bistandspersoner. LMS bygger på prinsippet om at brukerens erfaringskunnskap og sykehusets fagkunnskap likestilles.

Vi samarbeider med brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og fagpersoner for å utvikle aktuelle og gode tilbud.

Dersom du har ønsker eller forslag, eller selv ønsker å bidra til planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringstilbud, ta kontakt med oss:

Anne-Lise Lenes

E-post: anne-lise.lenes2@stolav.no

Telefon: 72 82 35 81

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Det store hvite hovedhuset i 2. etg. 

Seksjonsleder: Sidsel Jullumstrø

Telefon
72 82 36 30
mandag - fredag 08:00- 15:30
E-post
Postadresse

Habiliteringstjenesten for voksne

Lærings- og mestringssenteret
Postboks 3250, Sluppen
7006 TRONDHEIM

Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Kart)

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.