Behandlingsprogrammene

eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angstlidelser.

 

​Kognitiv atferdsterapi er den behandlingsformen som har vist seg mest effektiv ved behandling av depresjon og angstlidelser, og er derfor anbefalt som behandlingsform i norske, engelske og svenske retningslinjer.

eMestring bruker kognitiv atferdsterapi og består av skriftlig informasjon og øvelser.

En viktig del av angstbehandlingen er å systematisk utsette seg for situasjoner som fører til angst og å jobbe med hvordan man tolker og forstår slike situasjoner. I depresjonsbehandlingen skal man også jobbe med tankene, i tillegg til å komme i gang med aktivitet.

Måten vi tenker på er avgjørende for hva vi føler og hvordan vi handler. I kognitiv atferdsterapi lærer man å gjenkjenne- og endre måten man tenker på i situasjoner som fører til angst eller annet ubehag.

Er det mulig å kurere depresjon og angst ved å lese om den?

eMestring er mer enn en tekst på internett.  En av grunnene til at behandlingen har effekt, er at eMestring er et program som baserer seg på både læring og øvelser. I tillegg får du ukentlig tilbakemelding og veiledning fra en behandler. Lignende behandlingsprogram er gjennomført med svært gode resultater for blant annet depresjon panikklidelse og sosial fobi i Sverige og England.

Det ser også ut som at bedringen holder seg over tid. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene våre - og vi tar lærdommen med oss og kan bruke den etter at behandlingen er slutt.

Vi håper også at du vil lære ny kunnskap og nye ferdigheter ved å delta på eMestring. Det finnes naturligvis ingen garanti for at du aldri vil oppleve depresjon eller angst igjen, men på bakgrunn av gode resultat fra tidligere behandlinger, synes vi at du bør gi programmet en sjanse.

Her kan du se første modul for hver av behandlingsprogrammene vi tilbyr

Her er noen tilbakemeldinger fra tidligere pasienter

  • Jeg er ikke lenger så redd for symptomene som kommer med angsten.
  • Jeg forstå angsten og er ikke så redd for den.
  • Jeg er mindre redd for panikklidelse.
  • Jeg har lært at dette er normale reaksjoner for folk, og at jeg ikke er alene om å ha et angstproblem.
  • Jeg har fått tillit til teknikker som hjelper meg med å mestre angsten.
  • Jeg tenker at jeg skal klarer å takle situasjoner som før syntes umulige.
  • Jeg har lært meg å puste med magen, nå kjører jeg bil.


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.