Østmarka, Akuttseksjonen

Akuttseksjonen (A1, A2, A3) ved avdeling Østmarka skal ivareta sykehusets lovpålagte plikt til å yte døgnbasert øyeblikkelig hjelp til personer over 18 år med psykiske plager.

Les mer om Østmarka, Akuttseksjonen

Østmarka, Akuttseksjonen

Akuttpostene har til sammen 41 sengeplasser, hvorav 30 er i sengepost og 11 er i intensivt avsnitt. Det er behandlingsbehov som avgjør hvilket avsnitt man blir innlagt ved.

Rutine for henvisning og innleggelse

Voksne som har behov for akuttpsykiatrisk døgnbasert behandling oppsøker vanligvis legevakt eller fastlege, som kan henvise til innleggelse ved Østmarka. Alle henvendelser om innleggelser på dagtid skal skje til AAT (akutt ambulerende team) ved DPS.

Se http://data.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/pasientforlop/docs/doc_26648/index.html

Vakthavende lege ved Østmarka avgjør hvilken akuttpost man blir innlagt ved. Noen kan ha individuell avtale om Lavterskeltilbud som innebærer at man kan ta direkte kontakt med aktuelle avdeling eller vakthavende lege.

Behandlingstilbud

Akuttpostene tilbyr utredning og behandling av voksne innlagt med ulike psykiske plager og lidelser.

Ved innleggelse får pasienten en fast behandler (lege eller psykolog) og egne miljøkontakter. Det utarbeides en individuell behandlingsplan for hver enkelt pasient. Behandlingstilbudet vil blant annet innebære faste samtaler med behandler og miljøkontakter, somatisk undersøkelse (inkl. blodprøver og urinprøver), vurdering av medikamentell behandling, samt miljøterapeutiske tiltak. Hovedmål for behandlingen vil være utredning og behandling av psykisk tilstand og kartlegging av behandlingsbehov, stabilisering og/eller bedring av psykisk helse, samt økt mestring av egen livssituasjon. Personalgruppen består hovedsakelig av leger, psykologer, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere og sosionomer. Varighet på opphold vil vanligvis variere fra få dager til noen uker. Pasienter henvises til andre enheter i spesialist- og kommunehelsetjeneste for behandling og oppfølging ved behov.

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes. Postene har egne barneansvarlige som har ansvar for å ha fokus på barn under 18 år som pårørende.

Kontakt

Oppmøtested
Østmarkveien 15
7040 TRONDHEIM
Telefon
06800
E-post
Postadresse
St Olavs Hospital HF avd Østmarka
Postboks 3250 Sluppen
7006 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Behandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd Østmarkahttps://stolav.no/behandlinger/behandling-for-akutt-oppstatte-psykiske-lidelser-ved-avd-ostmarkaBehandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd ØstmarkaBBehandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd ØstmarkaBehandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd ØstmarkaBehandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd ØstmarkaBehandling for akutt oppståtte psykiske lidelser ved avd Østmarka