Østmarka

Østmarka er en avdeling i St. Olavs hospital, Divisjon psykisk Helsevern. Avdelingen yter øyeblikkelig hjelp til pasienter i hele Sør-Trøndelag fylke. I tillegg har avdelingen flere spesialposter og spesialpoliklinikker innen psykisk helsevern.

Oversiktsbilde over Østmarka på Lade.
 
Bilde av hovedbygningen på Østmarka
 
Les mer om Østmarka

Østmarka

For informasjon om de ulike avdelingene på Østmarka: se lenger nede på siden.

Preste- og samtaletjenesten ved Østmarka

Annen hver søndag arrangeres gudstjeneste med kirkekaffe i egen kirkesal på Østmarka.
Preste- og samtaletjenesten tilbyr enkeltsamtaler både for pasienter og personale, og blir mye brukt til dette.
En gang i måneden arrangerer vi, i samarbeid med spesialpost 6, en kulturkveld i kirkesalen, med musikk, allsang og diktlesning hvor også pasienter og ansatte får anledning til å bidra med egne innslag.

 

Preste- og samtaletjenesten deltar ved forespørsel på miljø-/fagdager på de ulike postene.

 

Preste- og samtaletjenesten tilbyr

  • undervisning for både pasienter og personale
  • veiledning for personale, både enkeltvis og i grupper
  • sangstunder på postene for pasienter og ansatte

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Østmarkveien 29A

Ekspedisjonen har åpent:

Mandag - fredag 08:00-15:30.

Lørdag, søndag og offentlige fridager stengt.

Telefon
72 57 30 00
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF, avd Østmarka

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Østmarka
Besøksadresse
Østmarkveien 29A(Kart)
7040 Trondheim
E-post

Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.