Orkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU)

FoU seksjonen skal ivareta forskning og fagutvikling som en av Orkdal DPS sine kjerneoppgaver. Fokus er å fremme kunnskapsbasert praksis som grunnlag for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestetilbudet.

Les mer om Orkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU)

Orkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU)

Seksjon for forskning og utvikling (FOU) er en ressurs for både ledelse og ansatte og kan bidra med faglig utredningsarbeid til avdelingen, delta i undervisning og kompetanseutvikling og bistå ansatte som ønsker å engasjere seg i vitenskapelig arbeid. Det er et mål å få flere ansatte med mastergrad eller doktorgrad.
Seksjonen er sentral i å utforme avdelingens forskningsstrategi og kan bistå ansatte som er interessert i eller har planer om å sette i gang forskningsprosjekt, mastergrad eller PhD prosjekt. Vi kan bistå ved å drøfte en idé, formulere et prosjekt, finne litteratur, søke midler, forskningskurs og yte forskningsveiledning.
Seksjonen er tilknyttet ulike fagnettverk både lokalt og nasjonalt.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Orkdalsveien 244
Telefon
72 82 98 00
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF,
Orkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU),
postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim
Orkdalsveien 244
Besøksadresse
Orkdalsveien 244(Kart)

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?