Orkdal DPS, poliklinikk

Orkdal DPS har almenpsykiatrisk poliklinikk lokalisert på Orkanger. Vi har i tillegg poliklinisk virksomhet på Røros og Støren. Vi gir tilbud til 13 kommuner sør for Trondheim, fra Frøya i vest til Røros i øst. Vi behandler et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne mennesker over 18 år: ulike typer angst- og depresjonslidelser, spiseforstyrrelser, relasjonsproblemer, kriser av ulike slag, ulike former for personlighetsvansker, alvorlige sinnslidelser m.m. Omfang og alvorlighetsgrad av vanskene varierer.

Les mer om Orkdal DPS, poliklinikk

Orkdal DPS, poliklinikk

Poliklinikkene tilbyr utredning, individualterapi (samtaler), medikamentell behandling, råd og veiledning. Vi er en almenpoliklinikk og lidelser som utredes og behandles er for eksempel depresjon, bipolare lidelser, ulike angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, psykoser, ADHD, utviklingsforstyrrelser, traumer/belastningslidelser og spiseforstyrrelser. Behandlerne er utdannet psykolog, lege, psykiatrisk sykepleier eller annen treårig høyskoleutdanning med videreutdanning. Vi har et tett samarbeid med fastlegene, barnevernet, NAV og kommunal helse- og sosialtjeneste.

Blir du henvist til en av poliklinikkene, vil henvisningen bli vurdert av inntaksteam ved Orkdal DPS. Får du rett til helsehjelp vil du få skriftlig svar om når du forventes å få behandling/utredning. Alle henvisninger blir vurdert av et tverrfaglig team bestående av blant annet psykologspesialist og/eller psykiater.

Poliklinisk behandling innebærer at pasienten møter til avtalte konsultasjonstimer uten å være innlagt. Hyppighet av konsultasjoner og varighet på behandlingen vil variere ut fra pasientens behov. Det benyttes forskjellige metoder, og vi tilbyr både individualsamtaler og gruppebehandling. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om behandlingen kan tilbys ved ett av våre utekontor.

Hovedpoliklinikk

Orkdal DPS, Orkdalsveien 244

Utekontoret på Røros

Telefon: 72 82 98 00
Telefaks: 72 82 98 79

Adresse:
Røros sykehus, Henrik Grønns vei 24, 7374 Røros

Veibeskrivelse:
Vi har kontorer på Røros sykehus

Utekontoret på Støren

Telefon: 72 82 98 00
Telefaks: 72 82 98 79

Adresse:
Svartøya 19 A, Gaulasenteret, 7290 Støren

Veibeskrivelse:
Våre kontorer finnes ved å ta innkjørsel til videregående skole/Kulturhuset, inngang bak hos tannlege Killingberg, poliklinisk venterom til venstre.

Kontaktinformasjon

Telefon
72 82 98 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.