Orkdal DPS, poliklinikk

Orkdal DPS har almenpsykiatrisk poliklinikk lokalisert på Orkanger. Vi har i tillegg poliklinisk virksomhet på Røros og Støren. Vi gir tilbud til 13 kommuner sør for Trondheim, fra Frøya i vest til Røros i øst. Vi behandler et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne mennesker over 18 år: ulike typer angst- og depresjonslidelser, spiseforstyrrelser, relasjonsproblemer, kriser av ulike slag, ulike former for personlighetsvansker, alvorlige sinnslidelser m.m. Omfang og alvorlighetsgrad av vanskene varierer.

Les mer om Orkdal DPS, poliklinikk

Orkdal DPS, poliklinikk

Poliklinikkene tilbyr utredning, individualterapi (samtaler), medikamentell behandling, råd og veiledning. Vi er en almenpoliklinikk og lidelser som utredes og behandles er for eksempel depresjon, bipolare lidelser, ulike angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, psykoser, ADHD, utviklingsforstyrrelser, traumer/belastningslidelser og spiseforstyrrelser. Behandlerne er utdannet psykolog, lege, psykiatrisk sykepleier eller annen treårig høyskoleutdanning med videreutdanning. Vi har et tett samarbeid med fastlegene, barnevernet, NAV og kommunal helse- og sosialtjeneste.

Blir du henvist til en av poliklinikkene, vil henvisningen bli vurdert av inntaksteam ved Orkdal DPS. Får du rett til helsehjelp vil du få skriftlig svar om når du forventes å få behandling/utredning. Alle henvisninger blir vurdert av et tverrfaglig team bestående av blant annet psykologspesialist og/eller psykiater.

Poliklinisk behandling innebærer at pasienten møter til avtalte konsultasjonstimer uten å være innlagt. Hyppighet av konsultasjoner og varighet på behandlingen vil variere ut fra pasientens behov. Det benyttes forskjellige metoder, og vi tilbyr både individualsamtaler og gruppebehandling. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om behandlingen kan tilbys ved ett av våre utekontor.

Hovedpoliklinikk

Orkdal DPS, Orkdalsveien 244

Utekontoret på Røros

Telefon: 72 82 98 00
Telefaks: 72 82 98 79

Adresse:
Røros sykehus, Henrik Grønns vei 24, 7374 Røros

Veibeskrivelse:
Vi har kontorer på Røros sykehus

Utekontoret på Støren

Telefon: 72 82 98 00
Telefaks: 72 82 98 79

Adresse:
Prost Bødtkers vei 2, 7290 Støren

Veibeskrivelse:
Våre kontorer finnes ved å ta innkjørsel til videregående skole/Kulturhuset, inngang bak hos tannlege Killingberg, poliklinisk venterom til venstre.

Kontakt

Telefon
72 82 98 00
mandag08.00 - 15.30
tirsdag08.00 - 15.30
onsdag08.00 - 15.30
torsdag08.00 - 15.30
fredag08.00 - 15.30
E-post

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.