Orkdal DPS

Orkdal Distriktspsykiatriske Senter er et lokalsykehus med ansvar for et avgrenset geografisk opptaksområde. Vi har ulike behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Her ser vi hovedinngangen ved Orkdal DPS.
 
Bilde av en stor bygning.
 
Les mer om Orkdal DPS

Orkdal DPS

I tillegg til døgnenheter og poliklinikker består Orkdal DPS av andre enheter med ulike funksjoner.

 • Vårt opptaksområde består av kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Heim, Orkland, Rindal, Hitra, Frøya og Skaun. Vi er en del av Divisjon Psykisk helsevern i St. Olavs hospital.
 • For å få behandlingstilbud ved Orkdal DPS må du bli henvist av din fastlege eller andre med henvisningsrett.

Vi har en døgnenhet med 15 døgnplasser, og er godkjent for tvunget vern etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).

Tjenester

 • Akutt og krisetjeneste
 • Spesialisert utredning og behandling
 • Opplæring av pasienter og pårørende
 • Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Bistå kommunene med råd og veiledning
 • Forskning og kvalitetsutvikling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten

  

Ansatte

I poliklinikk er det 28 polikliniske årsverk og 5 årsverk i AAT. Vi har til sammen ca. 80 årsverk fordelt på ca. 100 ansatte, blant annet overleger i psykiatri, psykologspesialister, psykologer, sykepleiere og andre med 3-årige høyskoleutdanninger som blant annet vernepleiere, sosionomer, med og uten relevant videreutdanning eller masterutdanning. Samt hjelpepleiere med og uten videreutdanning i psykiatri.

Til deg som er pårørende

Som pårørende kan du ha en viktig rolle som omsorgsgiver og kan være en viktig part i pasientens nettverk. Du kan ha kjennskap til hvordan lidelsen kan sette sitt preg på hverdagen til den som er syk og til deg som pårørende. Denne informasjonen kan være nyttig i forhold til diagnostisering og i utforming av behandling.
Som nærmeste pårørende har du egne rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen. Du skal ha informasjon pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes dersom pasienten samtykker. Det er viktig å være klar over at pasienten kan gradere sitt samtykke, dvs. at kun enkelte opplysninger kan gies videre. Pasienten kan også endre sitt valg av nærmeste pårørende.

Dersom pasienten ikke samtykker har du allikevel krav på generell informasjon. Dette kan bl.a være informasjon om Orkdal DPS, og generell informasjon om psykiske lidelser og ulike behandlings former som tilbys. Dette er noe alle pårørende som henvender seg til Orkdal DPS har rett til.


Organisasjonskart Orkdal DPS 

Organisasjonskart Orkdal DPS


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Orkdalsveien 244.
Telefon
72 82 98 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Orkdalsveien 244
Besøksadresse
Orkdalsveien 244(Kart)

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Depresjon hos voksnehttps://stolav.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne

Orkdal DPS, Ambulant akutt-team (AAT) https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/ambulant-akutt-team-aat-orkdal-dpsOrkdal DPS, Ambulant akutt-team (AAT)
Orkdal DPS, døgnseksjonhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/dognenhet-orkdalOrkdal DPS, døgnseksjon
Orkdal DPS, poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-orkdalOrkdal DPS, poliklinikk
Orkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/orkdal-dps-seksjon-for-forskning-og-utvikling-fouOrkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU)

Fant du det du lette etter?