Orkdal DPS

Orkdal distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling under Divisjon Psykisk Helsevern i St. Olavs Hospital og er lokalisert på Orkanger.

Les mer om Orkdal DPS

Orkdal DPS

DPS-en har en døgnenhet med 15 døgnplasser.  Orkdal DPS er godkjent for tvunget vern etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).

Distriktpsykiatriske sentra (DPS) har lokalsykehusfunksjon og vi skal yte psykiatrisk tilbud innen:

 • Akutt og krisetjeneste
 • Spesialisert utredning og behandling
 • Opplæring av pasienter og pårørende
 • Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Bistå kommunene med råd og veiledning
 • Forskning og kvalitetsutvikling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten


Vårt opptaksområde består av kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Hitra, Frøya og Skaun.

For å få behandlingstilbud ved Orkdal DPS må du bli henvist av din fastlege eller andre med henvisningsrett.

Ansatte

I poliklinikk er det 25 polikliniske årsverk, 5 årsverk i AAT og 3 årsverk i FACT. Vi har til sammen ca. 80 årsverk fordelt på ca. 100 ansatte, blant annet overleger i psykiatri, psykologspesialister, psykologer, sykepleiere og andre med 3-årige høyskoleutdanninger som vernepleiere, sosionomer, med og uten videreutdanning i psykiatri. Samt hjelpepleiere med og uten videreutdanning i psykiatri.

Organisasjonskart Orkdal DPS (PDF-fil)

Kontakt

Oppmøtested
Orkdalsveien 244.
Telefon
72 82 98 00
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post

Kart

Transport Orkdal

​Adkomst til Orkdal Sjukehus

Rutegående trafikk
Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. Følgende ruter kan benyttes for å komme seg til Orkdal sjukehus:

310 Stjørdal-Trondheim-Orkanger-Fannrem
320 Frøya-Hitra-Snillfjord-Orkanger-Trondheim
410 Trondheim-Orkanger via Fv 800
421 Agdenes-Lensvik-Orkanger med forbindelse fra ferge Brekstad-Valset
470 Aure-Kyrksæterøra-Orkanger-


For mer informasjon om rutetider ring kundesenteret til AtB på telefon 02820 eller se nettsiden www.atb.no.

Privat skyss
Sykehuset har gratis parkeringsplasser. Noen plasser nærmest hovedinngangen er reservert. Begrenset plass gjør at ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil som tar opp plass over lengre tid.

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.