Orkdal DPS

Orkdal distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling under Divisjon Psykisk Helsevern på St. Olavs hospital og er lokalisert på Orkanger.

Les mer om Orkdal DPS

Orkdal DPS

DPS-en har en døgnenhet med 15 døgnplasser.  Orkdal DPS er godkjent for tvunget vern etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).

Distriktpsykiatriske sentra (DPS) har lokalsykehusfunksjon og vi skal yte psykiatrisk tilbud innen:

 • Akutt og krisetjeneste
 • Spesialisert utredning og behandling
 • Opplæring av pasienter og pårørende
 • Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Bistå kommunene med råd og veiledning
 • Forskning og kvalitetsutvikling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten


Vårt opptaksområde består av kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Hitra, Frøya og Skaun.

For å få behandlingstilbud ved Orkdal DPS må du bli henvist av din fastlege eller andre med henvisningsrett.

Ansatte

I poliklinikk er det 25 polikliniske årsverk, 5 årsverk i AAT og 3 årsverk i FACT. Vi har til sammen ca. 80 årsverk fordelt på ca. 100 ansatte, blant annet overleger i psykiatri, psykologspesialister, psykologer, sykepleiere og andre med 3-årige høyskoleutdanninger som vernepleiere, sosionomer, med og uten videreutdanning i psykiatri. Samt hjelpepleiere med og uten videreutdanning i psykiatri.

Organisasjonskart Orkdal DPS (PDF-fil)

Kontakt

Oppmøtested
Orkdalsveien 244.
Telefon
72829800
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Orkdalsveien 244
Besøksadresse
Orkdalsveien 24(Google maps)

Kart

Praktisk informasjon

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter

 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Orkdal DPS, Ambulant akutt-team (AAT) https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/ambulant-akutt-team-aat-orkdal-dpsOrkdal DPS, Ambulant akutt-team (AAT)
Orkdal DPS, døgnseksjonhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/dognenhet-orkdalOrkdal DPS, døgnseksjon
Orkdal DPS, FACThttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/fleksibelt-aktivt-oppsokende-behandlingsteam-factOrkdal DPS, FACT
Orkdal DPS, poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/allmennpsykiatrisk-poliklinikk-orkdalOrkdal DPS, poliklinikk
Orkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU)https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/orkdal-dps/orkdal-dps-seksjon-for-forskning-og-utvikling-fouOrkdal DPS, Seksjon for forskning og utvikling (FOU)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.