Nidaros DPS, Spesialpoliklinikk for traumer og PTSD

Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD skal gi et spesialisert behandlingstilbud for traumatiserte pasienter og for de med sammensatte traumerelaterte lidelser. 

 

Les mer om Nidaros DPS, Spesialpoliklinikk for traumer og PTSD

Nidaros DPS, Spesialpoliklinikk for traumer og PTSD

Poliklinikken har et behandlingstilbud fortrinnsvis for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre traumerelaterte lidelser. Dette kan også omfatte personlighetsproblemer hvor traumereaksjoner er en del av symptombildet. Ved sammensatte langvarige lidelser forsøker vi systematisk å utvikle en plan for å samarbeide med andre instanser omkring behandlingen.

 

Vårt primære formål er å tilby utredning, samt fokusert traumebehandling i form av individuell samtaleterapi eller ved gruppeterapi. Per dags dato er gruppetilbudet kun åpent for pasienter som har fullført et individuelt behandlingsforløp ved poliklinikken. Behandlingsmetodene som primært benyttes er metakognitiv terapi og EMDR behandling (eksponering). Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser vektlegges. I denne forbindelse har det blitt opprettet temakvelder for pårørende om PTSD og rollen som pårørende.

 

Vi har tilsammen ni heltidsstillinger, to deltidsstillinger samt en doktorgradsstipendiat knyttet til poliklinikken.

 

Poliklinikken har en regional funksjon, og sammen med en av døgnavdelingene (Regional behandlingsenhet for relasjonstraumer), representerer vi Regional Traumeenhet ved Nidaros DPS.

 

Pasienter som primært lider av akutte psykiatriske tilstander, alvorlig rus (rusavhengighet), bipolare lidelser eller psykoselidelser er ikke enhetens målgruppe. Dersom tilstandene er godt stabilisert kan det likevel gjøres individuelle vurderinger.

 

Forskning:
Vi skal også styrke, og videreutvikle kompetansen innen fagfeltet. Dette gjøres gjennom forskning, samt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø, blant annet NTNU, samt The University of Manchester.

Poliklinikken er i ferd med å gjennomføre et behandlingsprosjekt for PTSD i samarbeid med Psykologisk institutt, NTNU. Hensikten med prosjektet er å teste ut bedre behandling for personer som sliter med traumereaksjoner/ PTSD.

 

Utadrettet virksomhet og undervisning:
Poliklinikken har som formål å bistå til å gjøre gode vurderinger, gi råd og veiledning, samt støtte til andre instanser.  Det etterstrebes godt samarbeid med kommune/bydel (for eksempel KART), eller sengepost og somatiske avdelinger, samt eventuelt andre aktuelle aktører.

Poliklinikken vil også bistå i forebyggingsarbeid og kunnskapsheving innen traumefeltet. 

 

Henvisning:
Spesialpoliklinikken tar primært i mot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten innen helseregionen. Det er imidlertid også mulig å ta imot henvisning direkte fra fastlege og andre instanser innen primærhelsetjenesten.

Teamleder: psykologspesialist Gunn Kvalsund
Forskningsleder: psykologspesialist, professor Hans M. Nordahl


Spesialpoliklinikken tilhører organisatorisk Regional enhet for traumebehandling, som i tillegg til poliklinikken også har en døgnavdeling. Se på www.reft.no for detaljert informasjon.

Kontakt

Oppmøtested

Vi holder til i et eget hus utenfor Nidaros DPS. Bygget kalles 2109 og er det nærmeste huset utenfor hovedbygningen til Nidaros DPS. Huset er gult.

Ring oss om du ikke finner frem.

Telefon
73865400 / 72822853
mandag - fredag 08:00-15:30
Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakt

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli