Regional enhet for traumebehandling- poliklinikk

Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD skal gi et spesialisert behandlingstilbud for traumatiserte pasienter og for de med sammensatte traumerelaterte lidelser. 

 

Les mer om Regional enhet for traumebehandling- poliklinikk

Regional enhet for traumebehandling- poliklinikk

Poliklinikken har et behandlingstilbud fortrinnsvis for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre traumerelaterte lidelser. Dette kan også omfatte personlighetsproblemer hvor traumereaksjoner er en del av symptombildet. Ved sammensatte langvarige lidelser forsøker vi systematisk å utvikle en plan for å samarbeide med andre instanser omkring behandlingen.

Behandling

Vårt primære formål er å tilby utredning, samt fokusert traumebehandling i form av individuell samtaleterapi eller ved gruppeterapi. Per dags dato er gruppetilbudet kun åpent for pasienter som har fullført et individuelt behandlingsforløp ved poliklinikken. Behandlingsmetodene som primært benyttes er metakognitiv terapi, EMDR og eksponeringsbehandling. Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser vektlegges. I denne forbindelse har det blitt opprettet temakvelder for pårørende om PTSD hvor vi også har fokus på rollen som pårørende.

Regional funksjon

Poliklinikken har en regional funksjon, og sammen med en av døgnavdelingene (Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet), representerer vi Regional Traumeenhet ved Nidaros DPS.
Pasienter som primært lider av akutte psykiatriske tilstander, alvorlig rus (rusavhengighet), bipolare lidelser eller psykoselidelser er ikke enhetens målgruppe. Dersom tilstandene er godt stabilisert kan det likevel gjøres individuelle vurderinger.

Vi har tilsammen ni heltidsstillinger, to deltidsstillinger samt en doktorgradsstipendiat knyttet til poliklinikken.

Forskning

Vi skal også styrke, og videreutvikle kompetansen innen fagfeltet. Dette gjøres gjennom forskning, samt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø, blant annet NTNU, samt The University of Manchester.

Poliklinikken er i ferd med å gjennomføre et behandlingsprosjekt for PTSD i samarbeid med Psykologisk institutt, NTNU. Hensikten med prosjektet er å teste ut bedre behandling for personer som sliter med traumereaksjoner/ PTSD.

Utadrettet virksomhet og undervisning

Poliklinikken har som formål å bistå til å gjøre gode vurderinger, gi råd og veiledning, samt støtte til andre instanser.  Det etterstrebes godt samarbeid med kommune/ bydel (for eksempel KART), eller sengepost og somatiske avdelinger, samt eventuelt andre aktuelle aktører.
Poliklinikken vil også bistå i forebyggingsarbeid og kunnskapsheving innen traumefeltet.

Henvisning

Spesialpoliklinikken tar primært i mot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten innen hele helseregionen. Det er imidlertid også mulig å ta imot henvisning direkte fra fastlege og andre instanser innen primærhelsetjenesten.

Denne spesialpoliklinikken tilhører organisatorisk Regional enhet for traumebehandling, som i tillegg til poliklinikken også har en døgnavdeling. Se på www.reft.no for detaljert informasjon.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i et eget hus utenfor Nidaros DPS. Bygget kalles 2109 og er det nærmeste huset utenfor hovedbygningen til Nidaros DPS. Huset er gult.

Ring oss om du ikke finner frem.

Telefon
73 86 54 00 / 72 82 28 53
mandag - fredag 08:00-15:30
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 21
Besøksadresse
Østmarkveien 21(Kart)
7040 Trondheim
Telefon
73 86 54 00
E-post

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?