Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet

Døgnenheten har et tilbud til voksne over 18 år som har psykiske vansker som følge av overgrep i nære relasjoner. Med overgrep i nære relasjoner menes seksuelle, fysiske eller emosjonelle krenkelser utført av en eller flere nærstående personer.

Les mer om Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet

Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet

Enhetens behandlingstilbud har som hovedmål å gi økt forståelse for hvordan traumehistorien har påvirket livet, ut i fra tanken om at senvirkninger etter traumatiske hendelser er normale reaksjoner på unormale hendelser.

Vi vet at traumer rammer hele mennesket, og at behandling må innebære samtidig arbeid på mange ulike områder (kropp, følelser, tanker, relasjoner og identitet). Et overordnet mål er å skille mellom fortid og nåtid gjennom å få kontroll over traumereaksjoner, slik at man får overskudd til å leve etter sine egne ønsker og verdier.

Rammer

• 6 sengeplasser
• 4-dagers utredningsopphold
• 6-ukers behandlingsopphold
• Grupper blir tatt inn og avslutter samtidig
• Tverrfaglig personale bestående av miljøterapeuter, psykologer, fysioterapeut og lege

Behandlingsprogrammet

Behandlingsprogrammet består av en seksukers innleggelse i døgnpost, hvor grupper med 6 pasienter starter og slutter samtidig.
Behandlingen baserer seg i stor grad på metoden Prolonged exposure, som er en form for eksponeringsbehandling for traumelidelser. Pasienter som blir henvist og vurdert aktuelle for tilbudet vil få informasjon metoden, og en kan eventuelt gjøre individuelle tilpasninger om en ser dette som hensiktsmessig.


Innholdet i behandlingen:
Samtalebehandling: pasienten får tilbud om opptil 2 x 90 minutter samtalebehandling hos psykolog pr. uke. I tillegg får pasienten tilbud om støttesamtaler med miljøpersonalet ved behov eller etter avtale.

Angstmestringsgruppe: Samtalegruppe knyttet til eksponeringsarbeid og angstmestring.

Kreativ uttrykksgruppe: Kunst- og håndverksgruppe med fokus på kreativitet, mestring og samhold.

Treningsgruppe: Ulike gruppetilbud med fokus på fysisk aktivitet og basal kroppskjennskap.

Individuell oppfølging av lege og fysioterapeut.


Vi er opptatte av at det under behandlingen opprettes et godt samarbeid med eventuelle samarbeidende instanser og pårørende, med spesielt fokus på å få gode og smidige overganger ved overgangen døgninnleggelse og videre oppfølging

Henvisning

Spesialpoliklinikken tar primært i mot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten innen helseregionen. Det er imidlertid også mulig å ta imot henvisning direkte fra fastlege og andre instanser innen primærhelsetjenesten.


Døgnenheten tilhører organisatorisk Regional enhet for traumebehandling, som i tillegg til døgnenhet også har en poliklinikk. Se på www.reft.no for detaljert informasjon. 

Kontakt

Telefon
73865400
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Østmarkveien 21
Besøksadresse
Østmarkveien 21(Google maps)
7040 Trondheim
Telefon
73865400
E-post

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.