Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet

Døgnenheten har et tilbud til voksne over 18 år som har psykiske vansker som følge av overgrep i nære relasjoner. Med overgrep i nære relasjoner menes seksuelle, fysiske eller emosjonelle krenkelser utført av en eller flere nærstående personer.

Les mer om Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet

Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet

Enhetens behandlingstilbud har som hovedmål å gi økt forståelse for hvordan traumehistorien har påvirket livet, ut i fra tanken om at senvirkninger etter traumatiske hendelser er normale reaksjoner på unormale hendelser.

Vi vet at traumer rammer hele mennesket, og at behandling må innebære samtidig arbeid på mange ulike områder (kropp, følelser, tanker, relasjoner og identitet). Et overordnet mål er å skille mellom fortid og nåtid gjennom å få kontroll over traumereaksjoner, slik at man får overskudd til å leve etter sine egne ønsker og verdier.

Rammer

• 6 sengeplasser
• 4-dagers utredningsopphold
• 6-ukers behandlingsopphold
• Grupper blir tatt inn og avslutter samtidig
• Tverrfaglig personale bestående av miljøterapeuter, psykologer, fysioterapeut og lege

Behandlingsprogrammet

Behandlingsprogrammet består av en seksukers innleggelse i døgnpost, hvor grupper med 6 pasienter starter og slutter samtidig.
Behandlingen baserer seg i stor grad på metoden Prolonged exposure, som er en form for eksponeringsbehandling for traumelidelser. Pasienter som blir henvist og vurdert aktuelle for tilbudet vil få informasjon metoden, og en kan eventuelt gjøre individuelle tilpasninger om en ser dette som hensiktsmessig.


Innholdet i behandlingen:
Samtalebehandling: pasienten får tilbud om opptil 2 x 90 minutter samtalebehandling hos psykolog pr. uke. I tillegg får pasienten tilbud om støttesamtaler med miljøpersonalet ved behov eller etter avtale.

Angstmestringsgruppe: Samtalegruppe knyttet til eksponeringsarbeid og angstmestring.

Kreativ uttrykksgruppe: Kunst- og håndverksgruppe med fokus på kreativitet, mestring og samhold.

Treningsgruppe: Ulike gruppetilbud med fokus på fysisk aktivitet og basal kroppskjennskap.

Individuell oppfølging av lege og fysioterapeut.


Vi er opptatte av at det under behandlingen opprettes et godt samarbeid med eventuelle samarbeidende instanser og pårørende, med spesielt fokus på å få gode og smidige overganger ved overgangen døgninnleggelse og videre oppfølging

Henvisning

Spesialpoliklinikken tar primært i mot henvisninger fra spesialisthelsetjenesten innen helseregionen. Det er imidlertid også mulig å ta imot henvisning direkte fra fastlege og andre instanser innen primærhelsetjenesten.


Døgnenheten tilhører organisatorisk Regional enhet for traumebehandling, som i tillegg til døgnenhet også har en poliklinikk. Se på www.reft.no for detaljert informasjon. 

Kontaktinformasjon

Telefon
73 86 54 00
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 49
Besøksadresse
Østmarkveien 49(Kart)
7040 Trondheim
Telefon
Sentralbord 72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?