Nidaros DPS, Psykiatrisk Ambulant RehabiliteringsTeam (PART)

PART er et oppsøkende behandlingstilbud for deg som har psykoselidelse eller en bipolar lidelse. Målet vårt er å bidra til at du opplever mening og mestring i hverdagen, og en større kontroll over eget liv. 

Les mer om Nidaros DPS, Psykiatrisk Ambulant RehabiliteringsTeam (PART)

Nidaros DPS, Psykiatrisk Ambulant RehabiliteringsTeam (PART)

At vi er oppsøkende (ambulant) betyr at du som er pasient hos oss ikke behøver å komme til kontoret vårt, men at avtalene foregår enten hjemme hos deg eller et annet sted du eventuelt ønsker å møtes.

 

Vi legger opp behandlingen i samarbeid med deg, med utgangspunkt i dine behov og ønsker. Vi er fleksible når det gjelder hva slags hjelp vi tilbyr. Ofte vil det første vi gjør sammen med deg være praktisk hjelp. En del ønsker hjelp til å få innhold i hverdagen, og vi kan da hjelpe til å finne tilbud som kan være aktuelle og bli kjent med disse.

 

Mange pasienter hos oss har behov for medisiner. Der det er behov for det, bidrar vi i forhold til medisinering, både gjennom vår psykiater og gjennom samarbeid med andre.

 

Vi ønsker at du skal bli godt kjent med oss og at vi blir godt kjent med deg. Den gjensidige tilliten vi sammen bygger, kan gi rom for å ta opp og jobbe med andre, dypereliggende problemer. Ofte er dette prosesser som kan ta tid. Vi har derfor ingen forhåndsbestemt tidsbegrensning på behandlingen.

 

Samarbeid med pårørende og nettverket ditt er også en del av tilbudet vi gir.

 

Pasienter som blir henvist til oss har som regel vært gjennom flere innleggelser i psykisk helsevern. Ofte har disse bakgrunn i kriser i livet til pasienten. Målet vårt er å unngå slike kriser, slik at eventuelle videre innleggelser i psykisk helsevern både blir færre, kortere og mer planlagte.

 

PART er et samarbeid mellom Trondheim kommune og St.Olavs Hospital, og er et tverrfaglig sammensatt team med ansatte fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Vi er et tilbud der det øvrige hjelpeapparatet har vist seg å ikke være tilstrekkelig.  

 

Kontakt

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg utenfor Nidaros DPS. Bygget kalles 2102, og ligger inne på Østmarkaområdet.

Gå/ kjør inn Østmarkaveien. Rett frem i "krysset". Bygget er brunt og ligget til høyre.

Ring oss om du ikke finner frem.

Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
PART: 72823180
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 15
Besøksadresse
Østmarkveien 15(Google maps)

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.