Nidaros DPS, Psykiatrisk Ambulant RehabiliteringsTeam (PART)

PART er et oppsøkende behandlingstilbud for deg som har psykoselidelse eller en bipolar lidelse. Målet vårt er å bidra til at du opplever mening og mestring i hverdagen, og en større kontroll over eget liv. 

Les mer om Nidaros DPS, Psykiatrisk Ambulant RehabiliteringsTeam (PART)

Nidaros DPS, Psykiatrisk Ambulant RehabiliteringsTeam (PART)

At vi er oppsøkende (ambulant) betyr at du som er pasient hos oss ikke behøver å komme til kontoret vårt, men at avtalene foregår enten hjemme hos deg eller et annet sted du eventuelt ønsker å møtes.

 

Vi legger opp behandlingen i samarbeid med deg, med utgangspunkt i dine behov og ønsker. Vi er fleksible når det gjelder hva slags hjelp vi tilbyr. Ofte vil det første vi gjør sammen med deg være praktisk hjelp. En del ønsker hjelp til å få innhold i hverdagen, og vi kan da hjelpe til å finne tilbud som kan være aktuelle og bli kjent med disse.

 

Mange pasienter hos oss har behov for medisiner. Der det er behov for det, bidrar vi i forhold til medisinering, både gjennom vår psykiater og gjennom samarbeid med andre.

 

Vi ønsker at du skal bli godt kjent med oss og at vi blir godt kjent med deg. Den gjensidige tilliten vi sammen bygger, kan gi rom for å ta opp og jobbe med andre, dypereliggende problemer. Ofte er dette prosesser som kan ta tid. Vi har derfor ingen forhåndsbestemt tidsbegrensning på behandlingen.

 

Samarbeid med pårørende og nettverket ditt er også en del av tilbudet vi gir.

 

Pasienter som blir henvist til oss har som regel vært gjennom flere innleggelser i psykisk helsevern. Ofte har disse bakgrunn i kriser i livet til pasienten. Målet vårt er å unngå slike kriser, slik at eventuelle videre innleggelser i psykisk helsevern både blir færre, kortere og mer planlagte.

 

PART er et samarbeid mellom Trondheim kommune og St.Olavs Hospital, og er et tverrfaglig sammensatt team med ansatte fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Vi er et tilbud der det øvrige hjelpeapparatet har vist seg å ikke være tilstrekkelig.  

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg utenfor Nidaros DPS. Bygget kalles 2102, og ligger inne på Østmarkaområdet.

Gå/ kjør inn Østmarkveien. Rett frem i "krysset". Bygget er brunt og ligget til høyre.

Ring oss om du ikke finner frem.

Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
PART: 72 82 31 80
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 29 c, 2102-bygget
Besøksadresse
Østmarkveien 29 c, 2102-bygget, Østmarka

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?