Nidaros DPS, Poliklinikker

Poliklinikkene ved Nidaros DPS har behandlingstilbud til pasienter med psykiske plager, som ikke har behov for innleggelse. 

Les mer om Nidaros DPS, Poliklinikker

Nidaros DPS, Poliklinikker

Poliklinikkene tilbyr utredning, individualterapi (samtaler), medikamentell behandling, råd og veiledning. Eksempel på lidelser som utredes og behandles er depresjon, bipolare lidelser, ulike angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, psykoser, ADHD, utviklingsforstyrrelser, traumer/ belastnings lidelser og spiseforstyrrelser.

 

Behandlerne er utdannet psykolog, lege, psykiatrisk sykepleier eller annen treårig høyskoleutdanning med videreutdanning. Behandlerne har et tett samarbeid med fastlegene, barnevernet, NAV og kommunal helse- og sosialtjeneste.

 

Når du blir henvist til en av poliklinikkene, vil saken først bli vurdert av et inntaksteam ved Nidaros DPS. Deretter vil det bli gjennomført noen utredningssamtaler med en behandler for å avklare hvilke plager du har, og hvordan det best kan forstås. Dette vil så vurderes i et behandlingsteam med klinisk spesialist (lege eller psykolog), som beslutter hvilken type behandlingstilbud poliklinikken kan gi.

Kontakt

Oppmøtested

Østmarkveien 21, Lade, 7040 Trondheim. Henvend deg i hovedekspedisjonen.

Telefon
73865400
mandag08:00-15:30
tirsdag08:00-15:30
onsdag08:00-15:30
torsdag08:00-15:30
fredag08:00-15:30
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.