Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Vi har ulike tiltak som skal bidra til at pasienter og pårørende får informasjon,  veiledning og økt kunnskap omkring det å leve med psykisk sykdom i familien. Primærmålgruppa vår er pårørende, både voksne- og barn som pårørende. Vi ønsker at tiltakene skal føre til en opplevelse av økt mestring i egen hverdag.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Tiltak for pasienter og pårørende:

 • Gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring I Livet)
 • Faste temakvelder for pårørende
 • Brukerkontor, hvor ulike kommunale instanser er tilstede til faste tider
 • Samtalegruppe for pårørende

 

Vi er to ansatte ved Lærings- og mestringssenteret på Nidaros DPS, med helsefaglig- og pedagogisk utdanning. 

Gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring I Livet)

SMIL er et gruppetilbud for barn- og unge som har foreldre med psykisk sykdom og/eller rusproblemer.

Gruppa er et forebyggende tiltak til støtte for barn og deres foreldre. Vi har sett at det er nyttig å møte andre med liknende erfaringer, å få økt kunnskap om hvordan barna har det og veiledning i rollen som forelder. SMIL gruppa er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse.

I Trondheim er det tilsammen 3 SMIL-grupper, og tilbys til barn i alderen 5 - 15 år. Gruppetilbudene er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune (BFT), Barnas Stasjon, Lade Behandlingssenter og erfarne brukere.


ALLE er velkommen til å ta kontakt for informasjon og påmelding:


Kontaktinformasjon:

5- 8 år

ola.harek.rokoengen@blakors.no

telefon 940 28 654. Barnas Stasjon


9- 11 år

siri.sandboe@blakors.no

tora.sommernes@blakors.no

telefon 73848570/ 994 00 386/ 97007633. Lade Behandlingssenter (Avdeling for gravide og småbarnsfamilier)


12-15 år

eli.valas@stolav.no

telefon 73 86 54 53/ 974 97 988. Nidaros DPS


VIDEOSNUTT: EN MORS ERFARING FRA GRUPPETILBUDET SMIL:

 

Temakvelder for pårørende

Vi arrangerer temakvelder for pårørende, ca.1gn/ mnd, med ulike tema. Det kan være informasjon om diagnoser, rettigheter, selvhjelp- og mestring og hvordan pårørende kan ivareta seg selv.

Temakveldene er åpen for alle pårørende, også de som ikke "tilhører" Nidaros DPS.

For å få tilsendt invitasjoner på e-post send oss e-postadressen din.


Oversikt over temakveldene finner du her: 


Temakvelder

Brukerkontoret ved Nidaros DPS

Pasienter ved Nidaros DPS kan få veiledning og råd fra eksterne instanser mens de er innlagt eller går i poliklinisk behandling. Også pårørende kan benytte seg av dette tilbudet.

Instansene kan gi råd om blant annet fritidsaktiviteter, arbeidsrettede tiltak, økonomi og kommunale helse- og omsorgstjenester.  Ta kontakt med behandleren din eller miljøpersonale på avdelingen du er på, så hjelper de deg med å booke time.

Brukerkontoret ligger i 2 etasje på Nidaros DPS.

Hvilke instanser- og når er de på brukerkontoret ved Nidaros DPS?

En av instansene som er på Brukerkontoret; NAV Gjeldsrådgivertjeneste:Slett

Kodesnutt

 

Artikkel om brukerkontoret

Samtalegruppe for pårørende

Å være pårørende til et menneske med psykisk lidelse kan gi utfordringer og erfaringer det ikke er så lett å dele med andre. Vi samarbeider med Preste- og samtaletjenesten om å tilby samtalegruppe for pårørende.

En samtalegruppe gir mulighet til å

 • dele egne opplevelser
 • kjenne seg igjen i andres opplevelser
 • finne måter å mestre hverdagen på sammen med andre

Max 8 deltakere. Gruppa er gratis.

Ta kontakt med gruppeleder Ane Kristin Koller Sundnes ved spørsmål og for å melde din interesse.

ane.kristin.koller.sundnes@stolav.no

Tlf 922 11 068

 

Intervju med gruppeleder (PDF)

Kontaktinformasjon

Telefon
Hilde: 73 86 54 67 Eli: 73 86 54 53 SMILgruppe-telefon: 974 97 988
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Østmarkveien 21
Besøksadresse
Østmarkveien 21(Kart)
7040 Trondheim
Telefon
73 86 54 00
E-post

Kart

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.