Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Vi har ulike tiltak som skal bidra til at pasienter og pårørende får informasjon,  veiledning og økt kunnskap omkring det å leve med psykisk sykdom i familien. Primærmålgruppa vår er pårørende, både voksne- og barn som pårørende. Vi ønsker at tiltakene skal føre til en opplevelse av økt mestring i egen hverdag.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Tiltak for pasienter og pårørende:

 • Gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring I Livet)
 • Faste temakvelder for pårørende
 • Brukerkontor, hvor ulike kommunale instanser er tilstede til faste tider
 • Samtalegruppe for pårørende

 

Vi er to ansatte ved Lærings- og mestringssenteret på Nidaros DPS, med helsefaglig- og pedagogisk utdanning. 

Gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring I Livet)

SMIL er et gruppetilbud for barn- og unge som har foreldre med psykisk sykdom og/eller rusproblemer.

Gruppa er et forebyggende tiltak til støtte for barn og deres foreldre. Vi har sett at det er nyttig å møte andre med liknende erfaringer, å få økt kunnskap om hvordan barna har det og veiledning i rollen som forelder. SMIL gruppa er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse.

I Trondheim er det tilsammen 3 SMIL-grupper, og tilbys til barn i alderen 5 - 15 år. Gruppetilbudene er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune (BFT), Barnas Stasjon, Lade Behandlingssenter og erfarne brukere.


ALLE er velkommen til å ta kontakt for informasjon og påmelding:


Kontaktinformasjon:

5- 8 år

ola.harek.rokoengen@blakors.no

telefon 940 28 654. Barnas Stasjon


9- 11 år

siri.sandboe@blakors.no

tora.sommernes@blakors.no

telefon 73848570/ 994 00 386/ 97007633. Lade Behandlingssenter (Avdeling for gravide og småbarnsfamilier)


12-15 år

eli.valas@stolav.no

telefon 73 86 54 53/ 974 97 988. Nidaros DPS


VIDEOSNUTT: EN MORS ERFARING FRA GRUPPETILBUDET SMIL:

 

Temakvelder for pårørende

Vi arrangerer temakvelder for pårørende, ca.1gn/ mnd, med ulike tema. Det kan være informasjon om diagnoser, rettigheter, selvhjelp- og mestring og hvordan pårørende kan ivareta seg selv.

Temakveldene er åpen for alle pårørende, også de som ikke "tilhører" Nidaros DPS.

For å få tilsendt invitasjoner på e-post send oss e-postadressen din.


Oversikt over temakveldene finner du her: 


Temakvelder

Brukerkontoret ved Nidaros DPS

Pasienter ved Nidaros DPS kan få veiledning og råd fra eksterne instanser mens de er innlagt eller går i poliklinisk behandling. Også pårørende kan benytte seg av dette tilbudet.

Instansene kan gi råd om blant annet fritidsaktiviteter, arbeidsrettede tiltak, økonomi og kommunale helse- og omsorgstjenester.  Ta kontakt med behandleren din eller miljøpersonale på avdelingen du er på, så hjelper de deg med å booke time.

Brukerkontoret ligger i 2 etasje på Nidaros DPS.

Hvilke instanser- og når er de på brukerkontoret ved Nidaros DPS?

En av instansene som er på Brukerkontoret; NAV Gjeldsrådgivertjeneste:Slett

Kodesnutt

 

Artikkel om brukerkontoret

Samtalegruppe for pårørende

Å være pårørende til et menneske med psykisk lidelse kan gi utfordringer og erfaringer det ikke er så lett å dele med andre. Vi samarbeider med Preste- og samtaletjenesten om å tilby samtalegruppe for pårørende.

En samtalegruppe gir mulighet til å

 • dele egne opplevelser
 • kjenne seg igjen i andres opplevelser
 • finne måter å mestre hverdagen på sammen med andre

Max 8 deltakere. Gruppa er gratis.

Ta kontakt med gruppeleder Ane Kristin Koller Sundnes ved spørsmål og for å melde din interesse.

ane.kristin.koller.sundnes@stolav.no

Tlf 922 11 068

 

Intervju med gruppeleder (PDF)

Kontakt

Telefon
Hilde: 73865467 Eli: 73865453 SMILgruppe-telefon: 97497988
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Østmarkveien 21
Besøksadresse
Østmarkveien 21(Google maps)
7040 Trondheim
Telefon
73865400
E-post

Kart

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.