Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Vi har ulike tiltak som skal bidra til at pasienter og pårørende får informasjon,  veiledning og økt kunnskap omkring det å leve med psykisk sykdom i familien. Primærmålgruppa vår er pårørende, både voksne- og barn som pårørende. Vi ønsker at tiltakene skal føre til en opplevelse av økt mestring i egen hverdag.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Lærings- og mestringssenteret Nidaros DPS

Tiltak for pasienter og pårørende:
 • Gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring I Livet)
 • Faste temakvelder for pårørende
 • Brukerkontor, hvor ulike kommunale instanser er tilstede til faste tider
 • Samtalegruppe for pårørende

 

Vi er to ansatte ved Lærings- og mestringssenteret på Nidaros DPS, med helsefaglig- og pedagogisk utdanning. 

Gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring I Livet):

SMIL er et gruppetilbud for barn- og unge som har foreldre med psykisk sykdom og/eller rusproblemer.

Gruppa er et forebyggende tiltak til støtte for barn og deres foreldre. Vi har sett at det er nyttig å møte andre med liknende erfaringer, å få økt kunnskap om hvordan barna har det og veiledning i rollen som forelder. SMIL gruppa er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse.

I Trondheim er det tilsammen 3 SMIL-grupper, og tilbys til barn i alderen 5 - 15 år. Gruppetilbudene er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune (BFT), Barnas Stasjon, Lade Behandlingssenter og erfarne brukere.

 Alle er velkommen til å ta kontakt for informasjon og påmelding.

KONTAKTINFORMASJON:

eli.valas@stolav.no

73865453/ 97497988

 

 

  

 

 

Temakvelder for pårørende:

Vi arrangerer temakvelder for pårørende, ca.1gn/ mnd.

Vi har ulike tema på disse kveldene. Det kan være informasjon om diagnoser, rettigheter, selvhjelp- og mestring, hvordan pårørende kan ivareta seg selv, informasjon om brukerorganisasjoner osv.

Temakveldene er åpen for alle pårørende, også de som ikke "tilhører" Nidaros DPS.

For å få tilsendt invitasjoner på e-post send oss e-postadressen din.

Oversikt over dette halvårets temakvelder:  

Temakvelder

 (Nidaros DPS sin nettside, under ARRANGEMENTER)

Brukerkontoret ved Nidaros DPS

Pasienter ved Nidaros DPS kan få veiledning og råd fra eksterne instanser mens de er innlagt eller går i poliklinisk behandling. Også pårørende kan benytte seg av dette tilbudet.

Instansene kan gi råd om blant annet fritidsaktiviteter, arbeidsrettede tiltak, økonomi og kommunale helse- og omsorgstjenester.  Ta kontakt med behandleren din eller miljøpersonale på avdelingen du er på, så hjelper de deg med å booke time.

Brukerkontoret ligger i 2 etasje.

Hvilke instanser- og når er de på brukerkontoret ved Nidaros DPS?

En av instansene som er på Brukerkontoret; NAV Gjeldsrådgivertjeneste:

 

 

Artikkel om brukerkontoret

 Samtalegruppe for pårørende

Å være pårørende til et menneske med psykisk lidelse kan gi utfordringer og erfaringer det ikke er så lett å dele med andre. Vi samarbeider med Prestetjenesten ved St.Olavs hospital om å tilby samtalegruppe for pårørende.

En samtalegruppe gir mulighet til å:
- dele egne opplevelser
- kjenne seg igjen i andres opplevelser
- finne måter å mestre hverdagen på sammen med andre

Max 8 deltakere. Gruppa er gratis.

Ta kontakt med gruppeleder Ane Kristin Koller Sundnes ved spørsmål og for å melde din interesse.

ane.kristin.koller.sundnes@stolav.no

Tlf 922 11 068

 

Intervju med gruppeleder

Kontakt

Telefon
Hilde: 73865467 Eli: 73865453 SMILgruppe-telefon 97497988
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Kart

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta driftes av Trondheim kommune.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.