Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandling

Nettstedet er under utarbeidelse


Enhet for gruppebehandling har ulike behandlingstilbud i form av grupper til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp ved vår enhet har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært. 

Les mer om Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandling

Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandling

Enheten har mange ulike gruppebehandlinger. Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Det å møte andre med lignende erfaringer og ikke føle seg så alene er en av faktorene i gruppebehandling. Det kreves noe ulik involvering i de forskjellige gruppene vi har ved vår enhet. I gruppepsykoterapi legges til rette for at deltakerne åpent og ærlig deler egne erfaringer. Dette kan ha mindre fokus i en pedagogisk gruppe hvor det er mere fokus på å lære om sykdommen og hvordan leve med de utfordringer den gir. Det er viktig å forplikte seg til å møte til gruppesamlingene. 

Ved vår enhet har vi følgende behandlingsopplegg:

Korttidstilbudet

Korttidstilbudet er et tilbud for pasienter som får behandling i poliklinikk og er et alternativ til innleggelse i døgnenhet. Pasientene følger et strukturert firedagers gruppeprogram over 6 uker med fokus på stabilisering, støtte og aktivisering. Aktiviseringen vil foregå gjennom en strukturert timeplan som inneholder undervisning, samtalegrupper og fysisk trening. Behandlingen er en kombinasjon av individuell oppfølging og gruppebehandling.

STEPPS/ STAIRWAYS 

STEPPS/ STAIRWAYS er en spesialisert behandling som tilbys som en del av et poliklinisk forløp ved Nidaros DPS. Behandlingsprogrammet er for personer som har trekk av diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Du trenger ikke ha diagnosen for å få utbytte av behandlingen.


Du kan lese mer om behandlingstilbudet her:

STEPPS/ STAIRWAYS

SELVHEVDELSESGRUPPE

Selvhevdelsesgruppa er et gruppetilbud som kommer i tillegg til et ordinært poliklinisk forløp. Denne gruppen passer for deg som synes det er vanskelig å være selvhevdende, og som heller kan være selvoppofrende og passiv i relasjon med andre. Målet er å lære å bli mer tydelig og sette grenser, samt å være ærlig om egne behov, ønsker og følelser. 

Gruppa går over 12-14 samlinger, a 2,5 timer.

PEGASUS

Pegasus er et kurs for voksne med ADHD og deres pårørende. Det er totalt 8 kurssamlinger tilsammen, a`2,5 time. Dette kurset har ulike forelesninger og det legges stor vekt på dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Tanken bak er at kunnskap om ADHD, forskjellige strategier og støtteordninger bedrer evnen til å forstå seg selv og sine nærmeste.

BEHANDLINGSTILBUD TIL PERSONER MED UNNVIKENDE PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE

Det planlegges et nytt spesialisert behandlingstilbud for denne målgruppen med oppstart i 2021. De som får plass her er pasienter som allerede har behandling i allmennpoliklinikk, og henvisning gjøres av den polikliniske behandler. Overgangen til dette behandlingstilbudet gjøres i samarbeid med denne behandleren og pasienten selv.

Henvisning

Henvisning sendes via lege eller psykolog.

AnsatteKontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg ca 100 meter fra hovedhuset Nidaros DPS. Bygget heter 2102 og ligger inne på Østmarkaområdet.

Telefon
Enhet for gruppebehandling: 91 57 52 79 (ekspedisjonen)
mandag - fredag 08:00-15:30
Faks: 72823119
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 29 c, 2102-bygget
Besøksadresse
Østmarkveien 29 c, 2102-bygget, Østmarka

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Korttidstilbud ved Poliklinisk Dagenhet, Nidaros DPShttps://stolav.no/behandlinger/korttidstilbud-ved-poliklinisk-dagenhet-nidaros-dpsKorttidstilbud ved Poliklinisk Dagenhet, Nidaros DPSKPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habiliteringPsykisk helsevern - Rehabilitering/habilitering

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?