Nidaros DPS, Døgnenheter

Enkelte kan oppleve å få så sterke psykiske vansker at de får behov for en tettere og mer intensiv oppfølging. Da kan innleggelse i en av våre døgnenheter være et alternativ. Her tilbyr vi utredning og behandling i form av korte kriseinnleggelser, utredning- og rehabiliteringsopphold, og intensiv traumebehandling.

 

Les mer om Nidaros DPS, Døgnenheter

Nidaros DPS, Døgnenheter

Nidaros DPS har 39 sengeplasser fordelt på tre ulike seksjoner: Korttids- Krise seksjonen (S1), Rehabiliteringsseksjonen (S2) og Traume-seksjonen (S3). Plassene på Traume-seksjonen er regionale, og tilbys til pasienter med traume-lidelser.

 

Enhetene gir et tilbud til pasienter i vårt opptaksområde som vurderes å ha behov for innleggelse når øvrige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige. Vi tar imot både akutte og planlagte innleggelser. Vi har også senger knyttet til Brukerstyrt Plass. Se eget nettsted.


I samarbeid med pasienten blir det utformet en behandlingsplan med konkrete målsetninger for oppholdet. Behandling foregår som en kombinasjon av samtaler, miljøterapi og samarbeid med andre instanser. Det er fokus på fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Der det er aktuelt blir det etablert videre kontakt med spesialisthelsetjenesten og samarbeidsinstanser i pasientens hjemkommune. Ved behov tilbys vurdering, oppstart eller omlegging av medikamentell behandling.

 

Vi er et tverrfaglig sammensatt team som består av både leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og barnevernspedagoger. De fleste har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Hver pasient har en behandler som er lege eller psykolog og primærkontakter fra miljøpersonalet.

Kontakt

Oppmøtested

Østmarkveien 21, Lade, 7040 Trondheim

Telefon
73865400 . Telefonnr direkte til enhetene: S1: 73865544 , S2: 73865533 og S3: 73865522
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta driftes av Trondheim kommune.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Brukerstyrt plasshttps://stolav.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.