Nidaros DPS, Døgnenheter

Enkelte kan oppleve å få så sterke psykiske vansker at de får behov for en tettere og mer intensiv oppfølging. Da kan innleggelse i en av våre døgnenheter være et alternativ. Her tilbyr vi utredning og behandling i form av korte kriseinnleggelser, utredning- og rehabiliteringsopphold, og intensiv traumebehandling.

 

Les mer om Nidaros DPS, Døgnenheter

Nidaros DPS, Døgnenheter

Nidaros DPS har 39 sengeplasser fordelt på tre ulike seksjoner: Korttids- Krise seksjonen (S1), Rehabiliteringsseksjonen (S2) og Traume-seksjonen (S3). Plassene på Traume-seksjonen er regionale, og tilbys til pasienter med traume-lidelser.

 

Enhetene gir et tilbud til pasienter i vårt opptaksområde som vurderes å ha behov for innleggelse når øvrige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige. Vi tar imot både akutte og planlagte innleggelser. Vi har også senger knyttet til Brukerstyrt Plass. Se eget nettsted.


I samarbeid med pasienten blir det utformet en behandlingsplan med konkrete målsetninger for oppholdet. Behandling foregår som en kombinasjon av samtaler, miljøterapi og samarbeid med andre instanser. Det er fokus på fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Der det er aktuelt blir det etablert videre kontakt med spesialisthelsetjenesten og samarbeidsinstanser i pasientens hjemkommune. Ved behov tilbys vurdering, oppstart eller omlegging av medikamentell behandling.

 

Vi er et tverrfaglig sammensatt team som består av både leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og barnevernspedagoger. De fleste har videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Hver pasient har en behandler som er lege eller psykolog og primærkontakter fra miljøpersonalet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Østmarkveien 49, Lade, 7040 Trondheim

Telefon
73 86 54 00 . Telefonnr direkte til enhetene: S1: 73 86 55 44 , S2: 73 86 55 33 og S3: 73 86 55 22
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 49
Besøksadresse
Østmarkveien 49(Kart)
7040 Trondheim
Telefon
Sentralbord 72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Brukerstyrt plasshttps://stolav.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass

Fant du det du lette etter?