Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1

Døgnenheten ved seksjon 1 (S1) er en krise- korttidsenhet hvor innleggelse er nødvendig. Vi tilbyr utredning og behandling innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Behandlingen som tilbys omfatter både systematisk tilrettelagt miljøterapi og psykiatrisk utredning/ behandling tilpasset den enkelte pasient. 

Les mer om Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1

Nidaros DPS, Døgnenhet seksjon 1

Sengeposten har 17 senger og lengden på innleggelsen vurderes individuelt. Hovedfokus under innleggelsen er miljøterapi som inneholder stabiliserende tiltak som for eksempel søvn, kosthold, fysisk aktivitet, sosialisering.

Vi samarbeider med kommune og poliklinikk, og henviser til andre instanser der det er behov.

Ansatte

I miljøet har vi flest sykepleiere og vernepleiere som har videreutdanning i psykisk helsearbeid. 
Vi har fysioterapeut tilknyttet enheten som har gruppeaktivitet i gymsal, og kan ha individuelle timer med pasienter der det er behov for dette.

Behandlergruppa består av psykologspesialist og overlege i psykiatri, i tillegg til leger og psykolog i spesialisering. Vi har pasientansvarlig behandler som er lege eller psykolog og primærkontakt som er miljøterapeut som følger deg under innleggelsen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Henvend deg i hovedekspedisjonen til Nidaros DPS og gi beskjed at du er kommet. Vi kommer dit å henter deg.
Telefon
73 86 55 07
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 49
Besøksadresse
Østmarkveien 49(Kart)
7040 Trondheim
Telefon
Sentralbord 72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?