Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Angst- og OCD teamet ved Nidaros DPS har som hovedoppgave å drive utredning og spesialisert behandling av pasienter med ulike angstlidelser. Teamet er St. Olavs hospitals OCD-team. Dette innebærer at pasienter med tvangslidelse skal henvises hit.

 

Teamet er en videreføring av den polikliniske virksomhet ved Østmarka spesialpost 4 etter nedleggelsen av denne fra og med 01.07.15. 

Les mer om Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Teamet har spesialiserte behandlingsprogrammer for tvangslidelse (OCD), generalisert angstlidelse (GAD), kroppsdysmorfofobi (BDD), spesifikke (enkle) fobier, sosiale fobier, agorafobi, panikklidelse, helseangst, tics/tourettes syndrom samt trikotillomani (hårnapping).

For tiden gjennomfører vi utprøving av gruppeterapi (Metakognitiv terapi) for pasienter med generalisert angstlidelse (GAD).

 

Behandlingstilbudet for de ulike angstlidelsene er basert på eksponering med responsprevensjon (ERP), kognitiv atferdsterapi (CBT), samt metakognitiv terapi (MCT). Behandlingen for Tourettes syndrom/tics baserer seg på habit reversal training (HRT) og behandlingen av Trikotillomani er basert på HRT og ACT.

 

Et poliklinisk forløp kan strekke seg fra åtte til tolv uker med individuell tilpasning.

 

 

Teamet består av:

Psykologspesialister, ergoterapeut, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid, studenter under opplæring og legeressurs tilgjengelig. Behandlergruppen ved angst/OCD teamet har erfaring med de ulike behandlingsmetodene og kompetanse i forhold til lidelser relatert til OCD og andre angstlidelser.

 

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes. Poliklinikken har egne barneansvarlige som har ansvar for å ha fokus på barn under 18 år som pårørende.

 

 

Rutine for henvisning:

Det tas imot pasienter etter henvisning fra opptaksområdet til St. Olavs hospital. Pasienter kan søkes til teamet med henvisning fra fastlege og behandlere ansatt i psykisk helsevern (sykehus og DPS).

Vi ønsker at henvisningen skal inneholde en beskrivelse av aktuelle angstproblemer, om det er forsøkt terapi tidligere og utfall av dette. I tillegg ønsker vi informasjon om aktuell livssituasjon og bruk av medikamenter (Tydelig skrevet medikamentliste). 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg utenfor Nidaros DPS. Bygget kalles 2102, og ligger inne på Østmarkaområdet.

Gå/ kjør inn Østmarkveien. Rett frem i "krysset". Bygget er brunt og ligget til høyre.

Ring oss om du ikke finner frem.

Telefon
73 86 54 00
Henvendelser/spørsmål vedrørende behandlingen besvares hverdager mellom 11:30 – 12:30.
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 29 c, 2102-bygget
Besøksadresse
Østmarkveien 29 c, 2102-bygget, Østmarka

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?