Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Angst- og OCD teamet ved Nidaros DPS har som hovedoppgave å drive utredning og spesialisert behandling av pasienter med ulike angstlidelser. Teamet er St. Olavs hospitals OCD-team. Dette innebærer at pasienter med tvangslidelse skal henvises hit.

 

Teamet er en videreføring av den polikliniske virksomhet ved Østmarka spesialpost 4 etter nedleggelsen av denne fra og med 01.07.15. 

Les mer om Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Teamet har spesialiserte behandlingsprogrammer for tvangslidelse (OCD), generalisert angstlidelse (GAD), kroppsdysmorfofobi (BDD), spesifikke (enkle) fobier, sosiale fobier, agorafobi, panikklidelse, helseangst, tics/tourettes syndrom samt trikotillomani (hårnapping).

For tiden gjennomfører vi utprøving av gruppeterapi (Metakognitiv terapi) for pasienter med generalisert angstlidelse (GAD).

 

Behandlingstilbudet for de ulike angstlidelsene er basert på eksponering med responsprevensjon (ERP), kognitiv atferdsterapi (CBT), samt metakognitiv terapi (MCT). Behandlingen for Tourettes syndrom/tics baserer seg på habit reversal training (HRT) og behandlingen av Trikotillomani er basert på HRT og ACT.

 

Et poliklinisk forløp kan strekke seg fra åtte til tolv uker med individuell tilpasning.

 

 

Teamet består av:

Psykologspesialister, ergoterapeut, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid, studenter under opplæring og legeressurs tilgjengelig. Behandlergruppen ved angst/OCD teamet har erfaring med de ulike behandlingsmetodene og kompetanse i forhold til lidelser relatert til OCD og andre angstlidelser.

 

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes. Poliklinikken har egne barneansvarlige som har ansvar for å ha fokus på barn under 18 år som pårørende.

 

 

Rutine for henvisning:

Det tas imot pasienter etter henvisning fra opptaksområdet til St. Olavs hospital. Pasienter kan søkes til teamet med henvisning fra fastlege og behandlere ansatt i psykisk helsevern (sykehus og DPS).

Vi ønsker at henvisningen skal inneholde en beskrivelse av aktuelle angstproblemer, om det er forsøkt terapi tidligere og utfall av dette. I tillegg ønsker vi informasjon om aktuell livssituasjon og bruk av medikamenter (Tydelig skrevet medikamentliste). 

Kontakt

Oppmøtested

Østmarkveien 21, Lade, 7040 Trondheim 

 

Telefon
73865400
Henvendelser/spørsmål vedrørende behandlingen besvares hverdager mellom 11:30 – 12:30.
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 21
Besøksadresse
Østmarkveien 21(Google maps)
7040 Trondheim
Telefon
73865400
E-post

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.