Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Angst- og OCD teamet ved Nidaros DPS har som hovedoppgave å drive utredning og spesialisert behandling av pasienter med ulike angstlidelser. Teamet er St.Olavs Hospitals OCD-team. Dette innebærer at pasienter med tvangslidelse skal henvises hit.

 

Teamet er en videreføring av den polikliniske virksomhet ved Østmarka spesialpost 4 etter nedleggelsen av denne fra og med 01.07.15. 

Les mer om Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Nidaros DPS, Angst-og OCD teamet

Teamet har spesialiserte behandlingsprogrammer for tvangslidelse (OCD), generalisert angstlidelse (GAD), kroppsdysmorfofobi (BDD), spesifikke (enkle) fobier, sosiale fobier, agorafobi, panikklidelse, helseangst, tics/tourettes syndrom samt trikotillomani (hårnapping).

For tiden gjennomfører vi utprøving av gruppeterapi (Metakognitiv terapi) for pasienter med generalisert angstlidelse (GAD).

 

Behandlingstilbudet for de ulike angstlidelsene er basert på eksponering med responsprevensjon (ERP), kognitiv atferdsterapi (CBT), samt metakognitiv terapi (MCT). Behandlingen for Tourettes syndrom/tics baserer seg på habit reversal training (HRT) og behandlingen av Trikotillomani er basert på HRT og ACT.

 

Et poliklinisk forløp kan strekke seg fra åtte til tolv uker med individuell tilpasning.

 

 

Teamet består av:

Psykologspesialister, ergoterapeut, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid, studenter under opplæring og legeressurs tilgjengelig. Behandlergruppen ved angst/OCD teamet har erfaring med de ulike behandlingsmetodene og kompetanse i forhold til lidelser relatert til OCD og andre angstlidelser.

 

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes. Poliklinikken har egne barneansvarlige som har ansvar for å ha fokus på barn under 18 år som pårørende.

 

 

Rutine for henvisning:
Det tas imot pasienter etter henvisning fra opptaksområdet til St. Olavs hospital. Pasienter kan søkes til teamet med henvisning fra fastlege og behandlere ansatt i psykisk helsevern (Sykehus og DPS).

Vi ønsker at henvisningen skal inneholde en beskrivelse av aktuelle angstproblemer, om det er forsøkt terapi tidligere og utfall av dette. I tillegg ønsker vi informasjon om aktuell livssituasjon og bruk av medikamenter (Tydelig skrevet medikamentliste). 

Kontakt

Oppmøtested

Østmarkveien 21, Lade, 7040 Trondheim 

 

Telefon
73865400
Henvendelser/spørsmål vedrørende behandlingen besvares hverdager mellom 11:30 – 12:30.
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta driftes av Trondheim kommune.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.