Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)

Ambulant Akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år.

Les mer om Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)

Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)

Vi kan gi støtte i krisesituasjoner gjennom samtaler som åpner for alternative løsninger i den aktuelle krisen. Vi tilbyr samtaler ved DPS, hjemmebesøk og i møte med samarbeidspartnere. Formålet er at vi skal forebygge og hindre unødvendige innleggelser i sykehus.

Hvem kan ta kontakt?

• Fastlege
• Legevakt
• Kommunehelsetjeneste
• Pasienten selv
• Pårørende/venner/familie
• Politi
• Andre i spesialisthelsetjenesten
• Øvrige som trenger bistand ved psykisk krise

Det er ønskelig at fastlege er kontaktet før det blir tatt kontakt med oss i spesialisthelsetjenesten.

 

 Hvordan jobber ambulant akutteam?

• bidrar til å løse kriser i den sosiale sammenheng pasienten befinner seg i.

• styrke pasientens muligheter til å selv håndtere akutte kriser.

• har oppmerksomhet rettet mot familie og nettverk.

• kan gi oppfølging inntil tre uker. Hvis behov for ytterligere hjelp, kan det henvises til poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten eller til oppfølging i kommunen.

 

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiater, psykologer og sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.


 Om kriser

Alle kan rammes av en psykisk krise. Den kan komme som følge av sykdom, langvarig stress, livskriser og liknende. En krise kan bl.a. gi seg utslag i:
• Angst
• Depresjon
• Forvirring/psykose
• Selvmordstanker
Enkle tiltak og tidlig støtte kan avhjelpe utvikling av en alvorlig psykisk krise.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Henvend deg i hovedekspedisjonen og gi beskjed at du er kommet. Vi kommer dit å henter deg.

Telefon
73 86 54 00 . Dersom det er behov for hjelp utenom arbeidstid, kan legevakt kontaktes på telefon 116117
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St Olavs hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Østmarkveien 21
Besøksadresse
Østmarkveien 21(Kart)
7040 Trondheim
Telefon
73 86 54 00
E-post

Kart

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.