Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)

Ambulant Akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år.
Åpningstiden er; 08.00 – 15.30 på hverdager. Henvendelser til oss på tlf 06800.

Dersom det er behov for hjelp utenom vår åpningstid, kan Legevakt kontaktes på telefon 116117.

Les mer om Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)

Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT)

Vi kan gi støtte i krisesituasjoner gjennom samtaler som åpner for alternative løsninger i den aktuelle krisen. Vi tilbyr samtaler ved DPS, hjemmebesøk og i møte med samarbeidspartnere. Formålet er at vi skal forebygge og hindre unødvendige innleggelser i sykehus.

Hvem kan ta kontakt?

• Fastlege
• Legevakt
• Kommunehelsetjeneste
• Pasienten selv
• Pårørende/venner/familie
• Politi
• Andre i spesialisthelsetjenesten
• Øvrige som trenger bistand ved psykisk krise

Det er ønskelig at fastlege er kontaktet før det blir tatt kontakt med oss i spesialisthelsetjenesten.

 

 Hvordan jobber ambulant akutteam?

• bidrar til å løse kriser i den sosiale sammenheng pasienten befinner seg i.

• styrke pasientens muligheter til å selv håndtere akutte kriser.

• har oppmerksomhet rettet mot familie og nettverk.

• kan gi oppfølging inntil tre uker. Hvis behov for ytterligere hjelp, kan det henvises til poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten eller til oppfølging i kommunen.

 

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiater, psykologer og sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.


 Om kriser

Alle kan rammes av en psykisk krise. Den kan komme som følge av sykdom, langvarig stress, livskriser og liknende. En krise kan bl.a. gi seg utslag i:
• Angst
• Depresjon
• Forvirring/psykose
• Selvmordstanker
Enkle tiltak og tidlig støtte kan avhjelpe utvikling av en alvorlig psykisk krise.

 

Kontakt

Oppmøtested

Henvend deg i hovedekspedisjonen og gi beskjed at du er kommet. Vi kommer å henter deg på venterommet.

Telefon
06800 . Dersom det er behov for hjelp utenom arbeidstid, kan legevakt kontaktes på telefon 116117
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Nidaros DPS
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Østmarkveien 21
Besøksadresse
Østmarkveien 21(Google maps)
7040 Trondheim
Telefon
73865400
E-post

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.