Divisjonsledelsen Psykisk helsevern

Divisjonssjefens stab skal arbeide for at St. Olavs Hospital fremstår med et koordinert og sammenhengende psykiatritilbud på spesialisthelsetjenestenivå ihht Nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse og i tråd med foretakets målsettinger.

Fant du det du lette etter?