Sinnemestring Brøsetmodellen

Vi hjelper kvinner og menn over 18 år som har sinne- og voldsproblematikk. Vi har innført denne modellen nasjonalt, så behandlingen vi gjør hos oss, gjøres også andre steder i landet.

Sinnemestring har sine kontorer i hovedhuset på Brøset. Foto: St. Olavs hospital
 
Her finner du andre godkjente behandlingsplasser

Sinnemestring Brøsetmodellen

Agder

Familiekontoret i Aust - Agder - Arendal / Lillesand

Kontaktperson: Tom Østgaard
Telefon: 37 00 57 80
E-post: Familiekontoret.aust-agder@bufetat.no 


Familievernkontoret i Aust Agder

Frihomsgaten 2-4, 4836 Arendal

Telefon: 37 00 57 80
E-post: familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

 

Birkenes kommune

Ressurssenteret Birkeland

Kontaktpersoner: Terje Bakken
Telefon: 414 02 831
E-post: terje.bakken@birkenes.kommune.no 


Lillesand kommune

Frisklivssentralen psykisk helse

Kontaktperson: Tore Hansen / Irene Aas Skaar
Telefon: 480 09 158 / 917 15 570
E-post: irene.aas.skaar@lillesand.kommune.no


Familiekontoret i Vest- Agder -Farsund

Kontaktperson: Roy Pedersen
Telefon: 38 39 58 80
E-post: familiekontoret.vest-agder@bufetat.no 


Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen

Kontaktpersoner:

Ole Bjørn Gautefall

Telefon: 906 39 242

E-post: Ole.Bjorn.Gautefall@kristiansand.kommune.no


Geir Olav Berg
Telefon: 902 45 891
Epost: Geir.Olav.Berg@Kristiansand.kommune.no


Kathrine Kristensen
Telefon: 979 89 885
E-post: kathrine.kristensen@kristiansand.kommune.no

Solveig Nygård
Telefon: 905 19 843
E-post: solveig.nygard@kristiansand.kommune.no

Gro Holmquist
Telefon: 482 90 368
E-post: gro.holmquist@kristiansand.kommune.no


Mandal kommune

Avd psykisk helse

Kontaktpersoner: Oddbjørn Breland / Monica Danielsen
Telefon: 906 58 743 / 952 49 398
E-post: oddbjorn.breland@mandal.kommune.no / Monica.Danielsen@mandal.kommune.no


Marnardal kommune

NAV Audnedal

Kontaktperson: Renate Johnsen
Telefon: 945 10 407
E-post: Renate.Johnsen2@nav.no

 

Lindesnes - Vigeland

Livsmestring / sinnemestring

Kontaktperson: Tove Glomsaker / Irene Gunnestad
Telefon: 415 26 086
E-post: Irene.Gunnestad@lindesnes.kommune.no


Søgne kommune

Kontaktperson: Anette Skeime
Telefon: 901 65 759

 

Audnedal kommune

Kontaktperson: Renate Johnsen
Telefon: 38 53 07 08 / 945 10 407
E-post: renate.johnsen2@nav.no 


Innlandet

Familievernkontoret Hamar

Kontaktperson: Sissel Randgaard
Telefon: 466 17 130
E-post: hamar.familiekontor@bufetat.no 


Friomsorgen Hamar

Kontaktperson: Elisabeth Hopteigen
Telefon: 62 55 55 30
E-post: elisabeth.hopteigen@kriminalomsorg.no 


Sykehuset Innlandet HF, DPS Kongsvinger

Kontaktperson: Tone Fonneland
Telefon: 62 88 75 00
E-post: tone.fonneland@sykehuset-innlandet.no 


DPS Kongsvinger Poliklinikk

Kontaktpersoner: Mona Gjerdrum / Tone Fonneland
Telefon: 62 88 75 00
E-post: mona.gjerdrum@sykehuset-innlandet.no 

 

Familievernkontoret Tynset

Aumliveien 4C, 2500 Tynset

Telefon: 466 17 130

 

Familievernkontoret i Kongsberg

Kontaktpersoner: Stein Roness / Tomas Hemstad
Telefon: 466 17 710
E-post: familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no 

 

Familievernkontoret Hamar

Brygga 11, 2317 Hamar

Telefon: 466 17 130
E-post: familievernkontoret.hamar.tynset@bufetat.no 


DPS Elverum - Hamar

Kontaktperson: Marie Aas
Telefon: 06200

Familievernkontoret Innlandet / Lillehammer

Kontaktpersoner: Anne Marie Johnsen / Marianne Sandvik
Telefon: 466 17 150
E-post: familievernkontoret.innlandet@bufetat.no  

 

Familievernkontoret Otta

Storgata 21, 2670 Otta

Telefon: 61 23 05 36
E-post: kf.otta@bufetat.no 


Enhet for psykisk helse

Skredderbakken 8A
2420 Trysil
Kontaktpersoner: Endre Godal og Jan Kåre Strømfors
Telefon: 474 55 520 / 404 33 755
E-post: endre.godal@trysil.kommune.no / jan.kare.stromfors@trysil.kommnue.no

Møre og Romsdal


Møre og Romsdal friomsorgskontor

Kontaktperson: Bjørn Kjetil Larsen
Telefon: 71 24 66 10 / 920 47 008
E-post: bjorn.kjetil.larsen@kriminalomsorg.no 


Familievernkontoret i Ålesund

Telefon: 466 17 390
E-post: familievernkontoret.alesund@bufetat.no 


Nordland

Familievernkontoret i Bodø - Bodø

Kontaktpersoner: Jan Olav Røed / Liv Willumsen
Telefon: 466 15 670
E-post: jan.olav.roed@bufetat.no 

 

Familievernkontoret Mo i Rana

Kontaktperson: Brynjar Karstensen
Telefon: 75 13 48 80
E-post: familievernkontoret.mo.i.rana@bufetat.no 


VOP Brønnøysund, Distriktspsykiatrisk senter, Helgelandssykehuset

Kontaktperson: Elin Pettersen
Telefon: 75 06 06 60
E-post: elin.anita.pettersen@helgelandssykehuset.no 


Rus og psykisk helsetjeneste, Brønnøysund kommune

Biskop Rosing gate 2, 8900 Brønnøysund

Kontaktpersoner: Kim Andrè Mørk
Telefon: 913 20 958

Anne Elisabeth Olsen
Telefon: 975 49 861

Bodø fengsel - Bodø

Kontaktperson: Hans Olav Berg
Telefon: 400 37 642

 

Nordland friomsorgskontor Bodø

Kontaktpersoner: Geir Helle / Ingunn Nilsen / Magne Sørensen
Telefon: 75 54 80 50
E-post: postmottak-9631@kriminalomsorg.no

 

Familievernkontoret i Vesterålen

Kontaktperson: Dag Harald Voktor
Telefon: 466 15 660
E-post: dag.harald.voktor@bufetat.no 


Lofoten og Vesterålen Familievernkontor

Markedsgata 20, 8450 Stokmarknes

Sentralbord: 46615660, Direkte: 46615422
E-post: familievernkontoret.vesteralen@bufetat.no 


Familievernkontoret Narvik / Harstad

Kontaktpersoner: Sissel Dalmo Olsen / Tone Holund
Telefon: 466 15 640 / 466 15 650
E-post: familievern.harstad@bufetat.no / familievern.harstad@bufetat.no

 

Bufetat - Røvika ungdomssenter, beredskapshjemavdeling 

Kontaktperson:

Connie Renate Eiring

Telefon: 466 15 685 / 472 49 000

 

Psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune

Kontaktpersoner:

Kristoffer Johansen (avdelingsleder psykisk helse)

Telefon: 454 48 452

E-post: kristoffer.johansen@vestvagoy.kommune.no

 

Kine Unstad (barnevernskonsulent Lofoten barnevern)

Telefon: 911 45 362

E-post: kine.unstad@vestvagoy.kommune.no


Barneverntjenesten i Vefsen

Kontaktperson:

Hanne Jørgensen

Telefon: 908 78 610

E-post: hanne.arntsen.jorgensen@vefsn.kommune.no


Familievernkontoret Mosjøen

Kontaktperson: Lise Olderskog Langø

Telefon: 75 11 41 80


Familieavdelingen, Barneverntjenesten Harstad kommune

Kontaktpersoner: Eirin Bakkebø / Marion Børgesdatter
Telefon: 970 84 242 / 906 92 760
E-post: eirin.bakkebo@harstad.kommune.no / marion.borgesdatter@harstad.kommune.no


Oslo

Oslo Universitetssykehus Sinnemestring for døve, nasjonalt tilbud

Kontaktpersoner: Jenny Florence Meling
Telefon: 22 92 35 84

Familievernkontor Enerhaugen- Oslo

Tilbudet gjelder kun for personer som er i et parforhold og har barn.

Telefon: 466 17 010 
E-post: enerhaugen.familievernkontor@bufetat.no


Gjestehuset Oslo

Kontaktperson: Siri A. Helleland
Telefon: 953 66 624
E-post: siri.anette.helleland@bal.oslo.kommune.no 


KIF Oslo friomsorgskontor

Mariboesgate 13, sideinngang 5. etg. Oslo

Telefon: 22 86 77 00

 

Oslo Dps Ruspoliklinikk Ryen

Ryenstubben 3

Telefon: 22 68 26 55


Vestre Aker Familiesenter

Kontaktpersoner: Elin Indiana Halvorsen
Telefon: 970 57 251
E-post: elin.indiana.halvorsen@bva.oslo.kommune.no 

Irasj-Marcello Asanti

E-post: irasj.asanti@bva.oslo.kommune.no


Nordre Aker barneverntjeneste

Kontaktperson: Gunn T. Sandhaug

Telefon: 916 92 338

E-post: gunn.sandhaug.johnsen@bna.oslo.kommune.no


Stovner barneverntjeneste

Telefon: 952 21 241 / 952 21 241
E-post: elizabeth.langeland.gracia@bsr.oslo.kommune.no 


Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

Kontaktperson: Olav Strand
Telefon: 922 02 121
E-post: olav@strand.gs 


Oslo Universitetssykehus Hf Avdeling For Rus og Avhengighet

Bygning 20 Sognsvannsveien 21

Telefon: 22 56 66 50

 

Bydel Sagene Barneverntjenesten

Kontaktperson: Bente Bækkelund Jørgensen
Telefon: 414 43 074

E-post: bente.bakkelund.jorgensen@bsa.oslo.kommune.no


Søndre Nordstrand barneverntjeneste

Kontaktperson: Dag Birger Kjernsvik
Telefon: 468 90 837
E-post: dag.birger.kjernsvik@bsn.oslo.kommune.no


Rogaland

Kontaktperson: Odd Hanssen Matre

Telefon: 466 19 717 / 936 41 174
E-post: odd.hansen.matre@bufetat.no


Troms og Finnmark

Familievernkontoret Alta

Kontaktperson: Maren Rapp
Telefon: 466 15 590
E-post: maren.brita.rapp@bufetat.no 


Finnmarkskollektivet - Langfjordbotn (Sinnemestring for ungdom og voksne)

Kontaktpersoner: Trude Røed / Jan Navjord/ Ben Livesey
Telefon: 78 44 45 30
E-post: trude@finnmarkskollektivet.no / jan@finnmarkskollektivet.no / ben@finnmarkskollektivet.no


Samisk psykiatrisk ungdomsteam - Karasjok (Sinnemestring for ungdom > 30 år)

Kontaktperson: Edit Johnsen
Telefon: 78 46 95 50
E-post: edit.johnsen@helse-finnmark.no 


VPP Kirkenes

Kontaktperson: Ingunn Børresen
Telefon: 78 97 31 25

 

Alta DPS

Dr. Kvammesvei 21
Telefon: 78 48 38 15 / 78 48 38 00


Indre- Finnmark familievernkontor

Kontaktpersin: Lena Anti
E-post: karasjok.familievern@bufetat.no
Besøksadresse: Fitnodatgeaidnu 41- 43, 9730 Karasjok.
Telefon: 466 15 610

RVTS-Nord - Tromsø

Kontaktpersoner: Jens Salamonsen / Gro Morken Nilsen
Telefon: 77 62 68 76
E-post: jens.salamonsen@unn.no 

 

Senter for psykisk helse Nord-Troms - Storslett

Telefon: 77 75 46 00

 

Færingen TS - Tromsø

Kontaktpersoner: Tom Nelson / Mia Sørli
Telefon: 77 75 49 78
E-post: tom.andre.nelson@unn.no 

 

Senter for psykisk helse Midt-Troms - Silsand

Kontaktpersoner: Trude Rokstad / Jan Sigmund Agersborg
Telefon: 77 75 4700
E-post: trude.greta.rokstad@unn.no 

 

Nymogården AS Målselv (Sinnemestring for ungdom)

Kontaktpersoner: Silje Trondsen

Telefon: 910 03 330
E-post: strondsen@hotmail.com

Tone Lomax 


Tone Nilsen
Telefon: 9951 87 011
E-post: tonemnilssen@hotmail.com


Troms friomsorgskontor

Kontaktpersoner: Steffen Johnsen / Tove Wilhelmsen
Telefon: 77 66 19 00
E-post: postmottak-9641@kriminalomsorg.no 

 

Familievernkontoret Narvik / Harstad

Kontaktpersoner: Sissel Dalmo Olsen / Tone Holund
Telefon: 466 15 640 / 466 15 650
E-post: familievern.harstad@bufetat.no 


Familievernkontoret Finnsnes

Kontaktperson: Inger Midtervoll Lange
Telefon: 466 15 630
E-post: familievernkontoret.finnsnes@bufetat.no  


MST Tromsø - Bufetat region nord

Kontaktperson: Tone Meland

Besøksadresse: Storgata 92, 3.etasje, 9008 Tromsø

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Telefon: 466 19 051
 

Losen lavterskelsenter - Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune

Kontaktpersoner: Tone Sedolfsen, Ellen Marie Nilsen og Linda Axelsen Gamnes
Sjøgata 2, 9008 Tromsø
Telefon Infosentralen: 915 27 690
 

Barneverntjenesten i Tromsø kommune

Kontaktpersoner: Marianne Håland og Rita Losnegård

Besøksadresse: Fredrik Langes gate 25, 3.etasje, 9008 Tromsø
Postadresse: Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Telefon: 951 95 240

Miljøtjenesten barn og unge (0-23 år)

Kontaktperson:  Truls Staer
Telefon:  412 39 244
E-post:  truls.staer@tromso.kommune.no


Trøndelag

Familievernkontoret i Levanger

Kontaktpersoner: Svein Erik Granli
Telefon: 466 17 680

 

Trøndelag Friomsorgskontor

Kontaktpersoner: Vilvang Lena (Trøndelag friomsorgskontor)
Telefon sentralbord begge avdelinger: 73 88 47 30
E-post: trondelag.friomsorg@kriminalomsorg.no 


Namsos kommune – Rus og psykisk helsetjeneste

Kontaktpersoner: Martha Ytterdahl
Telefon: 948 68 423

 
Geir Hanslien
Telefon: 902 16 898
E-post: geir.hanslien@namsos.kommune.no


Trondheim kommune

Enhet psykisk helse og rus

Kontaktperson: Reidun Hobbesland
Telefon: 932 27 631
E-post: reidun.hobbesland@trondheim.kommune.no

 

St. Olavs Hospital, avd. Brøset - Trondheim

Kontaktpersoner: Anne Meisingset
Telefon: 72 82 35 54
E-post: anne.meisingset@stolav.no 


Trondheim kommune – Ungdomsenheten (Sinnemestring for ungdom)

Kontaktpersoner: Rannveig Hermansen

Telefon: 948 73 067
E-post: rannveig.hermansen@trondheim.kommune.no

 
Marianne Langeland
E-post: marianne.langeland@trondheim.kommune.no

 
Tor Kristian Stinessen
E-post: tor-kristian.stinessen@trondheim.kommune.no


Trondheim Fengsel avd Nermarka

Kontaktpersoner: Wenche Pedersen
Telefon: 73 82 62 37
E-post: wenche.pedersen@kriminalomsorg.no 


Trondheim kommune ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen

Kontaktpersoner: Arnfinn Gullbrekken
Telefon: 916 72 270 
E-post: arnfinn.gullbrekken@trondheim.kommune.no
Besøksadresse: Erling Skakkesgt. 49


St.Olavs Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Kontaktperson: Unni Korshavn

Telefon: 73 86 28 30
E-post: unni.korshavn@stolav.no


Familievernkontoret i Trondheim

Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim

Kontaktperson: Edgar Leistad
Telefon: 73 99 05 00
E-post: familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no / edgar.leistad@bufetat.no


Trøndelag Friomsorgskontor

Kontaktpersoner: Vilvang Lena (Trøndelag friomsorgskontor)
Telefon sentralbord begge avdelinger: 73 88 47 30
E-post: trondelag.friomsorg@kriminalomsorg.no


Familie og forebyging, psykisk helse og rus, Ørland kommune

Kontaktpersoner: Hanne Berg Håbrekke / Rune Aune

Telefon: 918 38 649 / 468 26 461


Vestfold og Telemark

Familievernkontoret i Øvre Telemark- Kviteseid

Kontaktpersoner: Gunnar Ofte / Anne Tanche Nilssen
Telefon: 35 06 88 50
E-post: gunnar.ofte@bufetat.no 


Familievernkontoret i Søndre Vestfold - Sandefjord

Tar personer fra hele Vestfold for hjelp til sinnemestring.

Kontaktpersoner: Kirstine Scheldrup / John Vatne / Sissel Karlsen
Telefon: 33 48 22 50
E-post: kirkens-familievernkontor@c2i.net / John.Vatne@bufetat.no


Søndre Vestfold DPS- Larvik

Kontaktpersoner: Ronald Lødrup / Thorstein Lundgren
Telefon: 33 11 87 00
E-post: ronald.lodrup@piv.no

 

Samtaleterapeuten i Horten

Kontaktperson: Margaret Nilsen
Telefon: 932 81 669
E-post: marganilsen@gmail.com


Sandefjord kommune Tjenestekontoret

Spørsmål om sinnemestring

Kontaktperson: Anne-Mette Abrahamsen
Telefon: 415 52 365

 

Sandefjord kommune

Sinnemestring Enhet kortvarig psykisk helsehjelp

Kontaktperson: Berit Moe
Telefon: 977 71 690
E-post: Berit.Moe2@sandefjord.kommune.no

Horten kommune

Enhet for rus- og psykisk helse

Kontaktpersoner: Mona Mathisen

Telefon: 975 50 493 
E-post: mona.mathisen@horten.kommune.no

 

Målfrid Viken
Telefon: 975 50 438
E-post: malfrid.viken@horten.kommune.no

 

Gry Nilsen
Telefon: 975 50 158
E-post: gry.nilsen@horten.kommune.no


Vestland

Bergen fengsel, seksjon fengselspsykiatri, Helse Bergen

Kontaktpersoner: Erik Risnes / Siv Kavlie
Telefon: 55 39 36 98 / 55 39 36 00
E-post: sivkavlie@hotmail.com 


Kriminalomsorgen Bjørgvinn fengsel

Kontaktpersoner: Lindy K Andersen / Marianne F. Walderhaug
Telefon: 55 25 11 90
E-post: bjorgvin.fengsel@kriminalomsorgen.no 


Familievernkontoret Øygarden kommune

Kontaktperson: Solveig Ullaland

Telefon: 480 54 087

E-post: solveig.ullaland@oygarden.kommune.no


Vaksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) - Voss

Kontaktperson: Linda Hjeltnes
Telefon: 56 53 38 30
E-post: linda.hjeltnes@helse.bergen.no 


Bergen kommune (Barnevernsvakta)

Kontaktperson: Marie Ackre
Telefon: 55 36 11 80
E-post: marie.ackre@bergen.kommune.no 


RVTS- Vest - Bergen

Kontaktpersoner: Geir Johnny Olsen / Øyvind Heen Ottesen
Telefon: 55 97 66 95 / 55 97 26 17
E-post: geir.johnny.olsen@helse-bergen.no / oeyvind.heen.ottesen@helse-bergen.no 


Psykisk helse Arna/ Åsane

Ådnaveien 63, 5260 Indre Arna

Kontaktperson: Monica Thorsen
Telefon: 55 56 26 92 / 908 07 931
E-post: monica.thorsen@bergen.kommune.no 


Bergen kommune

Kontaktpersoner: Linda Helle / Monica Thorsen
Telefon: 55 56 26 92
E-post: Linda.helle@bergen.kommune.no / monica.thorsen@bergen.kommune.no 


Askøy kommune

Kontaktpersoner

Hege Klausen
56 15 85 08 mob.nr. 970 51 827
hege.klausen@askoy.kommune.no 

 
Bente Hilleren Haugland
56 15 85 85, mob. 952 90 370
bente.hilleren.haugland@askoy.kommune.no

 
Anna Herborg Sygnabere
 56 15 85 06 mob.nr. 970 51 828
anna.herborg.sygnabere@askoy.kommune.no 

 
Tord Tingvatn
 56 15 85 07
tord.tingvatn@askoy.kommune.no


Helse Fonna HF, klinikk for psykisk helsevern

Kontaktpersoner: Espen Solheim  / Solveig Hjelmeland Olsen / Aase B. Haktorsson
Telefon: 951 25 992 / 958 388 10 / 902 75 015
E-post: lms.psykiatri@helse-fonna.no


Valen sjukehus (Helse Fonna)

Kontaktpersoner: Aase B. Haktorson / Solveig H. Olsen
 902 75 015 / 486 11 079
E-post: lms.psykiatri@helse-fonna.no 


Bjørgvin familiekontor

Kontaktperson: Håvard Sætre
Telefon: 55 25 11 50
E-post: bjorgvin.familiekontor@bufetat.no

 

Bergen og omland familievernkontor

Kontaktperson: Herdis Stoknes
Telefon: 46 61 91 40
E-post: bergen.omland.familievernkontor@bufetat.no


Førde

Kontaktperson: Ehamparam Ketheeswaran
Telefon: 905 05 250
E-post: post@kannan.no


Indre Sogn psykiatrisenter

Kontaktpersoner: Laila Hagen / Kari Bergum Jensen
Telefon: 57 62 75 00
E-post: laila.hagen@helse-forde.no

Familiens Hus, Osterøy kommune

Kontaktperson: Else-Margrethe T. Aarland
Telefon: 56 19 24 00
E-post: else.aarland@osteroy.kommune.noViken

Familievernkontoret for Asker og Bærum

Løkketangen 10 A, 3.etg. Sandvika

Kontaktperson: Wenche Blaauw
Telefon: 466 16 150


Asker kommune

Telefon: 66 90 97 22
E-post: post@asker.kommune.no


Familievernkontoret Follo

Idrettsveien 7, 1400 Ski

Telefon: 64 91 46 60
E-post: kf.follo@bufetat.no


Familievernkontoret Nedre Romerike

Torget 6, 2000 Lillestrøm

Telefon: 466 16 830
E-post: familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no 


Familievernkontoret Øvre Romerike

Veiberggata 2A, 2050 Jessheim

Telefon: 466 17 200
E-post: familievernkontoret.ovre.romerike@bufetat.no 


Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

Kontaktperson: Olav Strand
Telefon: 922 02 121

E-post: olav@strand.gs

 

Sørum kommune, Psykisk helse og rus

Kontaktperson: Nils Arne Kværnhaug
Telefon: 63 86 93 90
E-post: nils.arne.kvarnhaug@sorum.kommune.no 


Bærum kommune barnevernstjenesten

Kontaktperson: Karin Walderon og Kari R. Ertesvåg
Telefon: 400 17 850

E-post: karin.waldron@baerum.kommune.no 


Psykisk helse – Rus Gol kommune og Hallingdalkrisesenter

Kontaktperson: Marianne Ødegaard Müller 
E-post: marianne.odegaard@gol.kommune.no
Telefon: 916 73 947

Familievernkontoret i Kongsberg

Kontaktperson: Jeanne Gregertsen, Rea Larsen og Tormod Thingstad 
Telefon: 466 17 710 / 466 17 710 / 466 18 339
E-post: familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no / familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no / tormod.thingstad@bufetat.no 


Familievernkontoret i Drammen

Kontaktpersoner: Christian Vikvam og Anne Lise Lystad 
Telefon: 466 17 710 
E-post: familievernkontoret.drammen@bufetat.no  / familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no


Familievernkontoret Ringerike- Hønefoss

Kontaktpersoner: Trine Huseby / Per Bjørnar Halås
Telefon: 32 12 33 44
E-post: ringerike.familievernkontor@bufetat.no 


Familievernkontoret i Drammen

Kontaktpersoner: Anne Hval / Jeanne Gregertsen / Anders Opsahl
Telefon: 466 17 710
E-post: familievernkontoret.drammen@bufetat.no 


Ringerike fengsel

Kontaktpersoner: Johan Grip Sagløkken / Thor Arne Bell
Telefon: 33 20 74 00
E-post: saglokken@gmail.com 


Kirkens Bymisjon Drammen

Kontaktperson: Benedicte Nansdal
Telefon: 32 27 72 10 eller dir. Mob. 975 12 768
E-post: benedicte.nansdal@skbd.no

Familievernkontoret Øsfold - Fredrikstad

Kontaktpersoner: Erik A. Andreassen / Stein A. Knudsen
Telefon: 466 16 100
E-post: familievernkontoret.ostfold.sor@bufetat.no 


Konfliktrådet i Østfold

Kontaktpersoner: Ethel Fjellbakk / Kjersti Lilloe-Olsen
Telefon: 22 03 26 15
E-post: ethel.fjellbakk@konfliktraadet.no


Kriminalomsorgen Halden Fengsel

Kontaktpersoner: Elling Ellingsen / Ann Kristin Daae Leivann
Telefon: 69 21 46 00
E-post: elling.ellingsen@kriminalomsorg.no 


Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem

Kontaktperson: Espen Hansen
Telefon: 69 23 22 50
E-post: espen.hansen@bymisjon.no 


Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

Kontaktperson: Olav Strand
Telefon: 922 02 121
E-post: olav@strand.gs 


Hobøl Asylmottak m/tilrettelagt avdeling

Terapeuter med lang erfaring fra arbeid med enkeltindivider og familier med norsk og annen kulturell bakgrunn, er tilgjengelige for individuell terapi og/eller terapi i grupper, dag/kveld i Østlandsområdet


Kontaktpersoner: Olav Strand / Snoor Dara
Telefon: 69 92 42 22 / 944 23 437
E-post: olav@strand.gs 


Familiesenter Rakkestad Østfold

Skogveien 9, 1890 Rakkestad

Servicekontor Rakkestad kommune: Tlf: 69 22 55 00

Kontaktpersoner: Jorunn Funderud / Kjersti Snopestad
Telefon: 489 94 362 /  95032369
E-post: JorunnHanes.Funderud@rakkestad.kommune.no  / Kjersti.Snopestad@rakkestad.kommune.no


Sykehuset Østfold, DPS Moss (DPS Nordre Østfold)

Kontaktperson: Lisbeth Mjønner
Telefon: 934 81 057.
E-post: Lisbeth.Mjonner@so-hf.no 


Rygge Familiesenter Barnevernstjenesten

Kontaktpersoner: Linn R Begdouri / Elisabeth Solvoll
Telefon: 459 72 643 / 474 55 619
E-post: linn.begdouri@rygge.kommune.no / elisabeth.solvoll@rygge.kommune.no 


Psykisk helse- og rusteam, Trøgstad kommune

Kontaktpersoner: Bjørn Sætra

Telefon: 47 47 81 18
E-post: Bjorn.saetra@trogstad.kommune.no

Jenniffer Troncoso

Telefon: 47 47 81 16

E-post:  Jenniffer.troncoso@trogstad.kommune.no


Pernille Grønlund

E-post: pernille.gronlund@io.kommune.noKontaktinformasjon

Oppmøtested
Gå inn hovedinngangen til det store hvite hovedhuset. Sinnemestring holder til i 1. etasje.
Telefon
72 82 35 50
Anne Meisingset: 72 82 35 54 / Siv Sæther: 72 82 37 18
E-post
Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Kart)

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Nyheter

Fant du det du lette etter?