Sinnemestring Brøsetmodellen

Vi hjelper kvinner og menn over 18 år som har sinne- og voldsproblematikk. Vi har innført denne modellen nasjonalt, så behandlingen vi gjør hos oss, gjøres også andre steder i landet.

Sinnemestring har sine kontorer i hovedhuset på Brøset. Foto: St. Olavs hospital
 
Her finner du andre godkjente behandlingsplasser

Sinnemestring Brøsetmodellen

Akershus

Familievernkontoret for Asker og Bærum

Løkketangen 10 A, 3.etg. Sandvika

Kontaktperson: Wenche Blaauw
Telefon: 466 16 150


Asker kommune

Telefon: 66 90 97 22
E-post: post@asker.kommune.no


Familievernkontoret Follo

Idrettsveien 7, 1400 Ski

Telefon: 64 91 46 60
E-post: kf.follo@bufetat.no


Familievernkontoret Nedre Romerike

Torget 6, 2000 Lillestrøm

Telefon: 466 16 830
E-post: familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no 


Familievernkontoret Øvre Romerike

Veiberggata 2A, 2050 Jessheim

Telefon: 466 17 200
E-post: familievernkontoret.ovre.romerike@bufetat.no 


Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

Kontaktperson: Olav Strand
Telefon: 922 02 121

E-post: olav@strand.gs

 

Sørum kommune, Psykisk helse og rus

Kontaktperson: Nils Arne Kværnhaug
Telefon: 63 86 93 90
E-post: nils.arne.kvarnhaug@sorum.kommune.no 


Bærum kommune barnevernstjenesten

Kontaktperson: Karin Walderon og Kari R. Ertesvåg
Telefon: 400 17 850

E-post: karin.waldron@baerum.kommune.no 

Aust-Agder

Familiekontoret i Aust - Agder - Arendal / Lillesand

Kontaktperson: Tom Østgaard
Telefon: 37 00 57 80
E-post: Familiekontoret.aust-agder@bufetat.no 


Familievernkontoret i Aust Agder

Frihomsgaten 2-4, 4836 Arendal

Telefon: 37 00 57 80
E-post: familiekontoret.aust-agder@bufetat.no

 

Birkenes kommune

Ressurssenteret Birkeland

Kontaktpersoner: Terje Bakken
Telefon: 414 02 831
E-post: terje.bakken@birkenes.kommune.no 


Lillesand kommune

Frisklivssentralen psykisk helse

Kontaktperson: Tore Hansen / Irene Aas Skaar
Telefon: 480 09 158 / 917 15 570
E-post: irene.aas.skaar@lillesand.kommune.no


Buskerud


Familievernkontoret i Kongsberg

Kontaktperson: Stein Roness / Thomas Hemstad / Tormod Thingstad
Telefon: 466 17 710 / 466 17 710 / 466 18 339
E-post: familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no / familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no / tormod.thingstad@bufetat.no 


Familievernkontoret i Drammen

Kontaktpersoner: Rea Larsen / Jeanne Gregertsen
Telefon: 466 17 710 /  466 17 710
E-post: familievernkontoret.drammen@bufetat.no  / familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no


Familievernkontoret Ringerike- Hønefoss

Kontaktpersoner: Trine Huseby / Per Bjørnar Halås
Telefon: 32 12 33 44
E-post: ringerike.familievernkontor@bufetat.no 


Familievernkontoret i Drammen

Kontaktpersoner: Anne Hval / Jeanne Gregertsen / Anders Opsahl
Telefon: 466 17 710
E-post: familievernkontoret.drammen@bufetat.no 


Ringerike fengsel

Kontaktpersoner: Johan Grip Sagløkken / Thor Arne Bell
Telefon: 33 20 74 00
E-post: saglokken@gmail.com 

 

KIF Buskerud


Kirkens Bymisjon Drammen

Kontaktperson: Benedicte Nansdal
Telefon: 32 27 72 10 eller dir. Mob. 975 12 768
E-post: benedicte.nansdal@skbd.no 

Finnmark

Familievernkontoret Alta

Kontaktperson: Maren Rapp
Telefon: 466 15 590
E-post: maren.brita.rapp@bufetat.no 


Finnmarkskollektivet - Langfjordbotn (Sinnemestring for ungdom)

Kontaktpersoner: Trude Røed / Jan Navjord
Telefon: 78 44 45 30
E-post: trude@finnmarkskollektivet.no / jan@finnmarkskollektivet.no


Samisk psykiatrisk ungdomsteam - Karasjok (Sinnemestring for ungdom > 30 år)

Kontaktperson: Edit Johnsen
Telefon: 78 46 95 50
E-post: edit.johnsen@helse-finnmark.no 


VPP Kirkenes

Kontaktperson: Ingunn Børresen
Telefon: 78 97 31 25

 

Alta DPS

Dr. Kvammesvei 21
Telefon: 78 48 38 15 / 78 48 38 00

 

Hedmark

Familievernkontoret Hamar

Kontaktperson: Sissel Randgaard
Telefon: 466 17 130
E-post: hamar.familiekontor@bufetat.no 


Friomsorgen Hamar

Kontaktperson: Elisabeth Hopteigen
Telefon: 62 55 55 30
E-post: elisabeth.hopteigen@kriminalomsorg.no 


Sykehuset Innlandet HF, DPS Kongsvinger

Kontaktperson: Tone Fonneland
Telefon: 62 88 75 00
E-post: tone.fonneland@sykehuset-innlandet.no 


DPS Kongsvinger Poliklinikk

Kontaktpersoner: Mona Gjerdrum / Tone Fonneland
Telefon: 62 88 75 00
E-post: mona.gjerdrum@sykehuset-innlandet.no 

 

Familievernkontoret Tynset

Aumliveien 4C, 2500 Tynset

Telefon: 466 17 130

 

Familievernkontoret i Kongsberg

Kontaktpersoner: Stein Roness / Tomas Hemstad
Telefon: 466 17 710
E-post: familievernkontorene.drammen-kongsberg@bufetat.no 

 

Familievernkontoret Hamar

Brygga 11, 2317 Hamar

Telefon: 466 17 130
E-post: familievernkontoret.hamar.tynset@bufetat.no 


DPS Elverum - Hamar

Kontaktperson: Marie Aas
Telefon: 06200

 

Hordaland


Bergen fengsel, seksjon fengselspsykiatri, Helse Bergen

Kontaktpersoner: Erik Risnes / Siv Kavlie
Telefon: 55 39 36 98 / 55 39 36 00
E-post: sivkavlie@hotmail.com 


Kriminalomsorgen Bjørgvinn fengsel

Kontaktpersoner: Lindy K Andersen / Marianne F. Walderhaug
Telefon: 55 25 11 90
E-post: bjorgvin.fengsel@kriminalomsorgen.no 


Familievernkontoret på Straume


Vaksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) - Voss

Kontaktperson: Linda Hjeltnes
Telefon: 56 53 38 30
E-post: linda.hjeltnes@helse.bergen.no 


Bergen kommune (Barnevernsvakta)

Kontaktperson: Marie Ackre
Telefon: 55 36 11 80
E-post: marie.ackre@bergen.kommune.no 


RVTS- Vest - Bergen

Kontaktpersoner: Geir Johnny Olsen / Øyvind Heen Ottesen
Telefon: 55 97 66 95 / 55 97 26 17
E-post: geir.johnny.olsen@helse-bergen.no / oeyvind.heen.ottesen@helse-bergen.no 


Psykisk helse Arna/ Åsane

Ådnaveien 63, 5260 Indre Arna

Kontaktperson: Monica Thorsen
Telefon: 55 56 26 92 / 908 07 931
E-post: monica.thorsen@bergen.kommune.no 


Bergen kommune

Kontaktpersoner: Linda Helle / Monica Thorsen
Telefon: 55 56 26 92
E-post: Linda.helle@bergen.kommune.no / monica.thorsen@bergen.kommune.no 


Helse Bergen


Askøy kommune

Kontaktpersoner

Hege Klausen
56 15 85 08 mob.nr. 970 51 827
hege.klausen@askoy.kommune.no 

 
Bente Hilleren Haugland
56 15 85 85, mob. 952 90 370
bente.hilleren.haugland@askoy.kommune.no

 
Anna Herborg Sygnabere
 56 15 85 06 mob.nr. 970 51 828
anna.herborg.sygnabere@askoy.kommune.no 

 
Tord Tingvatn
 56 15 85 07
tord.tingvatn@askoy.kommune.no


Helse Fonna HF, klinikk for psykisk helsevern

Kontaktpersoner: Espen Solheim  / Solveig Hjelmeland Olsen / Aase B. Haktorsson
Telefon: 951 25 992 / 958 388 10 / 902 75 015
E-post: lms.psykiatri@helse-fonna.no


Valen sjukehus (Helse Fonna)

Kontaktpersoner: Aase B. Haktorson / Solveig H. Olsen
 902 75 015 / 486 11 079
E-post: lms.psykiatri@helse-fonna.no 


Bjørgvin familiekontor

Kontaktperson: Håvard Sætre
Telefon: 55 25 11 50
E-post: bjorgvin.familiekontor@bufetat.no

 

Bergen og omland familievernkontor

Kontaktperson: Herdis Stoknes
Telefon: 46 61 91 40
E-post: bergen.omland.familievernkontor@bufetat.no


Møre og Romsdal


Møre og Romsdal friomsorgskontor

Kontaktperson: Bjørn Kjetil Larsen
Telefon: 71 24 66 10 / 920 47 008
E-post: bjorn.kjetil.larsen@kriminalomsorg.no 


Helse Nordmøre og Romsdal – Kristiansund N


Familievernkontoret i Ålesund

Telefon: 466 17 390
E-post: familievernkontoret.alesund@bufetat.no 

Nordland


Familievernkontoret i Bodø - Bodø

Kontaktpersoner: Jan Olav Røed / Liv Willumsen
Telefon: 466 15 670
E-post: jan.olav.roed@bufetat.no 

 

Familievernkontoret Mo i Rana

Kontaktperson: Brynjar Karstensen
Telefon: 75 13 48 80
E-post: familievernkontoret.mo.i.rana@bufetat.no 


VOP Brønnøysund, Distriktspsykiatrisk senter, Helgelandssykehuset

Kontaktperson: Elin Pettersen
Telefon: 75 06 06 60
E-post: elin.anita.pettersen@helgelandssykehuset.no 


Bodø fengsel - Bodø

Kontaktperson: Hans Olav Berg
Telefon: 400 37 642

 

Nordland friomsorgskontor Bodø

Kontaktpersoner: Geir Helle / Ingunn Nilsen / Magne Sørensen
Telefon: 75 54 80 50
E-post: postmottak-9631@kriminalomsorg.no

 

Familievernkontoret i Vesterålen

Kontaktperson: Dag Harald Voktor
Telefon: 466 15 660
E-post: dag.harald.voktor@bufetat.no 


Lofoten og Vesterålen Familievernkontor

Markedsgata 20, 8450 Stokmarknes

Sentralbord: 46615660, Direkte: 46615422
E-post: familievernkontoret.vesteralen@bufetat.no 


Familievernkontoret Narvik / Harstad

Kontaktpersoner: Sissel Dalmo Olsen / Tone Holund
Telefon: 466 15 640 / 466 15 650
E-post: familievern.harstad@bufetat.no / familievern.harstad@bufetat.no

Bufetat - Røvika ungdomssenter, beredskapshjemavdeling 

Kontaktperson:

Connie Renate Eiring

Telefon: 466 15 685 / 472 49 000


Oppland


Familievernkontoret Innlandet / Lillehammer

Kontaktpersoner: Anne Marie Johnsen / Marianne Sandvik
Telefon: 466 17 150
E-post: familievernkontoret.innlandet@bufetat.no  

 

Familievernkontoret Otta

Storgata 21, 2670 Otta

Telefon: 61 23 05 36
E-post: kf.otta@bufetat.no 


Oslo

Oslo Universitetssykehus Sinnemestring for døve, nasjonalt tilbud

Kontaktpersoner: Jenny Florence Meling
Telefon: 22 92 35 84

Familievernkontor Enerhaugen- Oslo

Tilbudet gjelder kun for personer som er i et parforhold og har barn.

Telefon: 466 17 010 
E-post: enerhaugen.familievernkontor@bufetat.no


Gjestehuset Oslo

Kontaktperson: Siri A. Helleland
Telefon: 953 66 624
E-post: siri.anette.helleland@bal.oslo.kommune.no 


Ila fengsel


KIF Oslo friomsorgskontor

Mariboesgate 13, sideinngang 5. etg. Oslo

Telefon: 22 86 77 00

 

Oslo Dps Ruspoliklinikk Ryen

Ryenstubben 3

Telefon: 22 68 26 55


Vestre Aker Familiesenter

Kontaktpersoner: Elin Indiana Halvorsen
Telefon: 970 57 251
E-post: elin.indiana.halvorsen@bva.oslo.kommune.no 


Barnevernet Grorud


Stovner barneverntjeneste

Telefon: 952 21 241 / 952 21 241
E-post: elizabeth.langeland.gracia@bsr.oslo.kommune.no 


Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

Kontaktperson: Olav Strand
Telefon: 922 02 121
E-post: olav@strand.gs 


Oslo Universitetssykehus Hf Avdeling For Rus og Avhengighet

Bygning 20 Sognsvannsveien 21

Telefon: 22 56 66 50

 

Bydel Sagene Barneverntjenesten

Kontaktperson: Bente Bækkelund Jørgensen
Telefon: 414 43 074
Sentralbord: 21 80 21 80 


Andre kontaktpersoner

Arild Mork Skjeltorp 
Telefon: 909 32 680

E-post: arild@foreldreterapeuten.no

Søndre Nordstrand barneverntjeneste

Kontaktperson: Dag Birger Kjernsvik
Telefon: 468 90 837
E-post: dag.birger.kjernsvik@bsn.oslo.kommune.no

Rogaland

Sogn og Fjordane

Førde

Kontaktperson: Ehamparam Ketheeswaran
Telefon: 905 05 250
E-post: post@kannan.no

Indre Sogn psykiatrisenter

Kontaktpersoner: Laila Hagen / Kari Bergum Jensen
Telefon: 57 62 75 00
E-post: laila.hagen@helse-forde.noTelemark

Familievernkontoret i Øvre Telemark- Kviteseid

Kontaktpersoner: Gunnar Ofte / Anne Tanche Nilssen
Telefon: 35 06 88 50
E-post: gunnar.ofte@bufetat.no 

 

Troms


RVTS-Nord - Tromsø

Kontaktpersoner: Jens Salamonsen / Gro Morken Nilsen
Telefon: 77 62 68 76
E-post: jens.salamonsen@unn.no 

 

Senter for psykisk helse Nord-Troms - Storslett

Telefon: 77 75 46 00

 

Færingen TS - Tromsø

Kontaktpersoner: Tom Nelson / Mia Sørli
Telefon: 77 75 49 78
E-post: tom.andre.nelson@unn.no 

 

Senter for psykisk helse Midt-Troms - Silsand

Kontaktpersoner: Trude Rokstad / Jan Sigmund Agersborg
Telefon: 77 75 4700
E-post: trude.greta.rokstad@unn.no 

 

Nymogården AS Målselv (Sinnemestring for ungdom)

Kontaktpersoner

Silje Trondsen
Telefon: 910 03 330
E-post: strondsen@hotmail.com

 
Tone Nilsen
Telefon: 9951 87 011
E-post: tonemnilssen@hotmail.com


Tone Lomax

 

Troms friomsorgskontor

Kontaktpersoner: Steffen Johnsen / Tove Wilhelmsen
Telefon: 77 66 19 00
E-post: postmottak-9641@kriminalomsorg.no 

 

Familievernkontoret Narvik / Harstad

Kontaktpersoner: Sissel Dalmo Olsen / Tone Holund
Telefon: 466 15 640 / 466 15 650
E-post: familievern.harstad@bufetat.no 


Familievernkontoret Finnsnes

Kontaktperson: Inger Midtervoll Lange
Telefon: 466 15 630
E-post: familievernkontoret.finnsnes@bufetat.no  


MST Tromsø - Bufetat region nord

Kontaktperson: Tone Meland

Besøksadresse: Storgata 92, 3.etasje, 9008 Tromsø

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Telefon: 466 19 051
 

Losen lavterskelsenter - Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune

Kontaktpersoner: Tone Sedolfsen, Ellen Marie Nilsen og Linda Axelsen Gamnes
Sjøgata 2, 9008 Tromsø
Telefon Infosentralen: 915 27 690
 

Barneverntjenesten i Tromsø kommune

Kontaktpersoner: Marianne Håland og Rita Losnegård

Besøksadresse: Fredrik Langes gate 25, 3.etasje, 9008 Tromsø
Postadresse: Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
Telefon: 951 95 240


Trøndelag


Familievernkontoret i Levanger

Kontaktpersoner: Svein Erik Granli
Telefon: 466 17 680

 

Trøndelag Friomsorgskontor

Kontaktpersoner: Vilvang Lena (Trøndelag friomsorgskontor)
Telefon sentralbord begge avdelinger: 73 88 47 30
E-post: trondelag.friomsorg@kriminalomsorg.no 


Namsos kommune – Rus og psykisk helsetjeneste

Kontaktpersoner: Martha Ytterdahl
Telefon: 948 68 423

 
Geir Hanslien
Telefon: 902 16 898
E-post: geir.hanslien@namsos.kommune.noTrondheim kommune

Enhet psykisk helse og rus

Kontaktperson: Reidun Hobbesland
Telefon: 932 27 631
E-post: reidun.hobbesland@trondheim.kommune.no

 

St. Olavs Hospital, avd. Brøset - Trondheim

Kontaktpersoner: Anne Meisingset
Telefon: 72 82 3554
E-post: anne.meisingset@stolav.no 


Trondheim kommune – Ungdomsenheten (Sinnemestring for ungdom)

Kontaktpersoner

Rannveig Hermansen
Telefon: 948 73 067
E-post: rannveig.hermansen@trondheim.kommune.no

 
Marianne Langeland
E-post: marianne.langeland@trondheim.kommune.no

 
Tor Kristian Stinessen
E-post: tor-kristian.stinessen@trondheim.kommune.no


Trondheim Fengsel avd Nermarka

Kontaktpersoner: Wenche Pedersen
Telefon: 73 82 62 37
E-post: wenche.pedersen@kriminalomsorg.no 


Trondheim kommune ved Oppfølgingstjenesten Midtbyen/Østbyen

Besøksadresse: Erling Skakkesgt. 49

Kontaktpersoner: Arnfinn Gullbrekken / Hanne Hugen
Telefon: 916 72 270 / 481 61 928
E-post: arnfinn.gullbrekken@trondheim.kommune.no / hanne.haugen@politiet.no 


St.Olavs Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Kontaktperson: Unni Korshavn

Telefon: 73 86 28 30
E-post: unni.korshavn@stolav.no


Familievernkontoret i Trondheim

Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim

Kontaktperson: Edgar Leistad
Telefon: 73 99 05 00
E-post: familievernkontoret.sor-trondelag@bufetat.no / edgar.leistad@bufetat.no


Trøndelag Friomsorgskontor

Kontaktpersoner: Vilvang Lena (Trøndelag friomsorgskontor)
Telefon sentralbord begge avdelinger: 73 88 47 30
E-post: trondelag.friomsorg@kriminalomsorg.no


Vest-Agder


Familiekontoret i Vest- Agder -Farsund

Kontaktperson: Roy Pedersen
Telefon: 38 39 58 80
E-post: familiekontoret.vest-agder@bufetat.no 


Barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen

Kontaktpersoner:

Ole Bjørn Gautefall

Telefon: 906 39 242

E-post: Ole.Bjorn.Gautefall@kristiansand.kommune.no

Geir Olav Berg
Telefon: 902 45 891
Epost: Geir.Olav.Berg@Kristiansand.kommune.no

Kathrine Kristensen
Telefon: 979 89 885
E-post: kathrine.kristensen@kristiansand.kommune.no
Solveig Nygård
Telefon: 905 19 843
E-post: solveig.nygard@kristiansand.kommune.no
Gro Holmquist
Telefon: 482 90 368
E-post: gro.holmquist@kristiansand.kommune.no

Mandal kommune

Avd psykisk helse

Kontaktpersoner: Oddbjørn Breland / Monica Danielsen
Telefon: 906 58 743 / 952 49 398
E-post: oddbjorn.breland@mandal.kommune.no / Monica.Danielsen@mandal.kommune.no


Marnardal kommune

NAV Audnedal

Kontaktperson: Renate Johnsen
Telefon: 945 10 407
E-post: Renate.Johnsen2@nav.no

 

Lindesnes - Vigeland

Livsmestring / sinnemestring

Kontaktperson: Tove Glomsaker / Irene Gunnestad
Telefon: 415 26 086
E-post: Irene.Gunnestad@lindesnes.kommune.no


Søgne kommune

Kontaktperson: Anette Skeime
Telefon: 901 65 759

 

Audnedal kommune

Kontaktperson: Renate Johnsen
Telefon: 38 53 07 08 / 945 10 407
E-post: renate.johnsen2@nav.no 

Vestfold

Familievernkontoret i Søndre Vestfold - Sandefjord

Tar personer fra hele Vestfold for hjelp til sinnemestring.

Kontaktpersoner: Kirstine Scheldrup / John Vatne / Sissel Karlsen
Telefon: 33 48 22 50
E-post: kirkens-familievernkontor@c2i.net / John.Vatne@bufetat.no


Søndre Vestfold DPS- Larvik

Kontaktpersoner: Ronald Lødrup / Thorstein Lundgren
Telefon: 33 11 87 00
E-post: ronald.lodrup@piv.no

 

Samtaleterapeuten i Horten

Kontaktperson: Margaret Nilsen
Telefon: 932 81 669
E-post: marganilsen@gmail.com


Sandefjord kommune Tjenestekontoret

Spørsmål om sinnemestring

Kontaktperson: Anne-Mette Abrahamsen
Telefon: 415 52 365

 

Sandefjord kommune

Sinnemestring Enhet kortvarig psykisk helsehjelp

Kontaktperson: Berit Moe
Telefon: 977 71 690
E-post: Berit.Moe2@sandefjord.kommune.no

Horten kommune

Enhet for rus- og psykisk helse.

 

Kontaktpersoner:
Mona Mathisen
Telefon: 975 50 493 
E-post: mona.mathisen@horten.kommune.no

 

Målfrid Viken
Telefon: 975 50 438
E-post: malfrid.viken@horten.kommune.no

 

Gry Nilsen
Telefon: 975 50 158
E-post: gry.nilsen@horten.kommune.no


Østfold

Familievernkontoret Øsfold - Fredrikstad

Kontaktpersoner: Erik A. Andreassen / Stein A. Knudsen
Telefon: 466 16 100
E-post: familievernkontoret.ostfold.sor@bufetat.no 


Konfliktrådet i Østfold

Kontaktpersoner: Ethel Fjellbakk / Kjersti Lilloe-Olsen
Telefon: 22 03 26 15
E-post: ethel.fjellbakk@konfliktraadet.no


Kriminalomsorgen Halden Fengsel

Kontaktpersoner: Elling Ellingsen / Ann Kristin Daae Leivann
Telefon: 69 21 46 00
E-post: elling.ellingsen@kriminalomsorg.no 


Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem

Kontaktperson: Espen Hansen
Telefon: 69 23 22 50
E-post: espen.hansen@bymisjon.no 


Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

Kontaktperson: Olav Strand
Telefon: 922 02 121
E-post: olav@strand.gs 


Hobøl Asylmottak m/tilrettelagt avdeling

Terapeuter med lang erfaring fra arbeid med enkeltindivider og familier med norsk og annen kulturell bakgrunn, er tilgjengelige for individuell terapi og/eller terapi i grupper, dag/kveld i Østlandsområdet


Kontaktpersoner: Olav Strand / Snoor Dara
Telefon: 69 92 42 22 / 944 23 437
E-post: olav@strand.gs 


Familiesenter Rakkestad Østfold

Skogveien 9, 1890 Rakkestad

Servicekontor Rakkestad kommune: Tlf: 69 22 55 00

Kontaktpersoner: Jorunn Funderud / Kjersti Snopestad
Telefon: 489 94 362 /  95032369
E-post: JorunnHanes.Funderud@rakkestad.kommune.no  / Kjersti.Snopestad@rakkestad.kommune.no


Halden / Sarpsborg DPS

Kontaktperson: Lisbeth Mjønner
Telefon: 69 86 51 10 / 934 81 080.
E-post: Lisbeth.Mjonner@so-hf.no 


Rygge Familiesenter Barnevernstjenesten

Kontaktpersoner: Linn R Begdouri / Elisabeth Solvoll
Telefon: 459 72 643 / 474 55 619
E-post: linn.begdouri@rygge.kommune.no / elisabeth.solvoll@rygge.kommune.no 


Psykisk helse- og rusteam, Trøgstad kommune

Kontaktpersoner:

Bjørn Sætra
Telefon: 47 47 81 18
E-post: Bjorn.saetra@trogstad.kommune.no

Jenniffer Troncoso

Telefon: 47 47 81 16

E-post:  Jenniffer.troncoso@trogstad.kommune.no

Pernille Grønlund

E-post: pernille.gronlund@io.kommune.no


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gå inn hovedinngangen til det store hvite hovedhuset. Sinnemestring holder til i 1. etasje.
Telefon
72 82 35 50
Anne Meisingset: 72 82 35 54 / Siv Sæther: 72 82 37 18
E-post
Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Kart)

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Nyheter

 • 02.05.2019
  Har du noen gang klikket på ungene?

  Foredragsholdere fra ulike miljø presenterer forskning, kunnskap og praktisk erfaring innenfor kartlegging og vurdering av luftkvalitet i ulike arbeidsmiljø og vurdering av betydningen for arbeidshelsa, herunder arbeidsrelaterte luftveispla...

 • 05.04.2019
  -Fikk hjelp til å tøyle temperamentet

  Marianne Fjelde har fått det mye bedre etter at hun fikk hjelp til å tøyle temperamentet sitt.

 • 07.12.2018
  20 år med Sinnemestring Brøsetmodellen

  – Dette er en stor dag for oss. På St. Olavs hospital er vi opptatt av å utføre fremragende behandling. Sinnemestring Brøsetmodellen er nettopp det. Den motoren og innovasjonskraften som ligger i dette fagmiljøet er enorm. Vi feier i dag 20...

 • 29.11.2018
  Brøset Sinnemestring i familievernet

  NRK Nyhetsmorgen 26. april 2016 har intervjuet familivernkontoret i  Drammen.

 • 29.11.2018
  Når mamma blir altfor sint

  "Anna" ble rasende når barna rotet og sølte. Først etter å ha gått på sinnemestringskurs, skjønte hun hvor mye raseriet skadet guttene hennes.

 • 29.11.2018
  Effekt av sinnemesting 4- 7 år etter behandling

  Effekten av manualisert kognitiv gruppeterapi for menn som frivillig søker hjelp mot vold i nære relasjoner.

 • 29.11.2018
  Sinne - det siste tabu?

  Er det lov å være sint? Eller er det blitt et tabu? Det er uansett et følelse som kan gjøre skade, både ved å holdes inne og ved å ikke reguleres i det hele tatt.

 • 28.11.2018
  Flere søker hjelp for sinneproblemer

  Sinnemestringsteamet på Brøset kompetansesenter får stadig flere henvendelser og har lange ventelister.

 • 28.11.2018
  -Så rasende at jeg slår

  Vi hører helst om voldelige menn. I Trondheim får også voldelige kvinner hjelp til å mestre sitt eget sinne.

 • 28.11.2018
  Kognitiv terapi

  I mars 2005 fikk Grethemor Skagseth Haugan og Stig Jarwson fra Sinnemestring ved Brøset, publisert en artikkel om kognitiv terapi ved vold og aggresjon i tidsskriftet Kognitiv terapi.

 • 28.11.2018
  Ni av ti slutter å slå etter behandling

  Siden 1998 har Brøset kompetansesenter drevet et behandlings- og forskningsprosjekt for menn som bruker vold mot familiemedlemmer.

 • 28.11.2018
  Schrödingers katt 2010

  Norge ligger på toppen av statistikken når det gjelder menn som dreper kvinner, og vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Men hvor tett kan forskere nærme seg volds- og drapsmenn?

 • 19.10.2018
  Blir du ofte sint?

  Å ha problemer med å regulere sinnet er vanligere enn du tror. Dette er tegnene på at du har et sinneproblem. 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.