Opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg etter Straffeprosessloven § 188

Varetektssurrogat

Psykisk utviklingshemmede som antas å være utilregnelige skal plasseres i en fagenhet for tvungen omsorg, jfr Straffeprosessloven §188.
Ved Fagenhetens døgnavdeling er det 5 plasser og disse kan benyttes til slikt varetektssurrogat.

Fagenheten tar også i mot psykisk utviklingshemmede i lettere grad (ikke utilregnelige) dersom det er kapasitet i døgnavdelingen.

Fant du det du lette etter?