Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Sentral fagenhet for tvungen omsorg er en nasjonal enhet for psykisk utviklingshemmede som dømmes til særreaksjon etter straffelovens §§ 63 og 64. Fagenheten har ansvaret for at alle dømte utredes i enhetens døgnavdeling på Brøset før de føres tilbake til hjemkommunen for gjennomføring av særreaksjonen.

Les mer om Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Brøset, Sentral fagenhet for tvungen omsorg

Fagenhetens døgnavdeling har fem plasser og enheten det faglige ansvaret for tiltak i hjemkommunen til de som er dømt til tvungen omsorg.

Hovedoppgaver

- sikre samfunnet mot nye lovbrudd
- tilby den domfelte behandling i samsvar med dommen
- sikre den domfelte personen en tilstrekkelig materiell levestandard
Sentral fagenhet har førstehånds kjennskap til og oversikt over straffelovens bestemmelser når det gjelder særreaksjonen tvungen omsorg. Enheten har kompetanse til å avdekke risiko for nye lovbrudd og alvorlige konflikter, og er ellers et behandlings- og rehabiliteringstiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming som er dømt for alvorlige straffbare handlinger (brannstifting, seksualforbrytelser eller alvorlig voldsproblematikk).

Fagenheten gjennomfører spesialtilpasset utredning og oppfølging av den domfelte. Sentral fagenhet er bemannet med kvalifiserte medarbeidere som til enhver tid må balansere etikk, rettssikkerhet, samfunnsvern, behandling og (re)habilitering. Se forøvrig Mælandrapporten

Samhandling med påtalemyndigheten

For å sikre en forsvarlig samhandling mellom Sentral fagenhet for tvungen omsorg og påtalemyndighetens aktører ved etablering og gjennomføring av dom på tvungen omsorg, jf straffeloven §§ 63 og 64.

Kontakt

Telefon
72 82 36 50
mandag - fredag 08:00-15:30
Postadresse
St. Olavs hospital
Sentral fagenhet for tvungen omsorg
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72 82 37 00

Psykisk utviklingshemmede - Judisiell observasjonhttps://stolav.no/behandlinger/psykisk-utviklingshemmede-judisiell-observasjonPsykisk utviklingshemmede - Judisiell observasjonPJudisiell observasjonJudisiell observasjonJudisiell observasjonJudisiell observasjon
Psykisk utviklingshemmede - Tvungen omsorg ved straffbare handlingerhttps://stolav.no/behandlinger/psykisk-utviklingshemmede-tvungen-omsorg-ved-straffbare-handlingerPsykisk utviklingshemmede - Tvungen omsorg ved straffbare handlingerPTvungen omsorgTvungen omsorgTvungen omsorgTvungen omsorg
Psykisk utviklingshemmede - Varetektsurrogathttps://stolav.no/behandlinger/psykisk-utviklingshemmede-varetektsurrogatPsykisk utviklingshemmede - VaretektsurrogatPPsykisk utviklingshemmede - varetektsurrogatPsykisk utviklingshemmede - varetektsurrogatPsykisk utviklingshemmede - varetektsurrogatPsykisk utviklingshemmede - varetektsurrogat

Arrangementer

 • 08.11 onsdag
  Fagkonferansen 2017

  Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærervansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet.

Arrangementer

 • 08.11 onsdag
  Fagkonferansen 2017

  Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærervansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbudet.

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
 • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli